Arama sonuçları

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri için sonuçlar açıklandı

Kapatılan üniversitelerin öğrencileri için sonuçlar açıklandı

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. 

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre adaylar yerleştirme sonuçlarını, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebiliyor. 

Yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri üniversiteye doğrudan kayıtlarını yaptırabilecek. İşte kayıt işlemleri için detaylar:

E-KAYIT YAPILABİLİYOR: Öğrenciler 26-28 Eylül 2016 tarihleri arasında e-kayıt veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yaparak kayıtlarını tamamlayacak. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapan veya 2016 ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kayıt yaptıran öğrenciler, e-kayıt yaptıramayacak. Bu öğrenciler halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan yatay geçişlerini veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek, yerleşmiş oldukları yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilecek.

ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI 26-29 EYLÜL'DE: 2016-2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına özel öğrenci olarak başvuruları 26-29 Eylül 2016 tarihleri arasında alınarak, intibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecek ve 3 Ekim 2016 Pazartesi günü ilan edilecek.  Öğrenciler özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek. Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde olabileceği gibi Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilecek ve kapatılan vakıf üniversitesinin bazı programları kapatıldığı ilde sadece kapatılan üniversitede bulunuyordu ise, koordinatör üniversitede program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecek. Ayrıca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, ilgili vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde özel öğrenci olarak yükseköğretim kurumlarında eğitim alabilmek için taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacak.

İLLERE GÖRE ÖZEL ÖĞRENCİLİK TALEPLERİ: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında aşağıdaki illerde özel öğrenci olarak eğitim alabilme talepleri Ankara'daki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesine, İstanbul'daki programlar için İstanbul Üniversitesine, İzmir'deki programlar için İzmir Katip Çelebi Üniversitesine yapılacak. Diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarındaki özel öğrencilik taleplerini ilgili yükseköğretim kurumunun kendisine yapılacak.

ÖZEL ÖĞRENCİLİKTE KONTENJAN SINIRI: Kapatılan üniversitenin öğrencilerinin o ilde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla özel öğrencilikte kontenjan sınırı bulunacak ancak o ilde tek üniversite varsa, bu duruma kontenjan uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecek.

PROGRAM YETERLİLİĞİ ESASLI İNTİBAK SÜRECİ: Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacak ve öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakının yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek. Ön lisans için 120 AKTS, lisans için 240 AKTS, diş hekimliği için 300 AKTS, tıp için 360 AKTS gerekli.  

Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden 667 sayılı KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrenciler 667 sayılı KHK Uygulama Esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden
faydalanamayacak.

DİPLOMA İŞLEMLERİ KOORDİNATÖR ÜNİVERSİTEDE: Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecektir. Bu süreçte diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaları verilecek. 

KAYIT SIRASINDA ÜCRET ALINMYACAK: 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi için kayıt yaptıracak öğrencilerden öğrencilerin eğitim öğretim sürecine bir an önce başlayabilmeleri, daha fazla zaman kaybetmemeleri, koordinatör üniversitelerdeki bilgi ve belgelerin yükseköğretim kurumlarına aktarılması ile gerekli evrakların ve belgelerin bu işlemler sırasında sağlanabilmesine de imkan vermek üzere, kayıt esnasında öğrenim ücreti alınmayacak, öğrenim ücretleri güz dönemi final sınavına kadar alınabilecek.

DERS ALMA LİMİTİ KONULMAYACAK:  KHK kapsamındaki merkezi yerleştirme ile yerleşen öğrencilerde özel öğrencilikte dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacak.

ÇİFT ANADAL VE YANDAL YAPANLAR NE OLACAK? Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştirildikleri yükseköğretim kurumunda devam edecekleri için yerleştikleri yükseköğretim kurumu, özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam edecekler için özel öğrenci olarak eğitim alınacak yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak öğrencilere bildirecek. Söz konusu KHK nın çıktığı tarihte mezun olup sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu eğitim verilecek. Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri ve esasları kendileri belirleyebilecek.

BURSLULUK VE ÜCRET DURUMU DEVAM EDECEK: Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumu devam edecek, özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak ve bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecek. Öğrencinin ikinci öğretim programına yerleşmiş olması durumunda da mevcut bursluluk durumum devam edecek. Kararnameye göre yerleşen öğrenciler ücretlerinin ilk 3 taksitini güz döneminde diğer taksitleri bahar döneminde olmak üzere 6 eşit taksitte ödeyecek. Bir sonraki eğitim öğretim dönemi için öğrenim ücretlerini peşin olarak ödeyenler bu belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri durumunda ayrıca ilgili akademik yıl için öğrenim ücreti ödemeyecek.

SADECE ÖĞRENİM ÜCRETİ BURSLARI GEÇERLİ: ÖSYS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususlar uygulanacak olup, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecek.

ÖDEMELER YERLEŞTİRKLERİ ÜNİVERSİTEYE: Kararnameye göre yerleşen öğrenciler ilgili programa ait 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ödemiş oldukları öğrenim ücretine TÜFE oranının uygulanması ile bulunacak tutarı yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına ödeyecek. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın dışında öğrenciler için ayrı ücret miktarları belirlemeyecek.

KHK kapsamındaki öğrencilerden yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenlerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken öğrenim ücretlerini yerleştikleri üniversiteye ödemeye devam edecekleri hüküm altına alındığından, bu öğrencilerden şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanların kapatılan yükseköğretim kurumu tarafından bu öğrencilere muafiyet uygulandığına dair belgeleri ibraz etmeleri halinde yerleştirildikleri yükseköğretim kurumu tarafından da muafiyetleri devam edecek.

2017 ÖSYS'YE BAŞVURURLARSA PUAN DÜŞMEYECEK: Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmesi nedeniyle 2017 yılında ÖSYS’ye başvurmaları durumunda ortaöğretim başarı puanlarına uygulanan katsayı bu yerleştirme işlemi nedeniyle ortaöğretim başarı puanı yarıya inmeyecek.

HAZIRLIK OKULU GEÇERLİ SAYILACAK: Kapatılan üniversitede eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yine İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçmesi durumunda, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık okulunun geçerli sayılacaktır.

ARANAN YABANCI DİL DÜZEYİNİ SAĞLAMALI: Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin yerleştikleri yükseköğretim kurumu tarafından aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekiyor. Bu öğrenciler tarafından yükseköğretim kurumlarınca istenen belgelerin ibraz edilememesi durumunda kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumuna devam edeceklere yükseköğretim kurumlarınca, özel öğrenci olarak devam edecek öğrencilere ise özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacak.

Kapatılan üniversitede Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yerleştirme sonrasında yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler
tekrar aldırılmayacak.

DEVAMSIZLIK KAYITTAN SONRA GEÇERLİ: 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenci iken yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecek ve yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler için devam şartı aranmayacaktır.

Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumları     Koordinatör Üniversite
1- Bursa Orhangazi Üniversitesi (Bursa)         Bursa Teknik Üniversitesi
2- Canik Başarı Üniversitesi (Samsun)         Ondokuz Mayıs Üniversitesi
3- Fatih Üniversitesi (İstanbul)             İstanbul Üniversitesi
4- Gediz Üniversitesi (İzmir)             İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
5- İpek Üniversitesi (Ankara)             Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
6- İzmir Üniversitesi (İzmir)                 Dokuz Eylül Üniversitesi
7- Melikşah Üniversitesi (Kayseri)             Erciyes Üniversitesi
8- Mevlana Üniversitesi (Konya)             Selçuk Üniversitesi
9- Murat Hüdavendigar Üniversitesi (İstanbul)     İstanbul Üniversitesi
10- Selahattin Eyyubi Üniversitesi (Diyarbakır)     Dicle Üniversitesi
11- Şifa Üniversitesi (İzmir)                 Ege Üniversitesi
12- Süleyman Şah Üniversitesi (İstanbul)         İstanbul Medeniyet Üniversitesi
13- Turgut Özal Üniversitesi (Ankara)         Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
14- Zirve Üniversitesi (Gaziantep)             Gaziantep Üniversitesi
15- Kanuni Üniversitesi (Adana)             Eğitim öğretime başlamadı

 

 

23-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş