Arama sonuçları

Fatih Projesi’ne vergi ve harç muafiyeti geldi

Fatih Projesi’ne vergi ve harç muafiyeti geldi

Fatih Projesi’ne vergi ve harç muafiyeti geldi. Fatih Projesi’ne muafiyet geldi. TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 28-55. Maddeleri kabul edildi. Bu maddelerden biri de Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’ne yönelik düzenlemeleri içerdi.

Buna göre FATİH Projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında başta KDV olmak üzere, diğer vergi ve benzeri mali yükümlülüklerde istisna sağlanacak. Projenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren düzenlenen sözleşmelere ilişkin olarak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından FATİH Projesi kapsamında MEB tarafından yapılan ithalatlar ile Bakanlığa yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV'den müstesna olacak.

FATİH PROJESİ’NE MUAFİYET GELDİ

Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek.

Proje bileşenleri için belirlenen internet kullanımlarına mahsus mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile proje bileşenlerine ilişkin verilen elektronik haberleşme hizmetleri Özel İletişim Vergisi'nden müstesna olacak. Böylece, özellikle proje yüklenicisinin özel iletişim vergisi mükellefi olmaması durumunda, özel iletişim vergisi mükellefi olan işletmecilerin Milli Eğitim Bakanlığına aktarılmak üzere proje yüklenicisine vereceği elektronik haberleşme hizmetleri de vergiden istisna tutulacak.

TÜM VERGİ VE HARÇLARDAN MÜSTESNA OLACAK

Milli Eğitim Bakanlığı veya bakanlık adına proje yüklenicileri ile alt yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak her türlü araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları, gümrük vergilerinden, fonlardan, bu ithalata ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, yapılacak işlemler harçlardan müstesna olacak.

Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarında, proje bileşenlerine ilişkin ihale yüklenicisinin bu proje ile ilgili faaliyette bulunmak üzere özel amaçlı şirket kurması halinde bu şirket, sadece kendi ödemesi gereken vergi ve mali sorumluluklardan sorumlu olacak, ihale yüklenicisinin ödemesi gereken Hazine payı, kurum masraflarına katkı payı, evrensel hizmet katkı payı, idari ücret, özel iletişim vergisi ve telsiz ücretlerinden sorumlu tutulamayacak.

 

14-11-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş