Arama sonuçları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 'İş Birliği Protokolü' imzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında, bilimsel araştırma, girişimcilik ve gençlerde bilimsel farkındalığın artırılmasına ilişkin İş Birliği Protokolü imzalandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla, İş Birliği Protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez binasında düzenlenen törende konuşan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızla aramızdaki iş birliğini uzun süredir etkin bir biçimde pek çok alanda sürdürüyoruz, sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

"Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan kaynağı gelişimine katkıda bulunmak, gençlerin girişimciliğini desteklemek, bilime ilgisini artırmak, kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlamak konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdik." ifadelerini kullanan Kasapoğlu, "Protokolle birlikte, spor araştırmaları alanında TÜBİTAK'la kapsamlı bir çağrı programına çıkılması ve spor alanında bireysel girişimciliğin desteklenmesi gibi Türkiye'de ilk olma niteliği taşıyan önemli çalışmalar başlatılacak. Bu program sayesinde, gençlerimizi yakından ilgilendiren önemli konu başlıklarında hem iş birliklerimiz hem de bilimsel arka planımız güçlenmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 50 EŞ FİNANSMAN MODELİYLE İŞLEYECEK"

İşbirliği Protokolü ile hayata geçirilecek konulara ilişkin açıklamada bulunan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Dekanlarımız ile beden eğitimi ve spor yüksekokulu müdürlerimizi de davet etmemizin temel nedenini oluşturan 'Gençlik ve Spor Bakanlığı-TÜBİTAK Ortak Gençlik ve Spor Çağrı Programları', iş birliğimizin birinci maddesi. 'TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında, gençlik ve spor alanında yapılacak 1001 çağrı programının duyurusunu da yapıyoruz. 1001 çağrı programının öncelikleri, ülke ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda süreçler işletilerek belirlenecek. Program, yüzde 50 eş finansman modeliyle işleyecek ve proje başvuru, değerlendirme ile izleme süreçleri taraflarca yürütülecek. Bilindiği gibi çağdaş toplumlarda bireylerin refahı pek çok diğer nedenle birlikte beden ve ruh sağlığıyla da ilişkilidir. Spor, bireylerin toplum ve sosyal sağlığı açısından yeteneklerinin gelişmesi, bu çerçevede hem beden hem de ruh sağlığını geliştiren, rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur."

Küresel çapta bir salgın süreci yaşandığını hatırlatan Kasapoğlu, bu sürecin bütün dünyada bireysel, kurumsal, toplumsal, ekonomik ve çevresel anlamda da pek çok etkisinin yaşandığını dile getirdi.

"SPOR ENDÜSTRİSİ DİNAMİK BİR POTANSİYELE SAHİP"

Dolaylı olarak sporun da bu süreçlerden etkilendiğini gördüklerini anlatan Kasapoğlu, "Sporun fiziksel aktivite ve müsabaka yönünün yanı sıra, ekonomi yönünün de incelenmesi lazım. Bu nedenle spor bilimleri çalışmalarına daha bütüncül ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak ciddi önem arz ediyor. Çünkü spor endüstrisi, çok güçlü ve dinamik bir potansiyele sahip. Sporun istihdam, organizasyon, turizm, ekipman üretimi, sanayi boyutu var. İşte bildiğiniz gibi yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte 'İthal Spor Malzemelerinin Yerlileştirilmesi Programı'nı yürütüyoruz. Bu anlamda modern pentatlon branşında kullanılan iki tip lazer silahı ve lazer hedef sisteminin prototip üretimlerini tamamladık. Dünyada sadece 2 ülke tarafından üretim ve ihracatı gerçekleştirilen bu ekipmana, yerli, milli ve yenilikçi yaklaşımla rakip oluyoruz. Bu örnek spor vizyonumuz içerisindeki ekipman üretimi projelerimizden bir tanesi" diye konuştu.

Sporun tüm boyutlarının birbiriyle iç içe ele alınması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Bu etkileşim ortamında spor bilimleri alanında bilimsel çalışmaları daha fazla desteklemek ve araştırma politikalarımıza yön vermek yine amaçlarımızdan biri. Bakanlık olarak bilim temelli politikalar da önem verdiğimiz çalışmalardan. Politika süreçlerimizde, mevcut durumun ve eğilimin kanıt temelli bilimsel verilerle ortaya konulması, kısa, orta, uzun vadeli projeksiyon, öngörü, analiz ve planlama çalışmaları yapılması önemli. Bu analiz ve öngörüler doğrultusunda karar alıcılara ve uygulayıcılara katkı sağlayacak önerilerin oluşturulması konularını özellikle önemli görüyoruz. En temel hedefimiz, ülkemizde sporun her zaman ifade ettiğimiz gibi toplumsal tabana yayılması ve spor kültürünün güçlendirilmesidir. Bu noktada sürdürülebilir projelerin daha etkin planlanması amacıyla spor araştırmaları alanında özel bir çağrı programını hazırladık."

Protokol kapsamındaki bir başka önemli başlığın, spor alanındaki bireysel girişimciliğin güçlendirilmesi ve desteklenmesi olduğunu aktaran Kasapoğlu, "TÜBİTAK tarafından koordine edilen Girişimcilik Destek Programı çağrılarında, spor teknolojilerinde farkındalık oluşturmak, bu alanda çalışan girişimcileri belirlemek ve firma kurmalarını desteklemek amacıyla gerekli duyuruları yapmaya başladık. Bu sayede inanıyoruz ki genç girişimcilerin liderlik edeceği spor teknolojileri alanındaki firmalara önemli bir desteği sağlamış olacağız. Bir başka önemli başlığımız, gençlik ve spor alanında Ar-Ge yapmak üzere nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ihtiyacı. Bu amaçla Konuk veya Akademik İzinli Bilim İnsanı Destekleme Programı, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Bilimsel Eğitim Etkinliklerinin Desteklenmesi Programı yine önem verdiğimiz bir konu. TÜBİTAK ile güçlü iş birliğiyle bu konuda da önemli bir aşamayı gerçekleştireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMİŞ OLUYORLAR"

Kasapoğlu, istihdam ve sporda nitelikli iş gücünün artırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Okuldan Sahaya Nitelikli Antrenör Yetiştirme Programı'mız ile ihtiyaç duyulan branşlarda uzmanlıkların artırılması için pilot olarak belirlediğimiz üniversitelerle, spor federasyonlarımızla iş birliğimiz var. Bakanlığımızın ilgili birimlerinde öğrencilerin staj yapmalarının da önünü açtık. YÖK ile yaptığımız iş birliğiyle spor bilimleri fakültelerindeki öğrencilerimiz, kariyer planlarını, uygulama alanlarını da yakinen tanımış, kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Antrenörlerimizin donanımlarını artırmak, hedeflerimizi en üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Sporda istihdam konusunda önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz. Gençlik Projeleri Destek Programı 2021 çağrısını spor ve antrenör istihdamı olarak belirledik. Bu program vesilesiyle amatör spor kulüpleri, gençlerimizin spora olan ilgi ve alakalarının artırılması ve başarılı sporcular ile çalıştırıcıların desteklenmesi konusunda proje teklifi hazırlayabilecek. Bugün imzalayacağımız protokolle, spor teknolojileri ve sporda Ar-Ge alanındaki istihdamı güçlendiriyor olacağız. Protokolün en önemli başlıklarından bir diğerini, gençlerin bilime ilgisinin artırılması ve gençlerin kişisel, bilimsel ve sosyal gelişimine katkı sağlanması konuları oluşturuyor. Bu sayede yurtlarımızda, Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları'nda bilim söyleşileri organize edilmesini, TÜBİTAK'ın popüler bilim dergi ve kitaplarının indirimli olarak temin edilmesini sağlayacağız. TÜBİTAK'la birlikte, gençlik kamplarında, bakanlığımız tarafından düzenlenen bilim ve teknoloji temalı etkinliklerdeeğitimci desteği konularında önemli bir iş birliğini de birlikte gerçekleştireceğiz."

"Spor vizyonumuz son 19 yılda ciddi bir aşamayı, bir devrimi gerçekleştirdi." diyen Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora ve sporcuya verdiği önem ve güçlü liderliği ile vizyonumuz, hem teorik hem akademik hem de sportif anlamda geleceğe yön verecek bir biçimde alan açıyor. Bilimin, teknolojinin, akademinin, sporcunun ve üreticinin tek bir pencereden konuya yaklaşması ve spora ülke olarak bütüncül bir bakış açısı geliştirilmesi çok önemli. Bunu hep birlikte bugünkü gibi iş birlikleriyle, el ele vererek sağlayacağız. Sporda tesisleşme devrimiyle bugün pek çok alt yapı yatırımı gerçekleştirdik. Başarının bir alanda değil pek çok alanda gurur vesilesi olduğunu gördük. Uzun vadeli vizyonlarımız var. 2071 vizyonumuz var. İnanıyoruz ki gençlerimizin katılımıyla vizyonumuzu ortaya koyacağız. Yeni dönemin kodlarını, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik ve katılımcılık oluşturuyor. Hizmete açtığımız tesislerde, salgına rağmen durmadık. Tesislerimizin 7/24 halkımızın hizmetinde olması, çok önem verdiğimiz konulardan biri. " şeklinde görüş belirtti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerinin devam edeceğini vurgularken, "Yine gönüllülük çalışmaları dersini YÖK iş birliğiyle üniversitelerde seçmeli ders olarak hayata geçirdik. Spor bilimleri fakültelerimizin bu konuda öncü olmasını arzu ediyorum. Spor gönüllülüğü her geçen gün dünyada ağırlığı artan, gelişen bir konu. Tüm imkanlarımızla yanınızda olmaya devam edeceğiz. İstekli ve kararlıyız. Öğrencilerimizin tesislerden etkin yararlanmasını da önem veriyoruz. Akademik yayıncılığın desteklenmesi de önemli. Bu amaçla Gençlik Araştırmaları Dergisi'ni, gençlik ve spor odaklı akademik yayın yapan önemli bir uluslararası platforma dönüştürdük. Bütün bu adımlar, bugün imzalayacağımız protokol ve spor araştırmaları çağrımız, üniversitelerimizle yaptığımız güçlü iş birliklerini çok daha üst seviyelere çıkarmak için attığımız adımlardır." diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmalarının ardından iş birliği protokolü imzalandı.

06-07-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş