Arama sonuçları

Gençler, eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçiye oy verecek

Gençler, eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçiye oy verecek

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, seçim sürecinde eğitim taahhütlerinin ne kadar etkili olacağını gözlemlemek amacıyla “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması” yaptı. Araştırmada 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi incelendi. Araştırmaya göre Türkiye genelinin yüzde 45’inin, 18-24 yaş arası gençlerin ise yüzde 57’sinin seçim vaatleriyle oyunun değişebileceği görülüyor. Gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

TEDMEM, toplumun gözünde eğitimi konumlandırmak, toplumun siyasetten eğitimle ilgili beklentilerini somutlaştırmak, eğitimin toplum ile siyaset arasındaki ilişkide oynadığı rolü tanımlamak üzere “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması”nı gerçekleştirdi.

“Seçimin Kaderi Eğitim Vaatlerine mi Bağlı” ana sorusu üzerinden çeşitlendirilen araştırmayla Türk Siyasetinin polimetresi ilk kez ortaya konarken, sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair çözüm önerileri de sunuldu. Araştırma kapsamında siyasetin gözünden eğitimi anlayabilmek amacıyla Türkiye’de bir ilk gerçekleştirildi ve 1950’den itibaren 90’a yakın seçim bildirgesi incelenerek, 70 yıllık tarihsel bir süreçte eğitim vaatlerinin genel eğilimleri ortaya kondu. 

SEÇİMDE OY KULLANACAK GENÇLER

Saha çalışmaları KONDA Araştırma ve Danışmanlık tarafından yapılan araştırma, Türkiye’deki seçmen nüfusunu temsil edecek 3 bin kişiyle gerçekleşti. 2023 seçimlerinde oy kullanacak 18-24 yaş aralığındaki gençlerin oy verme davranışları ve eğitim vaatleri arasındaki etkileşime de mercek tutuldu.

HER İKİ GENÇTEN BİRİ EĞİTİM SİSTEMİNE ÖNCELİK İSTİYOR

Araştırma kapsamında “Siyasetçiler neye öncelik versin?” sorusuna verilen cevaplar içinde eğitim, ekonomiden sonra ilk sırada geliyor. 18-24 yaş aralığındaki her iki gençten biri eğitim sistemine öncelik verilmesini istiyor.

KENDİNİ TEMSİL ETTİKLERİ DÜŞÜNMÜYOR

Seçmenin oy verirken tercihini nasıl yaptığına bakıldığında ise 18-24 yaş arasındaki her iki gençten biri yüzde 54) hiçbir siyasi partinin kendisini temsil etmediğini düşünen veya seçim döneminde siyasi parti çalışmalarına bakarak oy verenlerden oluşuyor.

SEÇİM VAATLERİYLE OYU DEĞİŞEBİLENLERİN ORANI YÜZDE 45

Araştırma kapsamında seçmenin oyunun seçim vaatleriyle değişip değişmediği soruluyor.

Türkiye genelinin yüzde 45’inin seçim vaatleriyle oyu değişebilirken, 18-24 yaş aralığında bu oran yüzde 57 olarak görülüyor.

Her seçim aynı partiye/lidere oy verdiğini belirtenlerin arasında bile seçim vaatlerine göre oy verdiği partiyi değiştirme potansiyeli olanlar bulunuyor. Oy değiştirme konusunda daha az esnek olan taraftar ve liderci seçmen gruplarında dahi her beş kişiden en az biri seçim vaatleriyle oyunun değişebileceğini ifade ediyor.

10 ÖĞRENCİDEN 7’SİNİN TERCİHİNİ SEÇİM VAADİ ETKİLİYOR

Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın grup ise öğrenciler. Her 10 öğrenciden yaklaşık 7’si oy tercihinin seçim vaatleriyle değişebileceğini ifade ediyor. Meslek gruplarına göre incelendiğinde ise beyaz yaka çalışanların yüzde 48’inin; işçi, esnaf ve çiftçinin yüzde 40’ının; emekçilerin yüzde 35’inin; ev kadınlarının yüzde 41’inin, işsizlerin ise yüzde 50’sinin seçim vaatlerine göre oyunun değişebileceği görülüyor.

 

YÜZDE 56’SI EĞİTİMİ DÜZELTECEK SİYASETÇİ İÇİN OYUNU DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmada cevap aranan bir diğer soru ise “Toplum eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebilir mi?” oluyor. Toplumun yüzde 56’sı, gençlerin ise yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

EĞİTİM SİSTEMİNİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANI YÜZDE17

Araştırma verilerine göre toplumun yalnızca yüzde 17’si eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu düşünürken, ​toplumun yarısından fazlası ise eğitim siteminin kötü/çok kötü olduğunu, ​18-24 yaş aralığındaki gençlerin yalnızca yüzde 7’si eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu, ​her 10 gençten en az 7’si ise eğitim sisteminin kötü/çok kötü olduğunu düşünüyor.

EĞİTİMDEN UMUDUNU KESMİŞLER

Katılımcıların yüzde 34’ü aldığı eğitimin kendisine bir şey katmadığını belirtirken, eğitimin kendi çocuğuna bir şey katmayacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 16. Araştırma kapsamında her 10 kişiden 8’i ancak eğitim seviyesi yükselirse Türkiye’nin güçlü bir ülke olacağını düşünürken, her 3 kişiden 2’si para ve statü sahibi olmak için iyi bir eğitimin şart olduğunu ifade ediyor.

SINAVLAR EN BÜYÜK SORUN

Araştırmada seçmene göre Türkiye’deki eğitim sisteminin sorunları da irdeleniyor. 18-24 yaş arasındaki gençlerin eğitim sisteminde en fazla sorun olarak gördüğü konuların başında yüzde 35 ile “eğitimin sınavlara dayalı olması” ve yüzde 34 ile “eğitimcilerin niteliği” yer alıyor. “Eğitimin siyasetin kontrolünde olması” (yüzde 33) da gençlere göre belli başlı eğitim sistemi sorunları arasında gözüküyor.

 

EN ÖNEMLİ BULUNAN VAAT EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ

Araştırma verilerine göre toplumun ve gençlerin en az yüzde 90’ının önemli bulduğu vaatleri ise eğitimde fırsat eşitliği, mesleki eğitim ve 21. yüzyıl becerileriyle ilgili konular oluşturuyor.

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, araştırmayla ilgili şunları dile getirdi: “Seçimler, ülkelerin kaderini değiştirir. Seçimler, gelecek nesillerin dünyaya açılan kapısını etkiler. O nedenle siyasilerin en büyük yükümlülüğü, genç nesillere sunacakları vaatlerde gizlidir. Tam bu noktada Türkiye yeni bir seçim sürecine hızla yaklaşırken, biz de ömrünü genç nesle, çocuklarımızın nitelikli eğitimine adamış, 94 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik. Üç nesli aynı sandıkta buluşturacak seçim sürecinde, eğitim taahhütlerinin ne kadar etkili olacağını gözlemlemek amacıyla bu araştırmayı yapmayı bir ülke görevi bildik. Farklı seçmen profilleriyle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerle seçmenlerin zihin haritalarını çıkardık. Ulaştığımız sonuç tartışma götürmez bir netlikteydi. Eğitim, siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir.”

 

12-06-2022


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş