Arama sonuçları

‘Haydi Çocuklar camiye’ yazısı okullara gitti

‘Haydi Çocuklar camiye’ yazısı okullara gitti

‘Haydi Çocuklar camiye’ yazısı okullara gitti. Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ilçedeki tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokul müdürlüklerine bir yazı gönderildi. Bu yazıda "Haydi Çocuklar Camiye Projesi" hatırlatırak, "yapılması" istendi.

'HAYDİ ÇOCUKLAR CAMİYE'  YAZISI OKULLARA GİTTİ

“Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 10/01/2020 tarihli ve 700067 sayılı yazıları ekinde alınan, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün ‘Haydi Çocuklar Camiye Projesi’ konulu yazısı ekte gönderilmiştir. Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitimi’nin genel amaçlarına uygun olarak yürürlükte olan tüm yasal düzenlemelerde belirtilen hüküm, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul müdürlükleri tarafından  gerçekleştirilmek üzere derslerin aksatılmaması kaydıyla ve gönülllülük esasına göre yapılması hususunda ilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

‘EĞİTİM HAKKI KUŞATMADA’ 

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, kamusal eğitimin laik ve bilimsel eğitim ilkesinin, süreklilik halinde ve kamu erkinin, siyasi iktidarın ideolojik yol haritası doğrultusunda adım adım ortadan kaldırıldığına dikkat çekti. Aydoğan şöyle dedi:

Milli Eğitim Bakanlığı bu yol haritasının uygulayıcılarının bir ayağını oluşturuyorken, Diyanet İşleri Başkanlığı, vakıf ve dernek adı altında dini yapılanmalar ile imzalanan protokol ve işbirlikleri ile eğitim ve bilim emekçilerinin mesleki hakları ve öğrencilerimizin eğitim hakkı kuşatma altında. Okullar kamuya, halka ait alanlar. Öğrencilerimizi kimlikleri, inançları, cinsiyetlerine göre ayrıştıran bu uygulamalar çocuk hakkı ve eğitim hakkı ihlalidir. Aynı zamanda anayasaya, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne de aykırıdır. MEB’in bu faaliyetleri yargı kararlarına, tüm itiraz ve uyarılara rağmen ısrarla yaşama geçirmesi de Milli Eğitim Bakanlığı’nda dünden bugüne bir değişim olmadığının açık kanıtıdır. Eğitim Sen olarak dini yapılarla imzalanan protokolleri okullarda uygulamama yönünde kararımızı ısrarla sürdüreceğiz. Açtığımız ve kazandığımız dava kararının uygulanmasını takip ediyoruz ve edeceğiz.”

15-01-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş