Arama sonuçları

Eğitimde şefkat akademik başarıyı geliştiriyor

Eğitimde şefkat akademik başarıyı geliştiriyor

Eğitimde şefkat akademik başarıyı geliştiriyor.  Eğitimde olumlu yaklaşımların ele alındığı özel okulların toplantısında eğitimde şefkat konusu da tartışıldı. Eğitimde şefkat öğrencileri nasıl etkiler. Sempozyumdan çıkan sonuca göre eğitimde şefkat odaklı yaklaşım akademik başarıyı, zihinsel gelişimi, fiziksel sağlığı ve duygusal zekayı olumlu yönde etkiliyor ve geliştiriyor. 

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu ile İlkokul ve Okul Öncesi Eğitim Komisyonu üyelerinin desteğiyle düzenlenen “Eğitimde Olumlu Yaklaşım: Etkileri ve Önemi” konulu VII. Temel Eğitim Sempozyumu'na 33 akademisyen ve uzman katıldı. 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu’nda yapılan sempozyumda 705 civarında özel okul öncesi eğitimi kurumu ve ilkokulun yönetici ve öğretmenleride bulundu. 

İşte sempozyumdaki oturumlarda dile getirilen görüşler ve yaklaşımlar: 

ANALİZ ETMEYİ BİLEN ÇOCUKLAR: Türkiye’deki özel okullar çocukları entelektüel, analitik ve akademik olarak iyi yetiştirmeye çabalarken, bilgiye ulaşmayı ve analiz etmeyi bilen çocuklar yetiştirmeye çalışır. Aynı zamanda onların mutlu olmalarına da destek olma ihtiyacı ile öğretim kadar eğitime de önem verir, kendi duygusunun, düşüncesinin, bedeninin, davranışının farkında çocuklar yetiştirme yolları aranır.

EĞİTİMDE ŞEFKAT ETKİSİ: Amprik çalışmalar eğitim alanında şefkat odaklı yaklaşımın akademik başarıyı, zihinsel gelişimi, fiziksel sağlığı ve duygusal zekayı olumlu yönde etkilediğini ve geliştirdiğini ortaya koymaktadır. 

ÖĞRENCİNİN ÖZGÜVENİ GELİŞTİRİLMELİ: Çocukların öğrenmeyle ilgili tutumları, kendileri ve beceriyle ilgili inançları, öz-yeterlik algıları hem öğrenmelerini hem de başarılarını doğrudan etkiler. Bu nedenle öğrencilerin özgüvenlerini desteklemenin öneminin farkında olarak öğretmen ve okul yöneticilerinin yanlışlara odaklanmak yerine yapılan olumlu işlere odaklanması,  kaynaştırma eğitiminin de başarıyla uygulanması için çaba sarf etmesiyle okul iklimi daha olumlu olacak, tüm paydaşların aidiyet duygusu artacaktır. 

ÖĞRENCİLER ARASINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLMADAN: Öğretmenler, kız ve erkek öğrencilerine toplumsal roller açısından ayrımcılık yapmadan ne kadar bilinçli yaklaşır ve bu konuda adalete dayalı bir eşitlik ortamını oluşturarak; kendisi de model olur ise, kalıp yargılardan uzak, farklılıklara saygı duyan ve herkesi “önce insan olarak” değerlendiren nesiller yetişir. 

FARKINDALIKLARIN DESTEKLENDİĞİ EĞİTİM MODELİ: Bu amaçla öğrenciler ile olumlu iletişim kurmayı bilmeye, beklenen davranışları öğrenebilecekleri ortamları yaratmaya ve farkındalıklarını geliştirmeye öncelik verilmelidir. Arzu edilmeyen davranışları geleneksel metotlarla çözmek ve yaptırıma dayalı yöntemler uygulamak yerine öğretmenlerimizin olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmaları tüm öğrencilerin temel ihtiyacı olan kabul görme, sosyal, duygusal ve fiziksel güvenlik ihtiyaçlarını karşılayarak kalıcı öğrenmeye yardımcı olur.

OYUNLA EĞİTİM MUTLU ÖĞRENME SAĞLAR: Eğitimde bireysel ve grup farklılıkları göz önüne alınarak başta öyküler ve oyunların kullanılması gibi yöntemlerle mutlu öğrenme sağlanabilir. Olumlu duygular ile deneyimlenenler kalıcı olur, zor kavramlar, gerçek hayat ile buluşur ve kolay anlaşılır. Oyunla eğitimde çocuk, yaparak ve yaşayarak öğrenir. Bütün duyularını kullanır ve duygularını ifade etme fırsatı bulur. Oyunu bir eğitim malzemesi olarak kullanmak hem eğitim ortamını zenginleştirir, hem de eğitimcinin öğrenciye ulaşmasını kolaylaştırır. Öğretmen ve öğrencinin karşılıklılık zevk alması öğrenmenin kalıcı ve keyifli olmasını sağlar. 

DİJİTAL ÖYKÜ KULLANIMI: Öykü tarih boyunca en etkili anlatım biçim olup teknolojiyi kullanmanın bir zorunluluk haline geldiği toplumumuzda dijital öykü, anlatımı da etkili bir yöntemdir. Böylece çocukların medya okuryazarlığı gelişir ve teknolojiyi tüketen toplum yerine teknoloji ile üreten toplum da yaratabiliriz. Dijital öyküler mevcut en basit teknolojilerden yararlanarak uygulanabilir.

EMPATİ GELİŞTİRMEK GEREK: Bunlara ek olarak çevrelerini tanımalarını ve değişik yaşam biçimleriyle saygı ve empati geliştirebilecekleri doğa eğitimleri, eğlenerek öğrenmeyi sağlamak için animasyon, çizgi film, mizah ve dans gibi unsurların kullanılması öğrencileri motive eder ve eğitimin hayatla bağlantılı hale dönüşmesini sağlayarak, öğrenmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda işbirliğini arttırır, esnek düşünebilme ve etkili iletişim becerilerini geliştirerek sınıf içinde olumlu bir öğrenme iklimi yaratılmasını sağlar.

05-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş