Arama sonuçları

İlahiyat fakülteleri hangi ihtiyaçları karşılıyor?

İlahiyat fakülteleri hangi ihtiyaçları karşılıyor?

İlahiyat fakülteleri hangi ihtiyaçları karşılıyor? Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi "120. Yılında İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Çalıştayı Sonuç Bildirgesi'nde, Türkiye'de bir yükseköğretim kurumu olarak ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin temelde üç alanın yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere hizmet verdiği belirtildi. Bu alanlar da İslam dini ve düşüncesi alanında yetkin ve yeterli araştırmacı yetiştirmek, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din görevlisi ihtiyacını karşılamak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ihtiyaç duyduğu öğretmen ihtiyacına cevap vermek diye sıralandı.

Bildirgede, manevi danışmanlık ve rehberlik gibi yeni alanların düşünülmesi durumunda ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinin hizmet alanlarının her geçen gün daha da artmakta olduğu belirtildi. Bildirgede özetle şunlara yer verildi:

İLAHİYAT FAKÜLTELERİ HANGİ İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR?

"Fakülteler öğrencilerinin sadece entelektüel bilgi ve kavrayışlarını geliştirmekle yetinmez, aynı zamanda toplumun dini ve toplumsal meselelerine duyarlı, sorumluluk sahibi, İslam inanç ve ilkelerine uygun tutum ve davranışlar sergileyen mezunlar yetiştirmeyi hedefler. İlahiyat fakülteleri dini anlamada ve yorumlamada bir tekel iddiasında bulunmaz. Bu çerçevede kendi bünyesinde çalışan akademisyenlere herhangi bir fıkhi veya itikadi görüş telkininde bulunmaz ve bu konuda baskı yapmaz. Bunun doğal sonucu olarak da üniversite dışında yapılmakta olan ilmi çalışmaların yok sayılması veya kontrol altında tutulması gibi bir anlayışa da sahip değildir."

SİVİL DİNİ GRUPLARI REDDETMEZ

Bildirgede, ilahiyat fakültelerinin toplum içinde oluşmuş sivil dini grupların varlığını reddetmediği, fakülte bünyesinde öğretim elemanlarına veya öğrencilere salt grup aidiyetinden dolayı bir ayrıcılık/ayrımcılık ve yaptırım uygulanmadığı vurgulandı. Bildirgede, buna karşın herhangi bir grubun düşünce ve örgütlenme açısından ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerini tek tek veya tamamen kontrol altına almasının da kabul edilmediğinin altı çizildi.

Bildirgede, İslam geleneği içerisinde tartışılan her düşüncenin öğretim üyeleri tarafından akademik eğitim sürecinde ele alınabileceği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ancak özellikle alana dair spesifik tartışmaların halk önünde konuşulması veya kamuoyuna açılmasının da faydadan ziyade zarar getireceği aşikardır. Zira akademya içinde farazi veya fikir teatisi çerçevesinde konuşulan ve konuşulması gereken konuların doğrudan halka intikal ettirilmesi, bu konulara hazır olmayan, yeterli donanımı bulunmayan veya bilmesi gerekmeyen kişilerde kafa karışıklıklarına ve karmaşaya yol açabileceği tecrübelerle sabittir. Bazı akademisyenlerin kişisel görüşleri üzerinden genelleme yapılarak 'ilahiyat' ve 'ilahiyatçı' kavramlarının negatif algı kampanyalarıyla yıpratılması teşebbüsleri, iyi niyet ve hakkaniyetle bağdaştırılamaz. Üstelik bu tür faaliyetlerin dindar olarak görünen kişi veya çevrelerce yürütülmesi ülkemizdeki dini hayatın geleceği açısından endişe vericidir. Ülkedeki dini hayatın ilahiyatlar, imam-hatipler, medreseler, dini gruplar olarak bölündüğü ve bunlar arasında bir çatışmanın var olduğu şeklindeki algı faaliyeti gerçeği yansıtmamakta ama ortaya çıkarılan suni atmosfer, toplum içinde fitne ve karmaşaya yol açmaktadır. Adeta birbirini ötekileştirmek şeklinde tezahür eden bu tür çabaların doğrudan İslam'a ve ülkemizin en fazla ihtiyacı bulunan toplumsal barışa zarar verdiği açıktır."

 

21-12-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş