Arama sonuçları

Her ders 'değerler eğitimi' ile başlayacak

Her ders 'değerler eğitimi' ile başlayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, güncellenen öğretim programlarının tanıtımına ilişkin basın toplantısında anlatıyor. Yeni müfredatın bugüne kadar yapımış en demokratik müfredat olduğunu söyleyen Yılmaz'ın  açıklamaları:   

MÜFREDATIN YENİLENMESİ İHTİYACI DOĞDU:

Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur. Çağın gereği, ferdin ve toplumun ihtiyaçları  doğrultusunda müfredatı yeniledik. Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 

İZLEME VE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ: 

Yenilenen müfredatlar, ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacaktır. Ocak 2018'e kadar programlarla ilgili olarak sahadaki uygulamalarımız üzerinden izleme ve değerlendirme çalışması yapacağız. Haziran 2018'e kadar değiştirilen müfredatların eğitim araç gereçlerini, ölçme araçlarını hazırlayacağız. Eylül ayından itibaren, okullarımızın açılmasıyla birlikte, bütün öğretmenlerimize ve velilerimize programların ayrıntılı olarak tanıtılacağı toplantılar düzenlenecek. Bu hazırlıklarımızla, 2018-2019 eğitim öğretim yılına tüm sınıflarda ve tüm derslerde yeni müfredat ile eğitim öğretim sürecimize istikrarlı ve çok daha güçlü, yeni ve yenilikçi bir şekilde devam edeceğiz. 

51 MÜFREDAT YENİLENDİ:

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat , sınıflar esas alındığında ise 176 müfredat yenilendi. yenilenmiştir. Yenilenen müfredatların  sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur. Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır.

DEĞERLER EĞİTİMİ BAŞLIĞI EKLENDİ:

Bakanlığımız, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin, toplumun duygu, inanç, öncelik ve değerlerinin farkında olmasını amaçlamakta; millî ve manevi değerleri özümsemiş olması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu kapsamda öğretim programlarına millî birlik ve beraberlik ruhumuzu ayakta tutacak değerlerimizi yerleştirerek güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Programlar güncellenirken;

- Değerlerin kalıcı ve anlamlı olabilmesi için dersin kazanımları ve konularla ilişkilendirilmesi gerekliliği, aksi durumda sadece konu bağlamından kopuk kelimeler olarak kalabileceği endişesinden hareketle, öğrencilere aktarılması hedeflenen değerler her dersin doğası ve kazanımları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.  

-Ders kitabı içeriklerinde ve ders işleniş sürecinde değerlerin işlenmesinin zorunluluk haline getirilebilmesi amacıyla, değerlere program kazanımlarının uygun olması durumunda doğrudan kazanımlarda, aksi durumda kazanımların içerik (konu) boyutu ile ilişkilendirilerek kazanım açıklamalarında yer verilmiştir.

- Öğretim programlarının girişlerinde “Değerler” başlığı açılarak, değerlere ilişkin öğrencilerde farkındalık oluşturulması, bunların öğrenciler tarafından özümsenmesi, tutum ve davranışa dönüştürülmesinde kullanılabilecek yöntem ve teknikler ile uygulamalara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Kazanım ve açıklamalarına doğrudan yer verilemeyen, ancak ders ile öğrencilere kazandırılabilecek değerlere de bu bölümde değinilmiştir.  

Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve  medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda  sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur. Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. 

SINIF ORTAMINDA UYGULAMA

Öğretim programlarında, vatan sevgisi, nezaket ve görgü kuralları, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, dürüstlük, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin işlenmesi ile birlikte sınıf ortamında uygulamalarla hayata geçirilmesi ve davranışa dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

100 BİNE YAKIN ÖĞRETMEN VE VELİ KATILDI: 

Müfredatı yenilirken çoğulcu bir yaklaşımı esas aldık. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.

BEDEN EĞİTİMİNİN ADI DEĞİŞTİRİLDİ:

Beden eğitimi dersinin adı, beden eğitimi ve spor olarak değiştirildi. 

EN DEMOKTARİK MÜFREDAT:

Bu müfredat, şu ana kadar yapılmış en demokratik, en katılımcı, en çoğulcu müfredattır.

CİHAT KAVRAMINI ÖĞRETMEK GÖREVİMİZ

Cihat kavramının ne olduğunu ve ne olmadığını din derslerinde evlatlarımıza vermek istiyoruz. Bundan rahatsız olmaya gerek yok. Aksine vermesek talep gelmesi gerekirdi. Kırmak dökmek savaşmak cihatın icine girmez ama vatan koruması gerekiyorsa girer. Cihatın ne olduğunu ve ne olmadığının öğretilmesi bizim görevimiz.

DERS KİTAPLARINDA 15 TEMMUZ, DEAŞ, PKK, FETÖ

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Millî Birlik Günü, güncellenen öğretim programlarımızda yer alacak. Kitaplarda FETÖ, PKK, DEAŞ kelimelerinin yer alacak.

BİLİM NE SÖYLÜYORSA BİZ ONU YAPIYORUZ

Bilim ne söylüyorsa biz onun gereğini yerine getiriyoruz.  Yenilenen müfredatla birlikte 21. yüzyılı çok daha aydınlık yapacağız. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yolunun azaltılması ön planda tutuldu.

ATATÜRK DERS KİTAPLARINDA YER ALIYOR

Eğer Türkiye’yi muhtaç hale getirirseniz sözde Atatürkçü olursunuz. Atatürk’ün fikirlerine öğretim programlarımızda açıkça yer verdik. 

18-07-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin