Arama sonuçları

İlkokullarda ‘okul yemeği’ başlayacak

İlkokullarda ‘okul yemeği’ başlayacak

İlkokullarda ‘okul yemeği’ başlayacak. Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programının sağlık alanındaki hedefleri arasında, Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam edilmesi ve ilkokullarda "okul yemeği" programına başlanması yer aldı. 

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda sağlık hizmetlerine yönelik hedefler sıralandı. 

Bu hedefler arasında da ilkokullarda okul yemeği programının başlaması da yer aldı.

İLKOKULLARDA ‘OKUL YEMEĞİ’ BAŞLAYACAK

Beslenme Dostu Okul Programı uygulamasına devam edilecek, bunun yanında ilkokullarda okul yemeği programına başlanacak. Tüketicilerin, besin içeriklerini sağlık açısından daha kolay değerlendirmesini sağlamak amacıyla gıda ambalajlarındaki renkli ön yüz etiketleme uygulamasına geçilecek.

Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bebek ve çocuk sağlığının geliştirilmesine yönelik olarak tamamlayıcı beslenme desteklenecek. 

0-6 YAŞ ÇOCUKLARI İZLENECEK

Ruh sağlığı hizmetleri nitelik ve nicelik açısından geliştirilecek. 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi Programı, tüm yurda yaygınlaştırılacak. Çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar, çocuk ve ergenlere yönelik ruhsal travma tedavisi ve kanser hastalarının psikolojisi konularında personele yönelik hizmet içi eğitim verilecek. Ayrıca çocuk izlem merkezleri (ÇİM) personeline Çocukla Adli Görüşmeci Eğitimi verilecek.

TIP FAKÜLTELERİNİN KONTENJANLARI ARTTI

Türkiye'de 2017 yılı itibarıyla hekim sayısı 149 bin 997, diş hekimi sayısı 27 bin 889 ve hemşire sayısı 166 bin 142 oldu. Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 186 ve hemşire sayısı 206 iken AB'de 2016 yılı için bu sayılar sırasıyla 378 ve 839, OECD'de ise yine 2016 yılı için 351 ve 955 olarak belirtildi.

Hekim açığını azaltmak amacıyla 2007-2008 öğretim döneminde 5 bin 253 olan tıp fakültesi kontenjanı, 2018-2019 öğretim döneminde 14 bin 616'ya yükseltildi ve yüzde 178 artış gerçekleştirildi. Aynı dönemde hemşire kontenjanı ise yüzde 157 artırılarak 5 bin 824'ten 14 bin 966'ya çıkarıldı.

AB'de 2,4, OECD ortalamasında ise 2,9 olan doktor başına hemşire sayısı Türkiye'de 1,1 olarak tespit edildi. Uluslararası mukayeselere göre, Türkiye'de düşük olan 100 bin kişiye düşen hekim sayısının, mevcut kontenjanlarla 10 yıl içerisinde OECD ortalamasına yaklaşarak ABD ve Japonya'daki oranlarla benzer seviyeye ulaşacağı belirtildi.

28-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş