Arama sonuçları

FATİH Projesi'ne KDV istisnası

FATİH Projesi'ne KDV istisnası

FATİH Projesi'ne KDV istisnası. Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına yapılacak mal teslimi ve hizmet işleri katma değer vergisinden (KDV) istisna tutuldu.

Gelir İdaresi Başkanlığının "Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. 

FATİH PROJESİ'NE KDV İSTİSNASI GELDİ

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında uygulanmak üzere KDV istisnası getirildi. 

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergilerin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilmesi, indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilmesi hükme bağlandı. 

Söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için, sözleşmenin MEB ile yükleniciler arasında 5 Aralık 2017'den sonra düzenlenmesi, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin FATİH Projesi kapsamındaki bileşenlerden olması, proje kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifalarının Milli Eğitim Bakanlığına yapılması veya bu kapsamdaki ithalatın Bakanlıkça gerçekleştirilmiş olması gerekecek. 

MOBİL ELEKTRONİK HABERLEŞMEDE VERGİ DÜZENLEMESİ

Tebliğle mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görüldü. 

Buna göre, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan Türk lirası satışlarıyla sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarına ilişkin KDV'nin, distribütör ve bayi karlarına isabet eden KDV'yi de ihtiva edecek şekilde, mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve sabit telefon işletmecileri tarafından ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekiyor. Bu durumda distribütörler ve bayiler, belirtilen kapsamdaki ön ödemeli satışlar için ayrıca vergi hesaplamayacak. 

Tebliğe göre, indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2018 yılı için 11 bin 400 lira olarak belirlendi.

31-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş