Arama sonuçları

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.9

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.9

Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.9. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin düşüşle 27 milyon 263 bin kişi, istihdam oranı da 2,9 puan azalışla yüzde 43,5 olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, istihdam edilenlerin sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 254 bin kişi azaldı ve 27 milyon 263 bin kişiye geriledi. İstihdam oranı da 2,9 puan azalarak yüzde 43,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 25.9

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayide 246 bin, hizmette 761 bin kişi azalırken, inşaatta 114 bin artış gösterdi. İstihdam edilenlerin yüzde 19,4'ü tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 6,1'i inşaat, yüzde 54,9'u hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücü, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 622 bin azalarak 31 milyon 491 bin kişi, iş gücüne katılma oranı da 3,5 puanlık azalışla yüzde 50,3 oldu.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre 3,3 puan azalışla yüzde 32,7 olarak kaydedildi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bu dönemde 3,1 puan düşerek yüzde 20,1'e geriledi. 

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, temmuzda bir önceki döneme göre 0,5 puan artarak yüzde 13,6 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 75 bin kişi azalarak 4 milyon 207 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,8 puan artarak temmuzda yüzde 42,6 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 540 bin kişilik artışla 26 milyon 648 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,7 puan yükselerek temmuzda yüzde 49,3'e ulaştı. İş gücüne katılan sayısı 464 bin kişi artarak 30 milyon 855 bin kişiyi buldu. 

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 28 bin kişi azalış gösterirken, sanayide 57 bin, inşaatta 111 bin, hizmette 399 bin kişi arttı.

TÜİK verilerine göre 15-24 yaşları arasında işsizlik oranı yüzde 25.9 olarak gerçekleşti. Bu oranının yüzde 32.4’nü kadınlar oluşturuyor. Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı ise yüzde 29.8. Bu oranın da yüzde 37.6’sını kadınlar oluşturdu.

Türkiye genelinde temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

TEMEL İŞ GÜCÜ GÖSTERGELERİ

15 ve daha yukarı yaştakiler  Toplam  Erkek  Kadın
Nüfus (bin kişi) 62.626 30.982 31.644
İş gücü (bin kişi) 31.491 21.449 10.042
İstihdam (bin kişi) 27.263 18.783 8.481
   Tarım (bin kişi) 5.283 3.088 2.195
   Sanayi (bin kişi) 5.354 4.063 1.291
   İnşaat (bin kişi) 1.669 1.590 79
   Hizmet (bin kişi) 14.957 10.041 4.916
İşsiz (bin kişi) 4.227 2.666 1.561
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)  31.135 9.533 21.602
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50,3 69,2 31,7
İstihdam oranı (yüzde) 43,5 60,6 26,8
İşsizlik oranı (yüzde) 13,4 12,4 15,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 15,9 14,3 19,8
15-64 yaş grubu      
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 55,9 75,8 35,9
İstihdam (yüzde) 48,3 66,2 30,2
İşsizlik oranı (yüzde) 13,7 12,7 15,9
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 16 14,3 19,9
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 25,9 22,5 32,4
Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı (yüzde) 29,8 22,3 37,6

12-10-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş