Arama sonuçları

İmam hatip ve meslek liselerinde ‘başarısızlık’ kanıtı

İmam hatip ve meslek liselerinde ‘başarısızlık’ kanıtı

İmam hatip ve meslek liselerine ‘başarısızlık’ kanıtı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Strateji Geliştirme Başkanlığı, “2018 Yılı İdare Faaliyet Raporu”nu yayımladı. Rapora göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullarda devamsızlığı azaltmak için hayata geçirdiği ödül mekanizmaları 2018 yılında da çözüm olmadı. Önceki yıllarda, en fazla devamsızlık yapılan okul türleri olan mesleki ve teknik liseler ile Anadolu imam hatip liseleri, devamsızlık oranlarında yine öne çıktı.

Mesleki ve teknik liselerde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 44’e, Anadolu imam hatip liselerinde ise yüzde 36’ya yükseldi. Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre bakanlığın, devamsızlığın azaltılmasına ilişkin koyduğu hedef yalnızca ortaokullarda tuttu.

İMAM HATİP VE MESLEK LİSELERİNDE ‘BAŞARISIZLIK’ KANITI

 

Ortaokullarda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 9,98 oldu. Bu oran, imam hatip ortaokullarında ise hedefin üç puan altında kalarak yüzde 8,86 ile ifade edildi.

Yüksek devamsızlık verilerini değerlendiren MEB, öğrencileri okullardan uzaklaştıran en önemli nedenleri, “Ekonomik, sosyal ve kültürel” üst başlıklarıyla sıraladı. Mevsimlik tarım işçiliğinden kaynaklı göçlerin devamsızlığa doğrudan etki yaptığına işaret eden Bakanlık, konuyla ilgili şu yorumu yaptı: “Eğitim ve öğretim dönemine rastlayan bu göçler neticesinde zorunlu öğrenim çağındaki birçok çocuğumuzun eğitim ortamından uzaklaşmaları yani devamsızlığın artmasına yol açtığı gözlenmiştir.”

ÖZEL OKULDA HEDEFİ TUTTURDU

Eğitim alanında birçok hedefi ıskalayan MEB’in az sayıda tutturduğu hedeflerden birinin, “2018 yılında özel öğretimin payını artırmak” hedefi olması dikkat çekti. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 2 bin 170 yeni özel okul açıldığını duyuran Bakanlık okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademesindeki toplam özel okul sayısının 11 bin 382’ye ulaştığını bildirdi.

BAŞARI ORTALAMALARI DÜŞÜK

2018 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamasının en düşük olduğu okul türü anadolu imam hatip liseleri olarak göze çarptı. Anadolu imam hatip liselerindeki 65,98’lik düşük başarı ortalamasını kabul eden Bakanlık, 2019 yılında yetiştirme ve destekleme kursları kanalıyla yıl sonu başarı puanı ortalamasının artacağını savundu. Meslek liselerinin ortalama başarı puanı 66,70 olarak rapora yansıdı.

 

SANAT FAALİYETLERİNE İLGİ YOK

Öğrencilerin okula devam durumları ile başarı puanlarında en başarısız okul türü olan imam hatipler, sanat, bilim, kültür ve spor faaliyetlerine katılımda da geride kaldı. İmam hatip ortaokullarında sanat, bilim, kültür ve spor alanlarından birinde en az bir faaliyete katılan öğrencilerin oranı yalnızca yüzde 54,75 oldu. Bu oran ilkokullarda yüzde 82,58, ortaokullarda yüzde 84,78, meslek liselerinde ise yüzde 100 olarak rapora kaydedildi.

ÜSTÜNLÜKLER VE ZAYIFLIKLAR NEDİR?

MEB, 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan faaliyetlere ilişkin, “Üstünlükler ve Zayıflıklar” şeması hazırladı. Bakanlığın, “Özel öğretimi destekleyici teşvik mekanizmaları” ile “Sektörle iş birliğinin giderek geliştirilmesi” konularında kendisini üstün görmesi dikkati çekti. Eğitime yönelik aldığı hemen her kararda eğitim sendikalarının, velilerin ve öğrencilerin sesine kulak tıkayan MEB, “Eğitim politikalarının belirlenmesinde paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınması” konusunu üstün özellikler arasında sıraladı.

KİTAP OKUMADA BİLE HEDEF TUTMADI

MEB, 2018 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını da beklenilen oranda artıramadı. İlkokullarda öğrenci başına okunan kitap sayısı 25 olarak hedeflenirken bu sayı 22’de kaldı. Ortaokullarda öğrenci başına 12 olan kitap okuma hedefi ise 9’da takıldı. Anadolu imam hatip liselerinde öğrenci başına okunan kitap sayısının 4 olması ise dikkatlerden kaçmadı. İmam hatip ortaokullarında öğrenci başına bir yılda dokuz kitap okundu. Okul kütüphanelerine 2018’de 380 bin kitap göndermeyi hedefleyen MEB, okullara yalnızca 206 bin kitap gönderebildi.

İMAM HATİPLER NEDEN BAŞARISIZ

MEB, 2018 Yılı İdari Faaliyet Raporu’na göre imam hatipler devamsızlık, sosyal etkinliklere katılma ve kitap okuma hedeflerini tutturamadı. Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre de imam hatipler bir tek yılsonu başarı puanı ortalamasında bakanlığın hedefini tuttursa da o alanda da en düşük hedefe sahip ve ‘başarısız okul türü’ olarak dikkat çekti. Genel ortaöğretimde öğrencilerin yılsonu başarı ortalaması 76 olarak tespit edilirken, ortalaması 66.7 olan meslek liselerinin de gerisinde kalan imam hatiplerin yılsonu ortalaması 65.9’da kaldı.
Bakanlığın bu göstergenin altına şu notu düştü: “İmam hatip ortaokullarında dönem göstergelerinin gerçekleşmesi açısından değerlendirildiğinde başarılıdır. 2019 yılında imam hatip ortaokullarının yılsonu başarı puanı ortalamasının yükseleceği tahmin edilmektedir. 2019’da Anadolu imam hatip liselerinde yerleştirme ve destekleme kursları kanalıyla yılsonu başarı puanı ortlaamasının yükseleceği tahmin edilmektedir.”

MEB’in öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlerini artırmak alanındaki hedeflerinde de imam hatipler en geride kaldı. Genel ilkokul, ortaokul ve lise türlerinde öğrencilerin sosyalleştirilmesi için hedeflerde yüzde 80’in üzerinde bir başarı sağlanırken, imam hatip liselerinde bu oran yüzde 65’e, imam hatip ortaokullarında ise yüzde 54’e kadar düştü. Gösterge tablosunun altına ise MEB, “İmam hatip ortaokulları dönem göstergelerinin gerçekleşmesi açısından değerlendirildiğinde ‘makul’ düzeyde bir gerçekleşme sağlanmıştır” notunu düştü. İmam hatip hedeflerinin çoğu bakanlık tarafından ‘makul’ olarak değerlendirildi.

EKONOMİK KRİZ GEREKÇE Mİ?

Bakanlık raporunda birçok alanda ekonomik krize dikkat çekilerek, ‘tasarruf tedbirleri’ kapsamında etkinliklerin iptal edildiği ve hedeflerin tutturulamadığı aktarıldı. Ancak milyarlarca TL harcayan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün okullarda düzenlediği etkinliklerin fazlalığı dikkat çekti. Bakanlığın ekonomik kriz nedeniyle iptal ettiği etkinlikler arasında ise öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri, meslek liselerinin patent alma projeleri, Ar-Ge çalıştayları, uluslararası toplantı organizasyonları, eğitim yöneticileri çalıştayı gibi etkinliklerin iptal edildiği raporlaştırıldı.

03-03-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş