Arama sonuçları

Gençler için ‘Staj Portalı’ kurulacak

Gençler için ‘Staj Portalı’ kurulacak

Gençler için ‘Staj Portalı’ kurulacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında gençlerin kariyer planlamaları için staj portalı kuracak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan 2021-2023 dönemine ilişkin YEP'de, çalışma hayatından dezavantajlı durumdaki vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya uzanan tedbir ve politikalara da yer verildi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3 yıllık sürede bakım ekonomisi alt yapısını güçlendirmek üzere yeni uygulamaları devreye alacak. 

GENÇLER İÇİN ‘STAJ PORTALI’ KURULACAK

Bakanlık, YEP kapsamında işsiz durumdaki kişilerin profil, beceri, beklenti ve istihdam edilebilmelerini engelleyen unsurların tespit edilmesi ve bu kişilere yönelik özelleştirilmiş politikaların uygulanması amacıyla "İşsiz Profil Envanteri Araştırması"nı yapacak.

2022 yılının aralık ayında tamamlanması planlananan araştırmadan çıkacak sonuçlar, işsizlikle mücadele çerçevesinde hayata geçirilecek politikalara da ışık tutacak.  Oluşturulacak dijital kütüphane ile İŞKUR tarafından sunulan eğitimlere erişim imkanı sağlayacak olan Bakanlık, gençlerin kariyer planlamalarında da etkin bir danışmanlık hizmetini devreye alacak. Bu kapsamda, gençlerin eğitimleri sonrası iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak amacıyla "staj portalı" kurulacak.

BAĞIMLILIK VE SUÇ EĞİLİMLERİ ARAŞTIRMASI

Bakanlık, ailelerin bağımlılık ve suç eğilimi ile ilgili risk bazlı profillerinin çıkarılmasını sağlamak amacıyla yeni bir sosyal araştırma da yapacak. Araştırmanın gelecek yıl aralık ayında tamamlanması öngörülüyor.

YENİ BİR SİGORTA SİSTEMİ KURULACAK

Uzun Dönemli Bakım Sigortası'na ilişkin yeni bir model oluşturulacak. Vatandaşların uzun dönemli bakımlarını garanti altına alabilmesini ve özellikle yaşlılık dönemlerinde rahat etmelerini sağlayacak modelle kişilerin belli oranlarda katılım yapacağı yeni bir sigorta sistemi uygulamaya alınacak. 

GELENEKSEL MESLEKLER CANLANDIRILACAK

Bakanlık, YEP'e göre Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki ve teknik eğitim sisteminin yapısını güçlendirilmesi ve reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının sektörle iş birliği içinde karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütecek. Bu doğrultuda Ulusal Meslek Standartları ve yeterlilikler belirlenecek, mesleki yeterlilik belgeli ve nitelikli iş gücü sayısı artırılacak. 

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel mesleklerin tekrar canlandırılması ve bu kapsamda istihdam olanaklarının artırılması amacıyla yapılacak çalışmalar teşvik edilecek.

ÇALIŞMA İZNİ KRİTERLERİ BELİRLENECEK

Yeni dönemde kayıt dışı istihdamla mücadelede etkinliği artırmak üzere yeni uygulamaları hayata geçirecek olan Bakanlık, çalışma izni kriterlerini de yerel iş gücü piyasasının korunmasına ve ekonomik büyümeye katkı sağlayacak şekilde yeniden belirleyecek. 

Ayrıca sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak iş yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkinleştirilmesi için "simülasyon", "tahminsel modelleme" gibi yeni nesil yöntemlerle, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesine ilişkin kapasite artırılacak. 

YURTDIŞINDAN GELEN İLAÇLAR TEMİN EDİLECEK

YEP'e göre, kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde (Ek 4/C) yer alan yurt dışı ilaçlarının tamamı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından temin edilecek. 

Türkiye'deki tıbbi cihaz sektörünün istihdam ve üretim payının artırılmasına katkı sağlamak amacıyla ihracat ve iç pazar odaklı inovatif bir iş ortamı oluşturulacak. 

Mükerrerliklerin engellenmesi, kamu kaynaklarında etkinliğin sağlanması için sosyal yardımlarda bütüncül yapıyı güçlendirecek olan Bakanlık, engelliler, devlet korumasındaki gençler, dezavantajlı durumdaki kadınlar gibi özel politika gerektiren gruplar için yeni aktif iş gücü programlarını devreye alacak. Bu grupların özel sektörde istihdamlarına aracılık edilecek.

03-10-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş