Arama sonuçları

Erdoğan: 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız

Erdoğan: 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracaklarını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu: “Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız."

AİLE VE EĞİTİM ŞEKİLLENDİRİYOR

İnsanı insan yapanın, fıtrat itibarıyla da daima gelişmeye açık olan kalp ve akıl olduğunu söyleyen Erdoğan, kalbi ailenin, aklı eğitimin, her ikisinin birlikte de kültürü şekillendirdiğini dile getirdi. Erdoğan, "Umran dediğimiz tarihi gerçeklik, medeniyet dediğimiz büyük tasavvur ise işte bu iklimden beslenerek ortaya çıkar ve gelişir" dedi.

Erdoğan, aile değerleri zayıflamış veya ortadan kalkmış toplumların sadece medeniyetin maddi unsurlarıyla varlığını idame ettirmesinin mümkün olmadığına işaret etti. Erdoğan, Türk milletinin asırlardır maruz kaldığı onca saldırıya rağmen ayakta kalışının en önemli sırrının ise aile yapısının dayanıklılığı olduğunu belirtti.

Şartlar ne olursa olsun, birlik, beraberlik, dayanışma içinde olan aile fertlerinin, sosyal ve ekonomik her türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi başardığına dikkati çeken Erdoğan, şehirleşmenin artması, çalışma biçimlerinin değişmesi, eğitim seviyesinin yükselmesi, hayat şartlarının karmaşık hale gelmesi gibi sebeplerle geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş yaşandığını, buna rağmen, aile müessesinin korunmasının başarıldığını söyledi.

Televizyon ve internetin yaygınlaşmasıyla insanı çekirdek aileden bireye doğru yönlendiren bir kültür ikliminin etrafı kuşatmaya başladığına işaret eden Erdoğan, şöyle dedi:

"Gözü ve gönlü kapalı bir taklitçiliğin kadim medeniyet birikimimizin yerini alarak, kendi değerlerimiz içinde yenilikçiliğin önünü kesmesi tehlikesini en somut olarak ailede görüyoruz. Öyle ki evlilik yaşları zaten 30'lara dayanan gençlerimiz arasında hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Bir veya en fazla iki çocuklu aile yapısı giderek yaygınlaşıyor."

EBEVEYNLERDEN İKİSİ DE ÇALIŞIYOR

Erdoğan, ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı ailelerde, yakında ikamet eden bir aile büyüğü olmadığında, çocukların evdeki veya kreşteki bakıcılar tarafından yetiştirildiğini aktardı. Erdoğan, sadece ve sadece aile içinde kazanılabilecek değerlerin, ücreti mukabili alınan hizmetler yoluyla ikame edilemeyeceğinin açık olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

OKULLARDA DA EKSİKLİKLER VAR

"Okullarda ise hem eğitim hem öğretim kısmında ciddi eksikler, ciddi boşluklar olduğunu görüyoruz. Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zeka üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor. Daha açık bir ifadeyle yeni nesiller, binlerce yıllık varlığımızın teminatı olan aile ortamından, aileden tevarüs edilen değerlerden ve nihayet mektepte biçimlenen şahsiyetten mahrum bir şekilde yetişiyor. Bu tablo, bize, yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Medeniyet nöbetini devralacaksak, işe önce buradan başlamamız gerekiyor. Elbette dünyadaki teknolojik, siyasi, sosyal, kültürel gelişmelere sırtımızı dönecek kadar hakikatlerden kopuk değiliz, asla da olamayız. Bizim söylediğimiz, insanı nesne değil, kalbi ve aklıyla özne olarak ele alan kadim medeniyet değerlerimizi, ilhamını geçmişimizden alan yenilikçi bir anlayışla yüceltmemiz, yükseltmemiz gerektiğidir. Taklit eden değil üreten, özenen değil özenilen, hevayı değil fıtratı önceleyen, vakte teslim olan değil yönünü geleceğe dönen, maziden atiye köprüler kuran nesiller yetiştirmek için önce aileyi sağlama alacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunun hamurunu, diğer her şeyin bunların arkasından geldiği bilinciyle aile, eğitim ve kültürle yoğuracağız."

EĞİTİM BÜTÇESİ 147 MİLYAR TL

Önce "eğitim" dediklerini ve bütçede önceliği her zaman bu alana verdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle dedi:"Milli eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık ve 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık. Nereden nereye. Yükseköğrenim bütçemizi ilave ettiğimizde bu rakam 212 milyar liraya ulaşıyor."

Erdoğan, resmi ve özel dahil olmak üzere tüm okulların sayısını 50 bin 877'den 87 bin 678'e, derslik sayısını ise 343 binden 600 bine yükselttiklerine işaret etti. Erdoğan, yıllarca vatandaşın üzerinde yük olan okul kitaplarını, her seviyede ücretsiz olarak çocukların sıralarının üzerine koyduklarını hatırlattı.

693 BİN ÖĞRETMEN ATADIK

Bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini, eğitimi 4+4+4 şeklinde kademelendirerek zorunlu eğitimi 12 yıla yükselttiklerini belirten Erdoğan, üniversite sayısını 76'dan 207'ye, üniversite öğrencisi sayısını ise 1,5 milyondan 8 milyonun üzerine çıkardıklarını söyledi.

Üniversiteye girişteki okul katkı puanlarını, katsayı farklılıklarını ve üniversite harçlarını kaldırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Bay Kemal siz kaldırmadınız biz, biz. O, okulların kapılarında, sağda solda o görüntü yapanlar, harçlarla ilgili konuşanlar, bağırıp, çağıranlar önce bu harçları kim kaldırdı bunu sormaları lazım" dedi.

Maarif Vakfıyla 43 farklı ülkede eğitim desteği verdiklerini belirten Erdoğan, yükseköğrenim yurtlarının hem kalitesini yükselttiklerini hem de yatak kapasitesini 282 binden 700 bin sınırına getirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Biz geldiğimizde burs olarak öğrencilerimiz ne alıyordu biliyor musunuz? 45 liracık, 45 lira. Bu yıl itibarıyla aylık lisansta 650 liraya, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada 1950 liraya bunu biz yükselttik" dedi.

Erdoğan, gençlik merkezi sayısını 9'dan 364'e çıkartarak Türkiye'nin her köşesinde yaygınlaştırdıklarını ifade etti.

PARTİ TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİ

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle Genel Başkanvekilliği 2'ye, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üye sayısı 75'e çıkarıldı. Tüzüğün 68. maddesinin 1. fıkrasına "Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu"ndan sonra gelmek üzere "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" ilave edildi. Böylece Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun üye seçimlerinin de Büyük Kongre delegelerince yapılması sağlandı.

Tüzüğün MKYK'nın Oluşumu ve Çalışma Esasları başlıklı 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 50 sayısı 75, 25 sayısı 35 olarak değiştirildi. Böylece MKYK asıl üye sayısı 75'e, yedek üye sayısı 35'e çıkarıldı.

Tüzüğün Genel Başkanvekili başlıklı 77/a maddesine "İkiden fazla genel başkanvekili atanamaz, aralarındaki iş bölümü genel başkan tarafından belirlenir." fıkrası eklendi. Değişiklik uyarınca AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıktı.

Tüzüğün Genel Başkan Yardımcıları başlıklı 81. maddesinin 81/13 fıkrası, "Araştırma, geliştirme ve eğitimden sorumlu" şeklinde düzenlendi. 81/13'ten sonra gelmek üzere "81/14 - Genel Başkan Yardımcısı (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu)", "81/15- Genel Başkan Yardımcısı (Parti Sözcüsü)" fıkraları eklendi. Böylece Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu ve Parti Sözcülüğü kurumsal olarak Genel Başkan Yardımcılığı içinde yer aldı.

Yapılan bir diğer değişiklikle Merkez Disiplin Kurulu'nun 15 asıl, 5 yedek üyeden oluşması sağlandı.

Ayrıca, Siyasi Partiler Kanunu Ek Madde 7'de yapılan değişiklik gereğince, AK Parti Tüzüğü'nün 151.1 maddesine şu hüküm eklendi:"2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na göre tutulacak sicil, dosya, defter ve kayıtlar elektronik ortamda da tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir."

24-03-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş