Arama sonuçları

KHK’dan ilahiyat mezunlarına vize çıktı

KHK’dan ilahiyat mezunlarına vize çıktı

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atananların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliğinin devam etmesine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre geçtiğimiz Kasım ayında Danıştay 12. Dairesi’nin ilahiyat mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanmasını durdurma kararı geçerliliğini yitirdi. 

İLAHİYAT MEZUNLARINA ATANMA YOLU AÇILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı KHK ile 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye geçici maddeler eklendi. Danıştay tarafından ilahiyat fakültesi mezunlarının din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak atanabilmesini sağlayan işlemin iptaline ilişkin bir düzenleme de kararnamede yer aldı.

Bu kapsamda kararnameye, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine atanmış olanların, mezun oldukları fakülte veya bölüme bakılmaksızın atanmaya ilişkin diğer şartları taşımak kaydıyla atama işlemlerinin geçerliliği devam eder" hükmü eklendi. Ayrıca öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı derslerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirleneceği de hüküm altına alındı.

DANIŞTAY KARARI GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ

Geçtiğimiz Kasım ayında hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile MEB tarafından Eylül 2014’te yapılan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması ile Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2014’te ilahiyat fakültelerinin önünü açtığı atama çizelgesinin yürütmesinin durdurmasına karar vermişti. Bakanlık yürütmeyi durdurma kararına itiraz etse de konuyu değerlendiren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bakanlığın talebini reddetmişti. 696 sayılı KHK ile Danıştay kararı geçerliliğini yitirdi ve ilahiyat mezunlarına atama yolu açılmış oldu.

24-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin