Arama sonuçları

İmam hatip lisesi olmayan ilçe kalmayacak

İmam hatip lisesi olmayan ilçe kalmayacak

İmam hatip okulu açılmamış ilçe kalmayacak. Abdesthane ve mescit artık ilkokulda da olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul açma, kapatma ve ad verme yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren açılacak okullarda aranacak koşullar ve özellikler belirlendi. Eski yönetmelik tamamen yürürlükten kaldırıldı. Eski yönetmelikte yer almayan pek çok düzenleme yeni yönetmelikte yer alırken, eski yönetmeliğin bazı maddeleri “sadeleştirilerek” yeni yönetmeliğin maddeleri içinde yer aldı.

İMAM HATİP OKULU AÇILMAMIŞ İLÇE OLMAYACAK  

Yönetmelik ile yapılması öngörülen diğer okul türleri, sosyal tesisler ve yaygın eğitim kurumlarının şartlarının neler olacağı karar altına alınmıştır. Okul kapatmanın dayanaklarından olan azalan öğrenci sayıları saptanmıştır. Okul adlarının verilmesinde de önceki yönetmelikten farklı pek çok düzenleme yeni yönetmelikte yer almıştır. Önceki yönetmelikte özel bir madde olarak yer alan Atatürk’le ilgili kurum adı verme maddesi yeni yönetmelikte sadece bir madde “bendi” olarak kapsamı daraltılıp “sadeleştirilerek” yeniden düzenlenmiştir. Artık Türki Cumhuriyetlerinin özel şahsiyetlerinin adları da okul adı olarak uygunluk onayı verilmesi durumunda açılacak yeni kurumlara verilebilecektir. 

Yukarıda yer alan okul açılması için gereken nüfus ölçütlerine bakıldığında Anadolu İmam Hatip Lisesi açmak Anadolu Lisesi açmaktan daha kolay hale getirildi. TÜİK’in 2016 yılı verilerine bakıldığında nüfusu 5 bin olan 54 ilçe bulunmaktadır. Yönetmeliğin okul açmaya dair nüfus düzenlemesine göre söz konusu ilçelerde de Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmış olacak. Böylece Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmamış hiçbir ilçe kalmamış olacaktır. Anadolu Lisesi açmak için belirlenen sayıyı tutturamayan (10000) ilçelerdeki çocuklar bu durumda sadece Anadolu İmam Hatip Liselerine gitmek zorunda kalacaktır.

ABDESHANE VE MESCİT İLKOKULDA

Açılacak kurumların bünyesinde bulunması gereken sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenleneceği bölümler arasına abdesthane ve mescit gibi dini vecibelerin yerine getirileceği bölümleri eklemek, eğitim öğretim faaliyeti yürütmek için açılacak kurumların okul olma vasfını ve tanımlamasını tartışmalı bir hale getirecektir. Çünkü yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak okullarda bina içinde bulunması zorunlu olan bölümler arasında abdesthane ve kadınlar ile erkekler için ayrı ayrı mescit bulunması zorunlu olacak.

DÜZENLEME ANAYASA'YA AYKIRI 

Yapılan yönetmelik düzenlemelerinin bazı maddelerinin Anayasanın başlangıç ilkeleri ile genellik ve eşitlik ilkesine, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 10-11-12-13.maddelerine uymayan, çelişkiler ve aykırılıklar içeren düzenlemeler olduğunu ifade etmeliyim. Açıkçası MEB bundan böyle açılacak okullar bulunması zorunlu olan bölümler için sınırları zorlayan bir kararın altına imza atmış oldu. Abdesthane ve mescit bölümlerinin ilkokul ve ortaokul bünyesinde de açılacak olması, çocukların kavramsal olarak soyut/somut ayrımını yapmaya uygun yaşta olmadıkları içinde pedagoji bilimi ve gelişim psikoloji açısından da sakıncalıdır. Bu düzenlemelerin salt bu okullarda görev yapan personel için düşünülmüş düzenlemeler olmadığını, zamanla öğrencileri de içine alacağını yaşanmış örneklerden biliyoruz. Bakanlık 2019 yılı sonuna kadar tekli eğitim geçme planları yapmaktadır. Bu plan çerçevesinde yapılacak derslik sayısının 77 bin olduğu açıklanmaktadır.77 bin dersliğin içinde yer alacağı okullar (77000/32=2406 okul) artık bu yeni yönetmeliğe uygun olarak inşa edilecektir.  

Yönetmelikte yer alan diğer düzenlemeler ise yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraprojelendirilmiş ya da bundan sonra projelendirilecek devletin veya şahısların yaparak devlete teslim edeceği açılacak her kurum için ayrı bir ölçüt başlığı oluşturulmuştur. Kurum açılabilmesi için gerekli olan derslik, öğrenci ve kurumun açılacağı il ve ilçelerin nüfusları belirlenmiştir. Açılacak kurumlarda bulunması zorunlu bölüm ve eklentiler ile özellikler sıralanmıştır. Açılacak kurumların çevre koşulları belirlenmiş, dersliklerde öğrenci başına düşen metrekare alanının ne kadar olacağı karar altına alınmıştır. Ayrıca açılacak her kurumun türüne ve programına uygun bölümlerin bulunması koşul olarak belirlenmiştir. Pansiyonlu okul açılabilmesi için 100 öğrenci kapasiteli pansiyonun bulunması zorunlu tutulmuştur. Öğretmen akademisi ve hizmet içi eğitim enstitüsü açılmasının koşulları maddeleştirilmiştir.

Açılacak Kurum. Kurumun Açılması İçin Gereken Öğrenci Sayısı, Derslik Sayısı ve kurumun açılacağı il ilçenin nüfusu

Açılacak Kurum

Öğrenci Sayısı (En Az)

Derslik Sayısı (En Az)

İl/İlçe Nüfus

Anaokulu

      20

1 ve Etkinlik Odası

 

Ana Sınıfı

      10

En az 1

 

İlkokul

1.Sınıf 10

32

 

Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu

 

5.Sınıf 20

 

32

 

Pansiyonlu Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu

 

5.Sınıf 20

 

32

 

 

Anadolu Lisesi

 

9.Sınıfta En az 2 Şube

 

En az 8 En Fazla 40

İlçe Merkezi 10000 köylerle  birlikte 20000

 

 

Anadolu İmam Hatip Lis

 

Öğrenci sayısı belirtilmemiş

 

 

En az 8 derslik

İlçe nüfusu 5000 köylerle birlikte 10000

Anadolu Meslek Lisesi

Öğrenci sayısı belirtilmemiş

Açılacak her alan için en az 4’er derslik

İlçe nüfusu 10000 köylerle birlikte 20000

İMAM HATİP LİSESİ AÇILMAMIŞ İLÇE KALMAYACAK 

Yönetmelik ile yapılması öngörülen diğer okul türleri, sosyal tesisler ve yaygın eğitim kurumlarının şartlarının neler olacağı karar altına alınmıştır. Okul kapatmanın dayanaklarından olan azalan öğrenci sayıları saptanmıştır. Okul adlarının verilmesinde de önceki yönetmelikten farklı pek çok düzenleme yeni yönetmelikte yer almıştır. Önceki yönetmelikte özel bir madde olarak yer alan Atatürk’le ilgili kurum adı verme maddesi yeni yönetmelikte sadece bir madde “bendi” olarak kapsamı daraltılıp “sadeleştirilerek” yenidendüzenlenmiştir. Artık Türki Cumhuriyetlerinin özel şahsiyetlerinin adları da okul adı olarak uygunluk onayı verilmesi durumunda açılacak yeni kurumlara verilebilecektir. Yukarıda yer alan okul açılması için gereken nüfus ölçütlerine bakıldığında Anadolu İmam Hatip Lisesi açmak Anadolu Lisesi açmaktan daha kolay hale getirildi. TÜİK’in 2016 yılı verilerine bakıldığında nüfusu 5 bin olan 54 ilçe bulunmaktadır. Yönetmeliğin okul açmaya dair nüfus düzenlemesine göre söz konusu ilçelerde de Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmış olacak. Böylece Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmamış hiçbir ilçe kalmamış olacaktır. Anadolu Lisesi açmak için belirlenen sayıyı tutturamayan (10000) ilçelerdeki çocuklar bu durumda sadece Anadolu İmam Hatip Liselerine gitmek zorunda kalacaktır.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM DEĞERSİZLEŞİYOR KAYGISI 

Sonuç olarak, MEB’in yaptığı her yönetmelik, genelge ve tebliğ düzenle geniş kitleleri, toplumun tamamını etkilemektedir. Bu tür düzenlemelerde toplumun hiç bir bireyi kendini ayrımcılığa uğratılmış duygusuna kapılmamalıdır. O nedenle çok dikkatli olmak ve hassasdavranmak gerekmektedir. Defalarca yazılmasına, eleştirilmesine ve söylenmesine rağmen Bakanlık bildiğini okumaya devam etmektedir. Lise müfredatından “Hayatın Başlangıcı ve Evrim” ünitesinin çıkarılması, liselerde biyoloji dersinin 3 saatten iki saate, din derslerinin 1 saatten 2 saate çıkarılması kamuoyuna yansımıştı. Belirli gün ve haftalar kutlanması ile ilgili yönetmeliğe eklenen dini içerikli yeni gün ve haftalar ve geçmişte yapılmış bazı uygulamalar ile son düzenleme eğitimin laik ve bilimsel olma ilkesinin değersizleştirildiğine ilişkin kaygıları büyütmektedir. Eğitim dair düzenlemelerde toplumun tamamını kapsayan ”Fıtratında Var’a dayandırılmayan adımlar atmak adalet, özgürlük ve hak anlayışına ve ülke yararına yatkın olan yaklaşım olacaktır.

28-06-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş