Arama sonuçları

Erdemli bireyler, ancak sağlam bir aile yuvasında yetişebilir

Erdemli bireyler, ancak sağlam bir aile yuvasında yetişebilir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Dijital Dünyada, Değerleriyle Aile Olmak" konulu 5. Aile Forumu'nun açılış programına katıldı.

Toplumu oluşturan sosyal kurumların başında ailenin geldiğini söyleyen Erbaş, teknolojinin aile kurumumu etkilediğini söyledi.

Erbaş şöyle konuştu: "Teknolojinin ve dijital imkanların baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde ise kentleşmenin yerini her türlü sosyal yapıyı dönüşüme zorlayan küreselleşmenin aldığını görüyoruz. İletişimin ve kültürel etkileşimin küresel ölçekte yaşandığı bu çağda, geleneksel ve kültürel özgünlükler, farklılıklar ve değerler, alabildiğine sorgulanır hale gelmiştir. Bunun bir sonucu olarak birçok sosyal yapı gibi aile de ciddi yozlaşma yani dejenerasyon tehdidiyle karşı karşıya kalmıştır.

AİLEYİ KORUMAK KOLAY DEĞİL

İletişim ve etkileşimin bu denli küreselleştiği bir dünyada bütün değerleriyle aileyi korumanın hiç de kolay olmadığını kabul etmemiz gerekir. Zira yediden yetmişe hayatın her alanının internet teknolojilerinin etkisi altında kaldığı, zaman ve mekana dair sınırların kalktığı, sanal olan ile gerçek olan arasındaki çizginin neredeyse silindiği bir dünyada yaşıyoruz. Başta sosyal medya olmak üzere internet ve dijital dünya hem kültürel hem de toplumsal değişimleri alabildiğine hızlandırmaktadır."

AİLE KURUMU ÖTELENMEKTE

Dijital dünyanın öne çıkardığı hayat tarzının, hazla, hızla ve hırsla tüketim anlayışı üzerine kurgulandığını görüyoruz. Benmerkezci bir yaklaşımla her türlü değerin kişisel menfaat aracı haline dönüştürüldüğüne şahit oluyoruz. Nitekim dijital mecralarda, özgürlük söylemleriyle bir taraftan bireyselleşme teşvik edilirken diğer yandan da bireyselleşmenin önünde engel olarak görülen aile kurumu ötelenmekte ve itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

Bu meyanda kapitalist toplum yapısının yol açtığı bireysellik ve bencillik eğilimleri daha fazla görünür hale gelmektedir. Fark edilme ve beğenilme dürtüsünün kontrolünde oluşturulan sanal kimliklerle insanlar, sadece sanrıdan ibaret sayılabilecek dijital sosyalleşme biçimlerine mahkum edilmektedir. Örften, maruftan, kadim değerlerden ve yerleşik davranış kalıplarından kopuşu beraberinde getiren bu durum, aile kurumunu ve ailevi değerleri ciddi anlamda erozyona uğratmaktadır.

AİLE KURMA KONUSUNDA İSTEKSİZLİK

Bu süreçte popüler kültürün psikolojik baskısına maruz kalan modern çağ insanı, kendisinin tek başına yeterli olduğu vehmine kapılmakta ve bireysel özgürlük alanını daralttığı gerekçesiyle aile kurma veya aile hayatını koruma hususunda isteksiz davranmaktadır. Bütün bu olumsuzlukların temelinde, insanın fıtratında var olan ilgi görme ihtiyacının yer aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. İnsanları geleneksel değer yargılarından uzaklaştıran, bir bilinmezliğin ardına düşüren bu açlığın temel sebebi, dijitalleşme ve küreselleşmeyle birlikte aile bireyleri arasındaki ilişkilerin örselenmiş olmasıdır.”

ERDEMLİ BİREYLER ANCAK SAĞLAM BİR AİLE YUVASINDA YETİŞEBİLİR

Dünyaya gelen her insanın, ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvasının aile olduğunu ifade eden Erbaş, sevginin, huzurun, barışın, şefkatin, merhametin ve insanı varlıklar arasında üstün kılan bütün değerlerin eğitim yuvası olan ailenin, bir fazilet kaynağı olduğuna da değindi.

İnsanın inanç, fikir, ahlak ve vicdan dünyasının burada şekilleneceğine dikkati çeken Erbaş, "Maddi ve manevi boyutuyla sağlıklı nesiller, tutum ve davranış boyutuyla erdemli bireyler, duygu ve düşünce boyutuyla tutarlı insanlar ancak sağlam bir aile yuvasında yetişebilir" diye konuştu.

SAĞLAM BİR DURUŞ SERGİLEMEK GEREK

İnsanın inanç, ahlak ve kültür değerleriyle huzur içerisinde geleceğe yürüyebilmesinin, aile yuvasının niteliğine bağlı olduğunu vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bilhassa fıtri bir ihtiyaç olan sevgi, saygı ve güven duygularının doyuma ulaşması hususunda ailenin yerini dolduracak alternatif bir sosyal yapı söz konusu değildir. Dünyayı yaşanabilir kılacak tüm değerler, ancak sağlıklı ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiş aileyle kaimdir. Bütün bu değerler, aileden hayata hakim olur. Söz konusu sorumluluğun, fiziksel ve duygusal dünyamız kadar dijital ve sanal mecralardaki tutum ve davranışlarımızı da kapsadığının altını çizmek isterim. Bu itibarla bizler, öncelikle dijital dünyanın gerçeklikleri karşısında sağlam bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz. Dijital dünyanın imkan ve risklerinden haberdar olmak ve bu alanla ilişkilerimizi sürekli güncel tutmak zorundayız. Çağın gerçekliklerine bigane kalma gibi bir lüksümüz olamaz. Çünkü bizim insana, hayata ve dünyaya dair bir gelecek tasavvurumuz var.

Bizlere düşen, ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı bu süreçte doğru yönlendirmektir. Onların tasavvur, istikamet ve istikballerini etki altına alan dijital mecralarda daha dikkatli olmalarını temin etmektir. Sürecin nesnesi olma yerine öznesi olma noktasında bir irade ortaya koymalarını sağlamaktır. Ayrıca bu süreci bir fırsata dönüştürerek kendi medeniyet birikimimiz, kültürümüz, değerlerimiz ekseninde yeni içerikler üretip toplumumuza ve bütün insanlığa sunmaktır. Özellikle rahmet, sekinet ve muhabbet limanı olan ailevi değerleri dijital mecraların belirleyici faktörü haline getirmenin yollarını bulmaktır."

DİYANET’TEN REHBERLİK HİZMETİ

Diyanet İşleri Başkanlığının, Aile ve Rehberlik Bürolarıyla aile huzuruna rehberlik ettiğine de vurgu yapan Erbaş, "Şu an itibarıyla 81 il ve 360 ilçede 425'i Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ve 16'sı Aile ve Dini Rehberlik Merkezi olmak üzere 441 noktada 2 bin 164 kadın, 1569 erkek toplam 3 bin 733 hocamızla milletimize hizmet sunmaktadır" dedi.

14-05-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş