Arama sonuçları

Ensar Vakfı ile MEB protokolüne ‘kısmi’ durdurma

Ensar Vakfı ile MEB protokolüne ‘kısmi’ durdurma

Ensar Vakfı ile MEB protokolüne ‘kısmi’ durdurma. Danıştay 8. Dairesi, Ensar Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolün iptali için Eğitim Sen tarafından açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Protokol, Ensar Vakfı'na e-yaygın sistemine kayıtlı tüm öğrenci ve velilerin kişisel bilgilerine erişebilmesine olanak tanıyordu.

ENSAR VAKFI İLE MEB PROTOKOLÜNE 'KISMİ' DURDURMA

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ileEnsar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017’de “TC Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı Arasında Çeşitli Eğitim, Seminer ve Sosyal Etkinlikler Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalanmıştı. Cumhuriyet’in haberine göre 5 yıllığına imzalanan protokol yenilenmediği takdirde 5 yıl daha devam edecekti.

VAKFA HANGİ OLANAKLAR SUNULDU?


Bu protokol ile Ensar Vakfı’na şu olanaklar sağlanıyordu.

Örgün ve yaygın eğitime dahil olan tüm öğrencilere, kursiyerlere, eğiticilere ve öğretmenlere yönelik sosyal, sanatsal, kültürel, sportif, bilimsel, teknolojik etkinlikler ile ilgili seminerler düzenlemek. Proje çalışmaları, yarışmalar ile mesleki ve teknik kurslar düzenleme yetkisi verilmekte. Bu etkinliklerin kurumlarda ya da kurum dışı vakfın belirleyeceği mekan ve yerlerde, vakfın belirleyeceği materyallerle ve vakıf personeli olan eğiticiler eliyle yapılmasına olanak sağlanmakta.

VAKFIN KULLANIMINA SUNULUYORDU

 Yani tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları tüm personelleri ile birlikte vakfın kullanımına sunulmakta, öğrenciler de vakfın ellerine teslim edilmekteydi. Ayrıca e-yaygın sistemini kullanma hakkı ile birlikte vakfın, sistemde kayıtlı tüm öğrenci ve velilerin kişisel bilgilerine erişebilmesine de olanak sağlanmıştı.

VAKIF İSTEDİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAPABİLİYOR

Ensar Vakfı’na çok geniş yetkiler tanınmış olan bu protokolün 12. ve 15. maddesi ile de gerekli görüldüğünde tarafların yazılı mutabakatı ile protokolde değişiklik ve ilaveler yapılabileceğini söylüyordu. Protokolde yer almayan hususların da taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları çerçevesinde çözümleneceği gibi hiçbir yasal dayanağı olmayan, muğlak düzenlemeler getirilmişti.

EĞİTİM SEN DAVA AÇTI

Eğitim Sen ise bu protokolün yürütülmesi istemiyle dava açtı. Bu davada şunlar dile getirildi: Bir kamu hizmetinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemlerin muğlak, ne zaman hangi koşullarda değiştirileceği belli olmayan, hiçbir kural içermeyen maddelerle düzenlenemeyeceği. Okullarda kurulacağı belirlenen kulüplerin neler olacağının, öğrencilerin hangi kurs ya da seminerlere katılacağının, eğitim kurumları dışında hangi mekanlarda, hangi eğiticiler tarafından nasıl bir eğitime tabi tutulacağının, eğitim materyali olarak kendisine hangi kitap ya da broşürlerin okutulacağının, hangi gezi, seminer ya da kamplara götürüleceğinin vakıf yetkilileri ile il ya da ilçe milli eğitim müdürünün keyfiyetine bırakılamayacağı. e-yaygın sistemini kullanma hakkı ile birlikte vakfın, sistemde kayıtlı tüm öğrenci ve velilerin kişisel bilgilerine erişebilmesine de olanak sağlanmasının özel hayatın gizliliğine aykırı ve sakıncalı.

ÖRGÜN EĞİTİM İLE İLGİLİ KISMA DURDURMA

 Danıştay 8. Dairesi, protokolün örgün eğitime ilişkin kısmı açısından Eğitim Sen’in gerekçeleri ve kaygılarını haklı bularak yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Ancak protokolün yaygın eğitim kurumlarına yönelik kısmı yönünden, üyelerin bir kısmının karşı oyuna rağmen, uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmediği gerekçesiyle yürütmenin durdurulması talebi reddedildi.

 

25-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin