Arama sonuçları

Eğitimin üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor

Eğitimin üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor

Eğitimin üzerindeki kara bulutlar dağılmıyor. Adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olan yeni bir rejim inşa ediliyor. Kamu kurumlarının uhdesinde yer alan pek çok karar ve atama yetkisi inşa edilmekte olan bu rejimin başında bulunan Cumhurbaşkanına bağlanıyor.

Yeni rejimin Hükümet Sistemi içinde yeni bir Eğitim Bakanı ve Bakan Yardımcıları ataması gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde ise şu an vekâleten yürütülmekte olan genel müdürlük kadrolarına asaleten atamalar yapılacak.Teşkilat yasasanın ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Bu arada Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yüz günlük eylem planı içerisinde eğitim ve öğretmenlik alanına dair yapılacaklar sıralandı.

EĞİTİMİN ÜZERİNDEKİ KARA BULUTLAR DAĞILMIYOR

LGS ve YKS sonuçlarının ardından yerleştirmeler ve boş kalan kontenjanlara ilişkin tartışmalar bitmek bilmiyor. Dövizdeki artışından kaynaklanan zamlar velilerin eğitim harcamalarının maliyetini yükseltiyor.Bütün bu değişiklikler ve tartışmaların gölgesinde 17 Eylül Pazartesi günü 2018-19 eğitim öğretim yılı başlıyor.

SİSTEMİN GENEL SORUNLARI NEDİR?

Bu yazıda, mevcut eğitim sistemimizin genel başlıklar halinde temel sorunları yer almaktadır. Bu yıla yeni bir Bakanla ancak yeni olmayan bilinen sorunlarla giriyoruz. Sorunlar eğitim bileşenlerinin tamamını etkileyen krizlere dönüşmüş durumda.Yani bir eğitim krizinden söz edilebilir. Çocuklar,biz eğitim emekçileri ve aileler olarak eğirtim yılına üzerimizdeki karabulutlar dağılmış olarak girmeyi çok isterdık. Ne yazık ki bu mutluluktan yoksun olarak yeni bir yıla başlıyoruz. Niteliği ve başarısızlığı etkileyen sorunlar denilince hemen aklıma gelenlerı önce ardından diğer sorunları sıralamak istiyorum.

 

EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİ?

 

Eğitim, bireyin kendi potansiyelini ve yaratıcı gücünü keşfetmesine yardımcı olarak; insani gelişimini sağlar, içinde yaşadığı topluma ve dünyaya duyarlılığını ve uyumunu artırır, vatandaşlık bilincini geliştirir, ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarının gerektirdiği yetenekleri, becerileri ve donanımı kazandırır. Bunun yanında, özellikle uygulamalı eğitim, bireylerin öğrendiklerini gerçek hayata uygulayabilme kapasitesini artırır, günün koşullarına göre yeni bilgi ve teknolojileri etkin olarak kullanabilmelerini ve daha üretken olmalarını sağlar.

 

EĞİTİME ERİŞİMDE SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR

 

Ülkemizde, eğitim alanında sorunlar ciddi düzeyde devam etmektedir. Eğitime erişimde belirli sosyal ve ekonomik gruplar için halen zorlukların olması, okuma-yazma oranlarının ve eğitim yılı ortalamasının istenen düzeyde olmaması önemli sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Mesleki öğretimde yaşanan sorunlar, eğitimde ve istihdamda yer almayan ve mesleki becerisi olmayan gençler arasında işsizliğin yüzde 30’ları aşaması, eğitimin sağladığı yeteneklerin günün gereklerine yanıt vermede yetersiz kalması gibi. Bunların yanı sıra başka sorunlardan da söz etömek olanaklıdır. Bu sorunlar,

 

EĞİTİME AYRILAN KAYNAKLAR YETERSİZ KALIYOR

 

 

Eğitime ayrılan kamusal kaynakların yetersizliği, eğitimde niteliğin düşük olması, sınavlara hazırlayıcı kurumların kılıf ve ad değiştirerek okulun yerini almaya bugünde devam ediyor olmaları sorun olmaya devam etmektedir. Eğitim hakkı ve sosyal devlet anlayışının bir kenara itilerek özelleştirmeden medet umulması, çok önemli bir kamusal-toplumsal hizmet alanı olan eğitimin piyasaya ve sivil topluma ve bu ad altında cemaatlere devri de önemli sorunlar arasındadır. Niteliksiz eğitim hizmeti, eğitimde özelleştirme uygulamaları, kamu kaynaklarının teşvik adı altında özel okullara aktarılması, ikili eğitim ve öğretim, kalabalık sınıflar, karma eğitim karşıtı uygulamalar, çocukların örgün eğitim sistemi dışına itilmesi, eğitimde kademeler arası geçiş sistemlerinde ve merkezi sınavlarda yapılan değişiklikler, çocukların barınmak zorunda bırakıldıkları yerlerde taciz ve istismara uğraması, taşımalı eğitim, altyapısı bozuk okullar, okullarda öğretmenlere yönelik olarak yaşanan şiddetin artması,okulöncesi eğitimde hedefleri gerisinde kalan okullaşma oranları.

 

HAZIRLIK SINIFI İÇİN VELİLERDEN PARA MI İSTENİYOR?

 

Çocuklarını 5.sınıfta yabancı dil hazırlık sınıfı olan okullara vermek isteyen velilerden istenen paralar. 5 ve 9.sınıflara dağıtılacağı sözü verilenmilyon 700 bin bilgisayarın akıbeti. Öğretmenlere sözü verilen 3600 ek göstergenin uyumaya bırakılması, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik, ataması yapılmayan öğretmenler vb. gibi devasa sorunlar 2017-2018 eğitim öğretim yılında öne çıkan temel başlıklar olmuştur.

 

ÜLKENİN KALKINMASINA VE GELİŞİMİNE ZARAR VERİYOR

 

Son söz olarak, eğitimin yukarıda yer alan sorunlarının çözülmemesi ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine zarar verecektir. Nitelikli insan gücü yetiştirilmesini olumsuz etkileyen bu sorunlar ve okullar arasındaki ayrıcalıklı uygulamalar ile sizin mahalle bizim mahalle ayrımları uzun dönemde birlikte ve bir arada yaşama iradesine, olanak eşitliği ilkesine, toplumsal adalete, birliğe ve barışa zarar verecektir.Sorunları çözülmeyen ve sürekli sorun üreten bir eğitim sistemi ile devam etme ısrarıhem kurumlarahem de demokrasiye olan güveni sarsma potansiyeli taşiyan bir olgu olduğunun görmezden gelinmesi eğitimin krizini derinleştiren bir faktör olarak ortada durmaktadır.

 

Singapur, Finlandiya, Estonya, Uruguay, Güney Kore ve benzeri olanbaşka ülkeler başardı bizde başarabiliriz. Başarının sırrı; demokrstik katılımı, eğitimin her alanında eşitliği,nitelikli öğretmenliği,insan odaklı dijitalleşmeyi ve eleştirel düşünme esaslı metadolojiyi sağlam temeller üzerine kurmakta.

 

16-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş