Arama sonuçları

ide okulları PASS teorisini eğitim modeline katıyor

ide okulları PASS teorisini eğitim modeline katıyor

ide okulları PASS teorisini eğitim modeline katıyor. İlk öğrencilerini 2017-2018 öğretim yılında alacak olan ide okulları eğitim modeline bir yeni teori ekledi: PASS teorisi. 

Peki nedir bu PASS teorisi? Teori, Planlama (Planning), Dikkat (Attention),Ardıllık (Successive) ve Eşzamanlılık (Simultaneous) olmak üzere 4 bilişsel işlemden oluşuyor. Bu fonksiyonların hepsini doğru biçimde ve bir arada uyum içinde çalıştırabilen çocuklar, öğrenme sürecinde çok daha konsantre, odaklı, başarılı ve uyumlu bir deneyim gerçekleştiriyor.

PASS TEORİSİ NASIL ETKİ YAPACAK?

Çocuklar için bilişsel gelişimin önemi de tartışılmaz. Odaklanma, bilgiyi farklı alanlarda kullanma, planlama ve dikkat bu gelişimle sağlanıyor. İde okulları’nın eğitim modeline eklediği PASS teorisi de öğrencilerin bu becerilerini geliştirmeye yönelik. 

ide okulları yöneticileri, oluşturdukları eğitim kadrolarının uzun yıllardır sektörün köklü kurumlarında çalışmış eğitimcilerden oluştuğunu belirterek, bu kadrosun öğrenme sürecine bilimsel olarak yaklaştığını ve dünyada denenen etkin ve modern yöntemleri seçtiklerini söyledi. 

PASS teorisi ile ilgili ilgili olarak yöneticiler şu açıklamayı yaptı: “Bilişsel temelli öğrenme yaklaşımını benimseyen ide okulları, ABD’de saygın eğitim kurumlarında kullanılan,beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modeli olan PASS yaklaşımını öğretim modelinin bir parçası haline getirdi. Planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık; bu dört özellik bir arada uyum içinde kullanıldığında öğrencilerin bilişsel yetilerinin gelişmesini sağlıyor. PASS teorisi uygulaması ise etkin bir öğrenci süreci sağlarken, öğrencilerin de TEOG, YGS/LYS gibi sınav ortamlarında da başarılarını artıracak. Örneğin odaklanması yüksek çocuklar sınavlardaki uyarıcılardan etkilenmiyor, sayısal ve sözel bölümlerde zihinsel geçişleri daha etkili yapabiliyor.”

17-05-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin