Arama sonuçları

En yeşil üniversite Bülent Ecevit Üniversitesi

En yeşil üniversite Bülent Ecevit Üniversitesi

En yeşil üniversite Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) çıktı. Dünyanın yeşil üniversiteleri sıralamasında üç yıldır Türkiye'nin en yeşil üniversite olarak Bülent Ecevit Üniversitesi birinci oluyor. Üniversite ayrıca dünya sıralamasındaki yerini de yükseltiyor. Bu yıl 74 ülkeden 516 üniversitenin sıralandığı GreenMetric sıralamasında Bülent Ecevit Üniversitesi 195'inci sıraya yükseldi.   

GreenMetric (Yeşil Ölçüm) dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında 2010 yılından bu yana sıralıyor. GreenMetric (Yeşil Ölçüm) 2016 Dünya Çevreci Üniversiteler Sıralaması açıklandı. Sıralamada üçüncü kez Türkiye üniversiteleri arasında birinci Bülent Ecevit Üniversitesi oldu. 

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YERİNİ YÜKSELTİYOR

Bülent Ecevit Üniversitesi Türkiye üniversiteleri arasında ilk sırada yer alırken dünya sıralamasında da yerini yükseltiyor. 2014 yılında 239. ve 2015 yılında ise 217. iken 2016 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi 74 farklı ülkenin sıralandığı 516 üniversite arasında 195. sıraya yükseldi. Türkiye üniversiteleri arasında 233'incü sıra ile ikinci Sabancı, 259'uncu sırayla üçüncü Boğaziçi, 271'inci sıra ile dördüncü TOBB Ekonomi ve Teknoloji ve 284'üncü sırayla da beşinci Özyeğin Üniversitesi oldu. Sıralamada, ilk üç sırada ABD’nin California Davis Üniversitesi, İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi ve Hollanda’nın Wageningen Üniversitesi yer aldı.  

EN ÇEVRECİ ÜNİVERSİTEYİZ 

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü (BEÜ) Prof. Dr. Mahmut Özer 3 yıldır Türkiye'nin en çevreci üniversitesi seçildiklerini belirterek, şöyle dedi: 

“Üniversitemizin tekrar Türkiye’nin en çevreci üniversitesi seçilmesi ve dünya genelindeki sıralamadaki yerini kararlı adımlarla her yıl yükseltmesi dolayısıyla büyük gurur yaşıyoruz. Özellikle 2014 yılından itibaren sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında birinciliği korumamız bu başarının sürdürülebilir olmasını göstermesi bakımından da önemlidir. Son yıllarda sürdürülen yeşil ve çevreci kampuslar oluşturma, enerji tasarrufuna yönelik yatırımlarımız, atık yönetimi ile ilgili projelerimiz ve tüm eğitim birimlerimizde çevre bilincine yönelik seçmeli derslerimiz ve diğer çabalarımızın böylesi güzel sonuçlar vermesi sevindiricidir. BEÜ’nün öğrencilerine ve tüm paydaşlarına sunduğu hizmetlerde kalite önceliklidir. Üniversitemiz, tüm kampuslarının yeşillendirilmesi, çevre düzenlemelerinin tamamlanması, doğalgaz kullanımının şehre örnek olacak şekilde öncelikli olarak hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması, alt yapıdan kaynaklanan enerji kayıplarının engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, Zonguldak genelinde sürdürdüğümüz çevre eğitimleri, kampuslarda birçok alanının araç trafiğine kapatılması, çöp toplama sistemlerinin standartlara uygun hale getirilmesi, atıkların ayrıştırılması gibi uygulamaları sürdürülebilir kılarak bu başarıyı elde etmiştir. Diğer taraftan Sosyal Sorumluluk Projesi dersi üniversitemizde son dört yıldır başarıyla verilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen 115 proje arasında ilk sırayı 28 proje ile doğa ve çevre kategorisi almaktadır. Bu durum, BEÜ ailesinin çevreye verdiği önemin bir göstergesidir."

 GREENMETRIC NEDİR?

Çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan bir platform olan GreenMetric, dünyadaki bütün yükseköğretim kurumlarının katılımına açık. Her yıl farklı ülkelerden pek çok üniversite GreenMetric tarafından altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirilmekte, her değerlendirme alanı için puanlanmakta ve yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmelerden aldıkları toplam puanlara göre sıralanmaktadır.

Sıralamanın altyapı kategorisinde kampuslardaki orman alanları, ekilmiş yeşil alanlar ve su geçiren ve su geçirmeyen alanlara ait veriler değerlendirmeye alınırken enerji ve iklim değişikliği kategorisinde ise enerji verimliliğine sahip cihazların kullanımı, enerji tasarrufu,yenilenebilir enerji kullanımı ve sera gazları emisyonunu azaltma alanındaki veriler puanlandırılmaktadır.

ÇEVRECİ ANLAYIŞIN BENİMSENMESİ 

Üniversiteleri çevreye duyarlılık ve çevreye saygı açısından değerlendiren GreenMetric, atıklar kategorisinde toksik, organik, inorganik ve kanalizasyon atıklarının bertarafı ile ilgili veri toplarken, su kaynakları kategorisinde ise su tasarrufu programları ve şebeke suyu dışındaki su kaynaklarının kullanımını değerlendirmektedir.

GreenMetric, üniversitelerde topyekün çevreci anlayışın benimsenmesini desteklemektedir. Bu nedenle, ulaşım kategorisinde öğrenci ve akademik personelin kullandığı araç sayısı ve toplu taşıma olanakları da değerlendirmeye alınmaktadır. GreenMetric, üniversiteleri temel işlevleri olan eğitim açısından da değerlendirmekte, eğitim kategorisinde çevre ve sürdürülebilirlik ile ilgili ders sayısı ve bu derslerin niteliğini de puanlamaktadır.EN

YEŞİL TÜRK ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

516 üniversite arasında 17 Türk üniversitesi yer aldı. İşte Türkiye'nin en çevreci ve yeşil üniversiteleri: 

195: Bülent Ecevit Üniversitesi

233: Sabancı Üniversitesi

259: Boğaziçi Üniversitesi

271: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

284: Özyeğin Üniversitesi

304: Hitit Üniversitesi

318: Ankara Üniversitesi

324. Bartın Üniversitesi

337. Ege Üniversitesi

343: İnönü Üniversitesi

344: Bilkent Üniversitesi

364. Düzce Üniversitesi

412. Karabük Üniversitesi

436: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

464: Selçuk Üniversitesi

473: Celal Bayar Üniversitesi

484: İzmir Ekonomi Üniversitesi

04-01-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş