Arama sonuçları

Kovid-19 hem akademisyenleri hem de öğrencileri olumsuz etkiledi

Kovid-19 hem akademisyenleri hem de öğrencileri olumsuz etkiledi

Kovid-19 hem akademisyenleri hem de öğrencileri olumsuz etkiledi. Times Higher Education tarafından, 6 kıtadaki 46 ülke ve bölgeden 520 akademisyenle yapılan anket, koronavirüs (Kovid-19) ile birlikte derslerin dijitalleşmesinin kurumlar, eğitim çalışanları ve öğrenciler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koydu.

Anket, online öğretme, teknolojiye ulaşım, hem öğrencileri hem de akademisyenleri etkileyen fiziksel ve zihinsel endişeler gibi pek çok kriteri içeriyor. Öğrenim ücretlerinin düşürülmemesi düşüncesi, ders yükünün ağırlaşması, şimdiki eğitim modelinin devam edip etmeyeceği gibi kriterler ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratırken, akademisyenler de bu durumdan oldukça şikayetçi.

Microsoft, Arizona Devlet Üniversitesi ve Cintana Eğitim işbirliğiyle yapılan anketten elde edilen bazı sonuçlar ise şu şekilde:

  • Akademisyenler, pandeminin aceleye getirdiği dijital eğitime geçiş sürecinin zorlu olduğunu ve uzun vadede sürdürülebilirliğinden emin olmadıklarını belirtiyorlar. Ruh sağlığı, artan iş yükü, üniversite eğitimine erişebilme, eğitim ücretleri gibi konular ise akademisyenlerin endişe ettiği temel konuları oluşturuyor.
  • Akademisyenlerin yarısından fazlası (%51) koronavirüsle birlikte uzaktan eğitime geçilmesinin kendi ruh sağlıkları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söylerken, yaklaşık 10 akademisyenden yaklaşık 6’sı (%59) da uzaktan eğitimin öğrencilerin akıl sağlığına zarar verdiğine inandıklarını belirtiyorlar.
  • Akademisyenlerin sadece %21’i öğrencilerin uzaktan eğitime yüz yüze eğitimle aynı değeri verdiğine inanıyor. %31 ise uzaktan eğitim süresince eğitim ücretlerinde indirime gidilmesi gerektiğini düşünüyor.
  • Akademisyenlerin %35’i, çalıştıkları kurumun öğrencilere dijital eğitime geçiş konusunda herhangi bir eğitim sunmadığını söylüyor. %34 ise bu tür bir eğitimin verilip verilmediğini bilmiyor.
  • Her 10 akademisyenden neredeyse 9’u (%89), uzaktan eğitim süresince iş yüklerinin arttığını söylüyor. 5 akademisyenin 3’ünden fazlası (%63) ise, uzaktan eğitimin, öğrencilerin eğitimde geri kalma riskini arttırdığını belirtiyor. Akademisyenler en çok, dezavantajlı veya birinci nesil öğrencilerin eğitimden uzaklaşması konusunda endişe ediyor.
  • Her 10 akademisyenden sadece 4’ü, online eğitimin uzun vadede sürdürülebilir olduğuna inanıyor.
  • Ankete katılan akademisyenlerin %73’ü, pandemi öncesinde online eğitime dair bir tecrübelerinin olmadığını belirtiyor.
  • Akademisyenlerin %47’si, çalıştıkları kurum tarafından desteklendiklerini belirtirken, %33 ise daha iyi bir eğitim ve destek verilebileceğinin altını çiziyor.

Akademisyenlerin kurumlarından en çok destek ve eğitim görebileceklerini düşündükleri konular ise pedagoji, ilgili teknolojilerin kullanımı ve öğrencilere sanal eğitime geçiş sürecinde nasıl yardımcı olabilecekleri.

 

Petek SAMATYALI

pervinkaplan.com editörü

18-02-2021


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş