Arama sonuçları

Ek puan geliyor, sınavsız geçiş kalkıyor

Ek puan geliyor, sınavsız geçiş kalkıyor

YÖK Kanunu'nda değişiklik öngören kanun taslağına göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde ek puan hakkı kazanacak. 

Bakanlar Kurulu'nda görüşülen 2547 sayılı YÖK Kanunu'nda yapılması öngörülen kanun değişikliği taslağına göre, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunu öğrenciler, YÖK'ün belirleyeceği aynı alanda bir ön lisans programına yerleşmeleri halinde merkezi sınavdan aldıkları puana ek puan hakkı elde edecek. Kanun, TBMM'de yasalaşması durumunda bu yılki üniversite yerleştirmelerinde meslek lisesi mezunlarına ek puan uygulamasının hayata geçirilebilecek.

SINAVSIZ GEÇİŞ KALKIYOR
Kanun değişikliğiyle ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarının sınavsız geçiş uygulaması da kaldırılacak. Sınavsız geçiş uygulamasının kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin ise kanunun yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla belirlenek.

30 Mart 2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 sayılı Kanun'un yükseköğretime geçişi düzenleyen 45'inci maddesi değiştirilmişti. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselere alanlarında bir programa giderken ortaöğretim başarı puanları ayrıca 0,06 ile çarpılarak artı puan alması uygulaması kanunla kaldırılmıştı. Kanun çıktığı tarihte kayıtlı olanların ve eski mezunların hakkını koruduğu için 2016 ÖSYS'de 30 Mart 2012 tarihinde kayıtlı ve mezun öğrenciler için artı puan uygulaması devam ederken, bu tarihten sonra kayıt yaptıranlar yani 2016 yılı mezunları ek puan uygulanmasından yararlanamıyor.

MESLEKİ EĞİTİMDE REFORM PAKETİ
64. Hükümet'in Eylem Planı'ndaki "mesleki eğitimde istihdam yaratıcı tedbirler alınır" maddesi doğrultusunda hazırlanan ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Taslağı ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun tasarısı da Bakanlar Kurulu'nda görüşüldü.

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitilmiş iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla iki aydır üzerinde çalışılan ve reform niteliğinde değişiklik öngören tasarı, paydaşların görüşü alındıktan sonra hazırlandı.
Buna göre, istihdam garantisi veren her özel sektör, özel meslek lisesi açıp, devletten teşvik alarak, kendi iş gücünü yetiştirebilecek. Böylece açılacak özel okullarda öğrenim gören meslek lisesi öğrencileri, bir taraftan da fabrika ve atölyelerde sektörün teknik bilgilerini öğrenebilecek. Öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından fabrikalarda istihdam edilebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, organize sanayi bölgeleri (OSB) dışında açılacak özel meslek liselerine öğrenci başına devlet teşviki ödenecek. 

STAJYERE MAAŞ ZORUNLULUĞU
Yasa değişikliğinde, özel sektörde iş gücünün arttırılması ve meslek liselerinin özendirilmesi için bir takım tedbirler de yer alıyor. Mesleki teknik Anadolu lisesi öğrencilerinin son sınıfta yaptıkları stajlara en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş zorunluluğu getiriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerin stajlarındaki maaşlarının büyük bir oranı devlet, kalan oranı da özel sektör tarafından ödenecek.

Yeni mevzuatla, Anadolu meslek lisesi öğrencilerinin son sınıfta haftada 3 gün beceri eğitimi aldıkları özel sektöre de pek çok kolaylık getiriliyor. Beceri eğitimine gönderilen öğrencilere en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenecek. Öğrencilerin maaşlarının büyük oranı devlet, kalan oranı da özel sektör tarafından karşılanacak.

Diğer yandan yeni düzenlemeyle, meslek lisesine kayıt olan öğrenciler, 10'uncu sınıftan itibaren iş kazası risklerine karşı devlet tarafından zorunlu sigorta kapsamına alınacak.

Düzenlemede, çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınıyor. Bu merkezlerde eğitim gören öğrenciler, haftada bir gün genel meslek derslerini alacak, 5 gün de sektörde çalışacak. Çalışırken öğrencilerin sigortaları yapılacak ve bu öğrencilere asgari ücretin en az yüzde 30'u kadar net maaş ödenecek. Bu maaşın büyük oranı devlet tarafından karşılanacak. Özel sektör, öğrencilere bu orandan daha yüksek miktarda ücret belirleyebilecek.

Bu maddeye göre, çıraklık eğitimi alan öğrencilerin istemeleri halinde üniversiteye gitme yolları da açılmış oldu. Bu öğrencilere 4 yılın sonunda, ustalık ve iş yeri açma belgesi de verilecek. Öğrenciler, mesleki eğitimlerine devam ederken açık liseden diplomalarını alıp yüksek öğretime de devam edebilecek.

Bu blog AA abonesidir.

23-03-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş