Arama sonuçları

İşte bu kitap üniversitelinin vize notu olacak

İşte bu kitap üniversitelinin vize notu olacak

İşte bu kitap üniversitelinin vize notu olacak. Türkler vefasız, Kürtler hırsız, Macarlar fesat ve kötü Boşnaklar cariyesi güzel vücutları ve hizmetiyle tanınır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders müfredatında yaptığı 2017 tarihli reform kapsamında dayatılan ancak eğitimcilerin tepkisiyle vazgeçilen, “Ahlak-ı Alai” kitabı bu kez akademideki öğrencilere sunuldu.

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Ahlak Felsefesi dersi hocası tarafından öğrencilere ödev olarak verilen ve özet çıkarılması istenen kitabın aynı zamanda vize notu yerine geçeceği öğrenildi.

İŞTE AKADEMİNİN GELDİĞİ NOKTA

Kitaptaki ayrımcı ve aşağılayıcı ifadelerden rahatsız olan öğrenciler, tepki gösterdi. Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Gümüş, “Şeyhülislam’ın ahlak anlayışını anlatan kitabı bütün İslam’ın ahlak anlayışıyla bağdaştırmak doğru değil” dedi. Bu tip bir kitabın ders kitabı olarak öğrencilere verilemeyeceğini belirten Gümüş, “Bu kitabı İslam ahlakına bir örnek olarak sunmaya çalışıyorlar ki model olarak sunulması temel hak ve hürriyetlerle çelişir” diye konuştu.

IRKLAR AŞAĞILAYICI İFADELERLE TANIMLANIYOR

Kitapta, bazı ırklardan şu şekilde söz edildi:

• Türkler: Yiğitlik, kararlılık, olgunluk ve güzel görünüşü ile tanınmıştırlar fakat kalbinin katılığı ve hak bilmezlikleriyle anılırlar. Yaratılışları gereği gaddar, vefasız, katı ve acımasızdırlar.

• Kürtler: Kürt, yiğitlik ve at biniciliği ile bilinen bir topluluk olup hırsızlık ve eşkıyalığın çoğuna ahbaptır. Kürtlerde kabalık, gücü yetmezlik, casusluk, vefasızlık, fenalık ve gaddarlık mevcuttur.

• Boşnaklar: Kölesi ve cariyesi güzel vücutları ve hizmetiyle tanınır.

• Macarlar: Akıllı, zeki, bütün sanatlara kabiliyetlidirler ama kötülük, fesat ve saldırganlıkta ileri ve öldürme, yaralama ve efendisini terk etmeye eğilimlidirler.

25-04-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin