Arama sonuçları

Kapatılan üniversitelerden geçen öğrenciler ne ödeyecek?

Kapatılan üniversitelerden geçen öğrenciler ne ödeyecek?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca ÖSYM tarafından diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri belirlendi. 

YÖK'ün internet sitesinden, KHK gereği kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucuna göre kayıt yaptıranlar ile lisansüstü ve yabancı uyruklu öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim döneminde ödeyecekleri ücretlerin belirlenmesi ve ödenmesine ilişkin süreçler hakkında açıklama yapıldı. 

Buna göre, 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilere, yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında yer alan eğitim öğretim ücreti ile ilgili hükümler uygulanacak. 

Herhangi bir açıklama bulunmaması durumunda ise öğrenciler, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde ödedikleri öğrenim ücretlerine, TÜİK tarafından yayınlanan Ağustos 2016 dönemi TÜFE artış oranının (yüzde 8,05) uygulanması sonucunda hesaplanan öğrenim ücretlerini kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyecekler.

Öğrencilerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemelerini, banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi veya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları gerekecek.

Öğrencilerin bu belgelerinde, üniversitenin ilgili yıla ait kılavuzu dışında, yaptığı indirimler ve erken ödeme indirimleri varsa bunlar dahil edilmeyecek. Öğrenim ücretlerinin ödenmesinde üniversiteler, banka hesap numaralarını web sayfalarından duyuracaklar. Öğrenciler bu hesap numaralarına ödeme yapacak.

Kayıtlı olduğu yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında akademik başarı bursu ile ilgili olarak öğrencinin, yıllık veya genel not ortalaması üzerinden başarı ortalamasının hesaplanacağına dair herhangi bir hüküm yoksa başarı ortalaması, genel not ortalaması üzerinden hesaplanacak.

Belgelerini ibraz edemeyenler YÖK'ün açıkladığı ücretleri ödeyecekler. Kapatılan üniversitelere 2011'den önce kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri, ilk kayıt yaptırdıkları yıla ait ÖSYS Kılavuzunda ilgili program için belirlenmiş ücrete, her yıl için TÜİK tarafından belirlenen ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanarak yerleştirildikleri üniversiteler tarafından hesaplanacak ve öğrencilere duyurulacak.

İLK TAKSİTLER İÇİN SON TARİH 20 ARALIK 

2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz dönemi öğrenci kayıtları tamamlandığı için sadece bu döneme mahsus olmak üzere öğrenciler, ekim, kasım ve aralık aylarına ait ilk üç taksitin tamamını 20 Aralık 2016 tarihine kadar, kalan diğer 6 taksiti ise ocak ayından başlamak ve haziran ayı dahil olmak üzere her ayın en geç 20'sine kadar ödeyecekler.

Bundan sonraki yıllarda ise öğrenim ücretleri eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20'sine kadar ilgili yükseköğretim kurumunun banka hesabına yatırılacak.

2016-2017 eğitim-öğretim döneminden sonraki dönemlerde öğrenim ücretlerinin hesaplanmasında bir önceki yıl ödenen ücrete o yılın TÜİK tarafından yayınlanacak olan ağustos ayı TÜFE artış oranı uygulanacak. 

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı başlamadan kapatılan üniversitenin sağlamış olduğu erken ödeme indirimlerinden faydalanmak amacıyla peşin olarak ödemiş oldukları gelecek yıllara ait kayıt ücretlerini banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi ve ya pos cihazları tarafından üretilen belgelerle kanıtlamaları durumunda bu öğrenciler ilgili akademik yıl için ücret ödemeyecekler.

Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan öğrencilerden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu tarafından burslu olarak kabul edilenlerin öğrenim ücretinde, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun özel koşul ve açıklamalar kısmında eğitim öğretim ücreti ile ilgili burslandırmaya veya sabit ödemeye ilişkin açıklamalar uygulanacak.

Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrencilere ilişkin olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47'nci maddesi ile 2330, 2453, 2629, 3713 sayılı kanunlar kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocukları, 3713 ile 2330 sayılı Kanun kapsamındaki maluller ile eş ve çocukları, 1005 sayılı Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş ve çocukları, bu durumlarını belgelendirmeleri şartıyla ücret ödemeyecek.

Engelli olanlar ise kapatılan üniversite tarafından kendilerine engelli muafiyeti uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda muafiyetleri devam edecek.

19-12-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş