Arama sonuçları

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerine yanıt

Kapatılan üniversitelerin öğrencilerine yanıt

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), OHAL kapsamında 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının önlisans ve lisans programlarındaki öğrencilerin Iişlemleri ile ilgili usul ve esasların uygulanması sürecinde sıkça sorulan sorular ve cevaplarını yayımladı. İşte kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin intibak süreci ve öğrenim ücretlerinin de aralarında bulunduğu sorular ve yanıtları: 

-Mezun aşamasında olan ancak ek sınav, not yükseltme sınavı gibi işlemleri nedeniyle henüz mezun olamamış öğrencilerin işlemleri nasıl yürütülecek?
Bu öğrencilerin staj, ek sınav vb. işlemleri koordinatör üniversite tarafından yürütülecek ve diplomalarını koordinatör üniversiteden alacaklardır. Tercih yapmış ve yerleştirilmiş olsa dahi bu öğrencilerin işlemleri koordinatör üniversite tarafından yapılacak.

-Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında nasıl bir yöntem izlenecek?
Derslerin transferinde, programın müfredatı esaslı değil program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanacaktır. Öğrencinin daha önce almış ve başarılı olmuş olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve yalnızca mezuniyet için gerekli olan AKTS kredisi (Ön Lisans: 120 AKTS, Lisans: 240 AKTS, Diş Hekimliği: 300 AKTS, Tıp: 360 AKTS) dikkate alınarak dersleri belirlenecek.

- Özel öğrenci olarak öğrencilerin intibakı ve eğitim öğretim süreçleri nasıl yürütülecektir?
Öğrencinin özel öğrenci olarak eğitim aldığı yükseköğretim kurumuna intibakı yukarıda belirtildiği şekilde yapılacak ve eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecektir.

DEVAMSIZLIK DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
- 2016-2017 eğitim öğretim yılında yerleştirildiği veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumları nasıl değerlendirilecektir?
Öğrencilerin devam durumları kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecektir. Yerleşme ve kayıt süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede öğrencilerde devam şartı aranmayacaktır.

ÜCRETLER NE OLACAK?
-Gelecek yıllara yönelik ödenmiş kayıt ücretleri varsa ne olacak?
Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığından görüş alındıktan sonra açıklanacaktır. Yatay geçişle başka bir yükseköğretim kurumuna geçen veya ÖSYM tarafından yerleştirildiği yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmeyecek ve eğitim ücretini peşin ödeyen öğrencilerden (yaz öğretimine kayıt olmuş ancak usul ve esasların 12. madde kapsamında koordinatör üniversitenin yaptığı düzenlemeden veya bütünlemeden yararlanmak istemeyen öğrenciler de dahil olmak üzere) ödemiş oldukları ücretlerin geri iadesini talep edenlerin kanıtlayıcı belgelerle beraber, 17.08.2016 tarih ve 29804 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 670 sayılı KHK’nın 5. maddesi gereğince KHK’nın yayımlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Maliye Bakanlığına (İl Defterdarlıklarına) başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

-“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in kurumlar arası yatay geçişe ilişkin hükümleri ile EK Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim ücreti ne olacaktır?
Yatay geçiş yapan öğrenciler intibak işlemlerinde ve öğrenim ücreti ödemesinde yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumunun esaslarına tabi olacaktır. KHK kapsamındaki bursluluk durumu yatay geçiş için geçerli olmayacaktır.

-Öğrenim ücretleri taksitler halinde ödenebilecek midir?
Evet. Bu konuda YÖK tarafından daha ayrıntılı bilgi verilecektir.

-ÖSYS sonucunda burslu öğrenci olarak yerleştirilmemiş ancak ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartları sağladığı için öğrenim ücreti muafiyeti tanınanlar ödemelerini nasıl yapacaktır?
“ÖSYS Kılavuzunda” ilgili üniversiteye ait koşullarda yer alan şartlar kapsamındaki öğrenim ücretine ilişkin muafiyetler uygulanacak.

-Şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanlara kapatılan üniversitelerde öğrenim ücreti açısından kolaylık sağlanmış ise bu gibi durumdakilerin statüleri ne olacaktır? 
Muafiyet durumlarının belgelendirilmesi halinde önceki statüleri korunacak.

-Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, kendi isteği ile İngilizce eğitim-öğretim yapan programa geçen ve hazırlık sınıfı okuması gereken öğrenci ne kadar öğrenim ücreti ödeyecektir?
Kapatılan Vakıf Yükseköğretim Kurumundaki programın yıllık öğrenim ücretinin tamamı ödenecek.

-Kılavuzda belirli şartlarla verilen ek ödemeler, yurt, yemek vb. imkanlar devam edecek midir?
Hayır. Bu tür koşullar KHK kapsamında yer almamaktadır.

-Kılavuzda belirtilmeyen ancak kapatılan üniversitenin Mütevelli Heyeti, Senato, Yönetim Kurulu vb. tarafından verilen öğrenim ücreti muafiyeti veya diğer vaat edilen imkanlar devam edebilecek mi?
Hayır.

-Burslar ne kadar süreyle geçerli olacak?
Programın süresi kadar geçerli olacaktır. Başarısızlık değil, ancak intibaktan dolayı süre uzatımlarında en fazla bir yıla kadar öğrenim ücreti ödenmez.

-Yerleştirme süreci ne zaman tamamlanacak?
Yerleştirme süreci ÖSYM tarafından gerçekleştirilmektedir ve ÖSYM sürecin en kısa süre içinde tamamlanması için yoğun çaba harcamaktadır. Bu tipik LYS yerleştirmesi değildir. 10 yıl geriye kadar gidilmesini gerektirecek öğrencilerimiz olduğundan ve her öğrenci kendi yılındaki kılavuz esaslı yerleştirileceğinden süreç oldukça kompleks ve karmaşıktır. Bu nedenle de yerleştirme süreci zaman almaktadır. Bu gecikmenin öğrencilerimizi mağdur etmemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.

 

10-09-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş