Arama sonuçları

Genç, eğitimli ama işsiz

Genç, eğitimli ama işsiz

Genç, eğitimli ama işsiz. TÜİK raporu genç işsizlik oranlarını ve bunların işgücü piyasalarına katılımlarını gösteriyor. İşsizlik 2 ya da üç yıllık önlisans mezunlarında lisans mezunlarına göre daha yüksek. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yılın 2016 yılının ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de söz konusu dönemde 15-34 yaş grubunda nüfus 24 milyon 263 bin kişi oldu, bunların yüzde 56,4'üne tekabül eden 13 milyon 685 bini iş gücüne katıldı. 

Türkiye'de söz konusu yaş aralığındaki nüfusun işsizlik oranı yüzde 13,2 iken, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunlarında bu oran yüzde 16,8, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri mezunlarda ise yüzde 13,3 oldu. Genel lise mezunlarında işsizlik oranı yüzde 15,5 iken mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. 

EĞİTİM DÜZEYİ İLE İŞSİZLİK ARASINDA İLİŞKİ

İstihdam oranı bu gruptaki fertlerde yüzde 48,9 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, bir okul bitirmeyenlerde yüzde 30,1, lise altı eğitim düzeyinde yüzde 42,4, dört yıllık yükseköğretim ve üzeri eğitimlilerde yüzde 73,7 oldu, genel lise mezunlarında istihdam oranı yüzde 43,6, mesleki veya teknik lise mezunlarında yüzde 60,6 olarak gerçekleşti.

En az bir okul bitiren 15-34 yaş grubundaki fertlerin yüzde 35,9'u en son tamamladıkları eğitimleri süresince ücretli veya ücretsiz bir çalışma deneyimi yaşadı. Söz konusu dönemde iş gücünde olanların yüzde 47,6'sı eğitimleri süresince bir çalışma deneyimi olduğunu belirtti. Bu oran, istihdamda olanlarda yüzde 48,2, işsizlerde yüzde 43,1 oldu. İş gücüne dahil olmayan fertlerin ise yüzde 19,7'si eğitimi sırasında bir çalışma deneyimi yaşadı. 

EĞİTİM SÜRESİNDE İŞ BULMA ŞANSLARI

Araştırmaya göre, söz konusu yaş grubundaki fertlerin yüzde 19'u eğitimden ayrıldıktan sonraki ilk işine, üç yıldan daha uzun sürede sahip olduğunu bildirdi. Söz konusu kişilerin yüzde 14,1'i ilk altı ay içinde, yüzde 7,4'ü yedi ay ile bir yıl arasında, yüzde 8,6'sı 1-2 yılda, yüzde 5,8'i ise 2-3 yılda ilk işini elde ettiğini aktardı.

Diğer taraftan 15-34 yaş grubundaki fertlerin yüzde 16,3'ü ilk işine eğitimleri devam ederken sahip olduğunu belirtti.

Eğitimden ayrıldıktan sonra ilk işinde üç aydan uzun süre çalışanların yüzde 23,3'ü hizmet ve satış elemanı olarak, yüzde 16,9'u nitelik gerektirmeyen, yüzde 16'sı sanatkarlık ve ilgili işlerde, yüzde 12,2'si ise profesyonel mesleklerde çalıştığını beyan etti.

YAKLAŞIK 40 BİN AİLE İLE GÖRÜŞÜLDÜ

"Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi" adlı özel konulu araştırma, 2016 yılı ikinci çeyreğinde (nisan, mayıs ve haziran aylarında) hane halkı iş gücü araştırması ile birlikte uygulandı. AB'ye uyum çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu çalışmayla iş gücü piyasasındaki gençlerin (15-34 yaş grubu) eğitim geçmişleri, iş bulmak için harcadıkları çaba, iş bulmak için alınan yardım ve işe geçiş süreleri konularında verilerin derlenmesi amaçlanıyor. 

Bu dönemde 44 bin örnek hane halkından 37 bin 356'sı ile görüşülerek, bunlardan 15 ve 34 yaş arasındaki 34 bin 962 fertle anket uygulaması gerçekleştirildi.

Bu blog AA abonesidir

07-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş