Arama sonuçları

Harp okulları yeniden açılıyor

Harp okulları yeniden açılıyor

29 Ekim 2016 Tarihli ve 29872 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname’ye (KHK) göre harp okullarına yeniden öğrenci alınacak. 

OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile subay yetiştiren askeri okulları kapanırken, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde aynı amaçla Milli Savunma Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite daha kurulmuştu.

676 Sayılı KHK’da “harp okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir” ifadesiyle belirtilen yeni düzenlemeye göre harp okulları faaliyetlerini Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı olarak yürütecek. Harp okullarında eğitimler ise Şubat 2017’de başlayacak.

676 Sayılı KHK’da Harp Okulları ile ilgili karar şöyle yer aldı:

11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile harp okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir.”

 

02-11-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin