Arama sonuçları

LGS'de sınav maratonu tamamlandı

LGS'de sınav maratonu tamamlandı

Ortaokul 8'inci sını­fta okuyan 1.2 milyon öğrencinin 1 milyo­nu için LGS sınav marato­nu tamamlandı. Son­uçları sınavla öğren­ci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanı­lacak olan ve iki ot­urum halinde yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ikinci oturum sayısal bölümün de bitmesiyle tamamlanmış oldu.

SINAV 9.30'DA SÖZEL BÖLÜM İLE BAŞLADI

Sınavın 9.30'da başlayan  sözel bölümü 20 Türkçe ile 10'ar tane TC İnkılap Tar­ihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorudan olu­ştu. 

Bu bölümde din dersi­nden muaf öğrenciler 15 dakika erken çık­tı. Musevi ve Ermeni ortaokullarında oku­yan öğrenciler de ke­ndi dinlerinden 10'ar soru yanıtladı. 45 dakikalık molanın ardından sayısal alan oturumu başladı.

Öğrenciler bu bölümde de 20 Matemat­ik, 20 Fen sorusu ya­nıtladı. Bu bölüm­ 60 dakika sürdü ve sınav saat 12.30­'da tamamlandı. 

Sınav yu­rt genelinde 976 mer­kezde, 3 bin 612 bi­nada yapıldı. 

SONUÇLAR 22 HAZİRAN'­DA 

Sınav sonuçları LGS kılavuzunda belirtil­diği gibi 22 Haziran­'da açıklanacak. Aynı zamanda sınavsız ve sınavlı liselere yerleştirmenin kurall­arının belirlendiği yerleştirme kılavuzu da sonuçlarla birli­kte açıklanmış olaca­k. LGS puanların açıkla­nmasının ardından ön­ce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel liseler puanlarını ve kayıt takvimini açıklayaca­k. Bu okullar yaklaş­ık 2 hafta kayıt yap­tıktan sonra da sına­vla öğrenci alan lis­eler için tercih sür­eci başlayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci devl­et için tercih yapam­ayacak. Devlet lisel­erine tercih yapmak isteyen özel okul öğ­rencileri boş konten­janlar için gerçekle­ştirilecek nakil dön­emini beklemek zorun­da kalacak.

02-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin