Arama sonuçları

Fende kolay sorular hata yaptırıyor

Fende kolay sorular hata yaptırıyor

Dikkatsizlik  tüm sınavlarda olduğu gibi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi'nde (TEOG) de öğrencilerin hata yapmasının en önemli nedeni. Bu yıl üçüncü kez uygulanan TEOG sınavlarında okullarında başarılı, notları yüksek öğrencileri en çok hataya düşüren ve onlara yanlış şıkkı işaretleten kolay sorular oluyor. Çünkü bu öğrenciler "kolay sorular" karşısında "Bu kadar da kolay olamaz" diyerek, soru içinde soru arıyor. Bu da onların yanlış şıkları işaretlemelerine neden oluyor. Bu durumla en fazla Fen Bilgisi ve Teknoloji dersi sınavlarında karşılaşılıyor.

NEREDE HATA YAPIYORLAR?

Final Eğitim Kurumları uzmanları bu testteki kolay soruların öğrencileri hataya sürüklediğine işaret ederek, kaldırma kuvveti konusunu içeren soruların da öğrencilerde hatalı cevap vermesine neden olduğunu söylüyor. Bu konu zor olduğu için bilgi tam özümsenmediği için hata yapılıyor.
Uğur Okulları Akademik Kurulu ise öğrencileri biyoloji sorularındaki şekiller konusunda uyarıyor. Bu sorularda şekillerin birbirine karıştırıldığı ve yanlış cevaplara neden olduğunu söylüyorlar.
Geçen yıl yapılan TEOG'da bu testte biyoloji soruları bilginin yanı sıra öğrencilerin yorum becerilerini de ölçtü. Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji konusundan ilk kez geçen yıl soru yöneltildi. Fizik soruları deneysel ağırlıklı olup laboratuvarda dinamometre ile ölçüm yapan öğrencilere avantaj sağladı. Testin geneline bakıldığında deneysel, yoruma dayalı, günlük hayattan örnekler içeren soruların yer aldığı görüldü.

FEN SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU ÇIKACAK?

Hücre bölünmesi kalıtım: Mitoz konusu, büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile ilgili meydana gelmesi. Mitozu, çekirdek bölünmesi ile başlayan ve birbirini takip eden evreler olarak tarif etme. Kromozomların önemi, farklı canlı türlerinde kromozom sayılarının değişebileceğini belirtme. Mitozun canlılar için önemi ile büyüme ve üreme ile ilişkilendirme.
Kalıtım konusu, kendisi ile anne-babası arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırma. Yavruların anne-babaya benzediği, ama aynısı olmadığı çıkarımını yapma. Mendel'in çalışmalarının kalıtım acısından önemi. Gen kavramı, baskın ve çekinik genleri fark etme. Fenotip ve genotip arasındaki ilişki. Tek karakterin kalıtımı. İnsanlarda yaygın olarak görülen bazı kalıtsal hastalıklar. Akraba evliliğinin olumsuz sonuçları. Genetik hastalıkların teşhis ve tedavisinde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisi.
Mayoz konusu, mayozun canlılar için önemi, üreme hücrelerinin mayoz ile oluşması, mayozu mitozdan ayıran özellikler. DNA ve genetik, kalıtsal bilginin genler tarafından taşınması, DNA şeması, nukleotit, gen, DNA, kromozom kavramları arasında ilişki.
Mutasyon ve modifikasyon tanımı, aralarındaki farklar. Genetik mühendisliğinin günümüzdeki uygulamalarına ilişkin örnekler ve insanlık tarihi için doğurabileceği sonuçlar. Biyoteknolojik çalışmaların yaşamdaki önemi. 

 


Fotoğraf: Saint Benoit Fransız Lisesi 

21-11-2015


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş