Arama sonuçları

En büyük mutluluk kaynağı aile ve çocuklar

En büyük mutluluk kaynağı aile ve çocuklar

Türkiye'de geçen yıl yaşlı erkeklerin yüzde 56,1'i, yaşlı kadınların ise yüzde 59'u mutlu olduğunu beyan etti. Yaşlıların en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,9 ile aileleri, yüzde 16,9 ile çocukları oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2015'te yüzde 21,9 iken 2019'da yüzde 16,9'a düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı yüzde 26 iken yaşlı erkeklerin oranı yüzde 5,4 oldu.

ÇOĞUNLUK İLKOKUL MEZUNU

Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus incelendiğinde, 2015'te yaşlı nüfusun yüzde 43'ü ilkokul mezunu, yüzde 5,2'si ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, yüzde 5,6'sı lise veya dengi okul mezunu, yüzde 5,4'ü yükseköğretim mezunu iken, 2019'da ilkokul mezunu olanların oranı yüzde 45,5'e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı yüzde 7,3'e, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı yüzde 7,5'e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise yüzde 7'ye yükseldi.

Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.

GELİR VE YAŞAM KOŞULLARI

Yaşlı erkek nüfusun 2020'de yüzde 1,2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 83,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 3,4'ünün boşanmış, yüzde 11,6'sının eşi ölmüş olduğu tespit edildi. Yaşlı kadın nüfusun yüzde 2,6'sının hiç evlenmemiş, yüzde 45,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 3,8'inin boşanmış, yüzde 47,7'sinin ise eşi ölmüş olduğu belirlendi.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 60'ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2015 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,9 iken 2019'da yüzde 21,3 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2015'te yüzde 18,3 iken 2019'da yüzde 14,2 oldu.

YOKSULLUK ORANLARI NEDİR?

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yoksul yaşlı erkek nüfus oranı 2015 yılında yüzde 17,8 iken 2019 yılında yüzde 12,1 oldu. Yoksul yaşlı kadın nüfus oranı ise 2015'te yüzde 18,6 iken 2019'da yüzde 15,9 olduğu tespit edildi.

Ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2019'da ölen yaşlıların yüzde 41,5'i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,3 ile iyi ve kötü huylu tümörler, solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada ise yüzde 5,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. Bu nedenle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yaşlı kadınların oranının yaklaşık iki katı oldu.

Alzaymır hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 2015 yılında 12 bin 59 iken 2019'da 13 bin 498'e yükseldi. Bu hastalıktan ölen yaşlıların oranı 2015'te yüzde 4,3 iken bu oran 2019'da değişmedi.

Bu hastalıktan ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde azalış, kadınlarda artış olduğu görüldü. Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 2015 yılında erkeklerde yüzde 3,4, kadınlarda yüzde 5,2 iken bu oranlar 2019'da erkeklerde yüzde 3,2'ye, kadınlarda ise yüzde 5,4'e yükseldi.

MUTLULUĞUN KAYNAĞI AİLE

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2020'de yüzde 48,2 iken bu oranın 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için yüzde 57,7 olduğu belirlendi. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2020'de erkeklerin yüzde 56,1'i, kadınların ise yüzde 59'u mutlu olduğunu beyan etti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2015'te en önemli mutluluk kaynağı yüzde 66,8 ile aileleri, yüzde 16,5 ile çocukları, yüzde 7,3 ile torunları, yüzde 4,7 ile eşleri iken 2020'de yüzde 66,9 ile aileleri, yüzde 16,9 ile çocukları, yüzde 6,8 ile torunları ve yüzde 5,4 ile eşleri oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2015'te yüzde 5,6 iken bu oran 2020'de yüzde 27,1'e yükseldi.

İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla internet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2020'de yüzde 34,9 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 20,4 olarak belirlendi.

 

22-03-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş