Arama sonuçları

İmam hatip okulları için hangi hedefler belirlendi?

İmam hatip okulları için hangi hedefler belirlendi?

İmam hatip okullarına ‘üniversite’ için planlama. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu aynı zamanda imam hatip ortaokulları ve liseleri için de yeni hedefler belirliyor. Bu okullarda ders saatleri azaltılacak meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak.

 

2023 Eğitim Vizyonu’nda imam hatip ortaokulları ve liseleri için iki hedef belirleniyor. Bu hedefler altında da bu okullarda gerçekleştirilecekler anlatılıyor.

İMAM HATİP OKULLARI İÇİN HANGİ HEDEFLER BELİRLENDİ?

Bu hedeflerden birinci “İmam Hati̇p Okullarının Müfredat, Ders Yapısı ve Di̇l Yeterli̇kleri̇ İyi̇leşti̇rilecek” başlığını taşıyor. Bu başlık altında yapılacaklar 10 maddede sıralanıyor. Bu maddeler şöyle:

-İmam Hatip Okullarındaki program çeşitliliği korunacak ve genel ortaöğretimdeki esnek, modüler yapıyla uyumlu hâle getirilecektir.

-İmam Hatip Ortaokuluna devam eden çocuklarımıza özellikle Arapça ve diğer yabancı dil alanlarında nitelikli destek eğitimleri düzenlenerek yaz okulları açılacaktır.

-Arapça öğrenimi etkileşimli kaynaklarla desteklenecektir.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK

-Okulların fiziksel alt yapılarının iyileştirilmesi ve mevcut fiziksel imkânların daha etkin kullanılması için analizler yapılacaktır.

-Genel ortaöğretim kurumlarına nazaran İmam Hatip Okullarının programlarının ders saati ve ders türü çok fazla olduğundan azaltılacaktır.

-Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerinin geliştirilmesine yönelik mesleki gelişim programları düzenlenecektir.

-İmam Hatip Okullarındaki başarılı örnekler teşvik edilecektir.

-Meslek dersleri ile akademik derslerin oranları farklı alanlarda üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacaktır.

-Arapça ders kitapları yazma, okuma, dinleme ve konuşma alanlarında tüm dil becerilerini geliştirecek şekilde bir bütün hâlinde tasarlanacaktır.

-Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamalar İmam Hatip Okulları tarafından hayata geçirilecektir.

İKİNCİ HEDEF NE DİYOR?

Bu okullar için ikinci hedef “İmam Hati̇p Okulları ve Yükseköğreti̇m Kurumları Arasında İş Bi̇rli̇kleri̇ Artırılacak” başlığını taşıyor. Bu başlık altında da yapılacaklar 3 maddede sıralanıyor:

-Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle İmam Hatip Okullarındaki çocuklarımızın bilimsel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenler tarafından verilecek farkındalık ve vizyon etkinlikleri düzenlenecektir.

-İlahiyat fakülteleriyle iş birlikleri geliştirilecek ve başta alan dersleri olmak üzere çocuklarımızın mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yapılandırılacaktır.

-Çocuklarımızın başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen bilimsel etkinliklere katılımı desteklenecektir.

 

 

 

24-10-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş