Arama sonuçları

Konya'da teknik alanda faaliyet gösterecek üniversite kurulacak

Konya'da teknik alanda faaliyet gösterecek üniversite kurulacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve Kalkınma Bakanı Sayın Lütfi Elvan, Konya Ovası Projesi Bölge Üniversiteler Birliği (ÜNİKOP) üniversitelerinin, bulundukları bölgenin gelişimi amacıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Bölgesel Kalkınma ve Üniversiteler Çalıştayı"na katıldı.

 

TEKNİK ALANDA FAALİYET GÖSTERECEK

 

UNİKOP Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada YÖK Başkanı Saraç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta, Konya'da teknik alanda faaliyet gösterecek yeni bir devlet üniversitesinin kurulması için çalışma hususunda talimatları oldu. Buna yönelik de bir çalışma başlattık." ifadelerini kullandı.

Çalıştay öncesinde Konya Valisi Yusuf Canpolat'a ziyarette bulunan YÖK Başkanı Saraç, ardından ÜNİKOP üniversiteleri olan Ahi Evran, Aksaray, Bozok, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kapadokya, Karamanoğlu Mehmetbey, Kırıkkale, Konya Gıda ve Tarım, KTO Karatay, Necmettin Erbakan, Niğde Ömer Halisdemir ve Selçuk Üniversitelerinin rektörleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

12 ÜNİVERSİTENİN REKTÖRLERİ KATILDI

YÖK ve Kalkınma Bakanlığının birlikte yürüttüğü bölgeye ilişkin çalışmaların ele alındığı bu önemli Çalıştay'a, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda ÜNİKOP Dönem Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, bölgedeki 12 ÜNİKOP üniversitesinin rektörleri ile koordinatörleri ve bölge kalkınma ajansları katıldı.

Çalıştay'ın açılışında bir konuşma gerçekleştiren YÖK Başkanı Saraç, ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmenin ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan faktörü ile mümkün olabileceğini belirterek konuşmasına başladı.

Bunun, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine sahip olunmasını gerekli kıldığını sözlerine ekleyen YÖK Başkanı Saraç, "Yükseköğretim alanındaki küresel gelişmelerle birlikte, özellikle 2000'li yılların başından itibaren yükseköğretim kurumlarının sayılarında ve çeşitliliğindeki artışlar, öğrenme yöntemlerinde kullanılan yeni teknolojiler ve buna bağlı olarak çeşitlenen öğrenme yöntemleri, ulusal ve uluslararası işbirlikleri, öğrencilerin hareketliliği, mezunların istihdam edilebilirliği ve üniversitelerin sıralandırılmaları gibi konular artık, yükseköğretim kurumlarının daha şeffaf, hesap verebilir ve her düzeyde daha fazla sorumluluk almalarını gerektirmektedir" diye konuştu.

 

YÖK Başkanı Saraç, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Küreselleşme, uluslararası politik ekonomi açısından 21. Yüzyıl ilk çeyreğini tanımlayan en önemli kavramlardandır. Türkiye gibi hızla gelişen ve yükselen güçler kategorisinde değerlendirilen ülkeler, küreselleşen uluslararası çalışmaların gereklerini yerine getirmeye çalışırken, küreselleşmenin önemli aşamalarından biri olan bölgesel bağları ve bölgesel kalkınmayı geliştirmeyi ve bu alanda entegrasyon sağlamayı da önemle hedeflemektedirler.

Sürdürülebilir kalkınmada üniversitelerin yarattığı etki sadece kendi bulundukları çevreye değil yakın coğrafi bölgelere de hızla yayılmaktadır. Üniversitelerin hem küresel gelişmeleri takip ederek küresel olma hem de bölge ile bağlantı kurarak bölge sorunlarına odaklanarak bölgesel olma eğilimleri ortaya çıkmaktadır. Üniversitelerin bölgesel ekonomiye ve sosyal yapıya etkilerinin arttırılması ‘3. Rol' olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram gerçekten son on yılın ortaya çıkardığı ciddi bir bakıştır. Burada ana hedef olarak, sunulan bilgi, deneyim ve uzmanlıkların karşılıklı yararlılığa dayalı olarak araştırılması, uygulanması ve paylaşılmasını ifade etmektedir. Yani bölgesel gelişimde üniversitelerin ana aktörler olmaları beklenmektedir.

Bu bağlamdan olmak üzere bugün burada 8 ilimizin 11 üniversitesi, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yerel kalkınma ajansları ile bir aradayız. Yükseköğretim Kurulu olarak bu 11 üniversitemizdeki 10 bin 578 öğretim üyelerimiz ve elemanlarımızla ortak akıl, etkileşim, iş birliği başlıkları çerçevesinde, sürdürülebilir bölgesel kalkınma adına gerçekleştirebileceğimiz projelerimizi, geleceği ön görebilmek başlığında analiz ve sentezleri ortaya koyabilme çalışmalarını daha planlı daha kapsamlı ve hevesle götürebilme kararlılığını ifade etmek için buradayız."

 

02-02-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin