Arama sonuçları

İşte 24 alanda dünya ile rekabet edebilen üniversiteler

İşte 24 alanda dünya ile rekabet edebilen üniversiteler

 

 

SPOT.

İşte 24 alanda dünya ile rekabet edebilen üniversiteler. Türk üniversiteleri 46 alanda değerlendirildi. 10 üniversite 24 alanda dünya ile rekabet edebilir durumda çıktı.

YÖK’teTürkiye yükseköğretim sisteminin uluslararası arenada mevcut durumunun değerlendirildiği ve geleceğe yönelik planlamaların ele alındığı "Küresel Rekabet Ortamında Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Toplantısı" düzenlendi. İlk kez YÖK, eşdeğer veya ayrı 24 alanda uluslararası rekabet edilebilirliği değerlendirilen 10 üniversiteye "Alan Odaklı Başarı Ödülleri"ni verdi. Toplantıya YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yanı sıra YÖK üyeleri, Türkiye'deki üniversitelerin rektörleri ve yurtdışındaki bazı üniversitelerden yöneticiler ile Quacquarelli Symonds (QS) ve University Ranking by Academic Performance (URAP) yetkilileri katıldı.

Üniversitelerin uluslararası alanda rekabet edebildiği alanların tespitine yönelik QS yetkilileri ile yapılan çalışmanın neticelerinin değerlendirildiği toplantının açılışını YÖK Başkanı Saraç yaptı.

İŞTE 24 ALANDA DÜNYA İLE REKABET EDEBİLEN ÜNİVERSİTELER

Saraç, geçen yıl QS grubundan Türkiye’deki üniversitelerin uluslararası rekabet ettiği alanların belirlenmesini talep ettiklerini söyledi. Saraç, QS Türkiye Ülke Direktörlüğü yetkililerinin bu kapsamda 46 alanda üniversitelerin çıktılarına bakarak üniversitelerin uluslararası düzeyde rekabet edebildiği alanları tespit ettiğini ve bu alanlarda faaliyet gösteren üniversiteleri belirlediğini vurguladı.

10 ÜNİVERSİTE REKABET EDEBİLİR DURUMDA

Toplam 10 üniversitenin eşdeğer veya ayrı 24 alanda uluslararası rekabet edilebilirliğinin değerlendirildiğini dile getiren YÖK Başkanı, bugünkü ödüllerin bu bağlamda üniversitelere takdim edileceğini ifade etti.

 Saraç özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede ortaya çıkan ciddi sorunların, ülkeler arası politik çatışma ortamları, göçler, demografik yapıların değişmesine, eğitimin kalitesine, eğitimde fırsat eşitliğinin zedelenmesine zemin hazırladığını vurguladı.

ÜNİVERSİTELERİN MİSYONLARI DEĞİŞİYOR MU?

Saraç şöyle dedi:

 "Dolayısıyla üniversiteler klasik çekirdek misyonlarının ve bilgiyi üretmedeki esas rollerinin yanı sıra kültürler arası anlayışların geliştirilmesi ve etik değerlerin de toplumda yer bulması gibi çalışmaları da bu esas görevleri arasına katmalıdırlar.

KALİTELİ SIÇRAMA İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Yükseköğretimde planladığımız ve uygulamaya konulan bütün değişiklikler, yükseköğretimde kaliteli bir sıçramaya ihtiyaç duyduğumuz içindir. Bu nedenledir ki; gelecek beş yılda planlı, programlı ve inançla çalışarak 2023 hedeflerine ulaşacağız. Bildiğiniz gibi 2018'de üniversite sayımız 184'e ulaştı ve bunların yüzde 32'si İstanbul'da, yüzde 14'ü Ankara'nın doğusunda. İstanbul'daki öğretim elemanı sayımız 30 bin, Güneydoğuda bölgedeki 9 ildeki öğretim elemanı sayımız 7.500. Yapılan düzenlemelerde dikkat aldığımız önemli hususlardan biri de bu göstergelerdir.

ÜNİVERSİTELER FARKLI ÖZELLİKLERİ ÖNEMSİYOR?

Dünyada üniversiteler kendi hedeflerine göre farklı özellikleri önemsiyorlar; örneğin bir üniversitenin bütün öğrencilerinin uluslararası deneyimi olmasını, yine başka bir üniversitenin mühendislerin, matematikçilerin, fizikçilerin, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerden de derece almalarını şart koştuğunu görüyoruz. Buna gerekçe olarak, asıl bilim dallarının toplumda bulması gereken yerin ne olduğu ve konunun liderliğine daha başarıyla ulaşılabilecek olması gösteriliyor. Bu örnekleri farklı coğrafyalarda çok daha ilginç örneklerle çoğaltmak mümkün.

ÜNİVERSİTELER BİRBİRİNİN AYNISI OLMAMALI

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de üniversitelerin birbirinin aynısının olmasını beklemiyoruz ve bunu tasvip etmiyoruz. Üniversitelerimiz yeni sistemler ile -ısrarla kaliteyi koruyarak, geliştirerek- her alanda kendi misyonlarını ortaya koyabilirler. Yeni YÖK olarak aldığımız bütün kararlar, ciddi anlamda üniversitelerimize bir yetki devridir. Yani uzun yıllardır talep edilmekte olan adem-i merkeziyet kavramı yeni YÖK ile hayat bulmaktadır. Bu çalışmalarla yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine doğru tedrici bir geçiş planlanmaktadır."

24 ALANDA ULUSLARARASI REKABET EDEBİLİR ÜNİVERSİTELER

"Alan Odaklı Başarı Ödülü"nü almaya hak kazanan eşdeğer veya ayrı 24 alanda uluslararası rekabet edilebilirliği değerlendirilen 10 üniversitenin rektörüne, YÖK Başkanı Saraç tarafından başarı ödülüne ilişkin sertifikaları verildi.

YÖK’TEN 10 ÜNİVERSİTEYE ALAN ODAKLI BAŞARI ÖDÜLÜ

Ankara Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

İstanbul Üniversitesi

Koç Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Sabancı Üniversitesi

 

 

16-01-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş