Arama sonuçları

LGS nakilleri: Okulda bulunuşluk kalktı, tercih sayısı 5 oldu

LGS nakilleri: Okulda bulunuşluk kalktı, tercih sayısı 5 oldu

LGS nakilleri: Yeni kılavuzla hangi kurallar değişti? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS’de tartışmalara neden olan yerleştirme kriterlerinden en önemli ikisini değiştirdi. Nakil yerleştirmelerinde uygulanacak yeni kriterleri açıklayan yeni bir nakil kılavuzu çıkardı.

Bu kılavuza göre sınavla ve yerel yerleştirme için tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı. Yerleşemeyen öğrenciler için getirilen kendi kayıt alanından 2 okul seçme zorunluluğu 1’e indirildi. Bu öğrenciler için zorunlu olan aynı okul türünden sadece 2 okul seçme zorunluluğu kaldırıldı. Öğrenci isterse 5 okulunu da Anadolu lisesinden seçebilir.

LGS NAKİLLERİ: YENİ KILAVUZLA HANGİ KRİTERLER DEĞİŞTİ?

En çok tartışmalara ve mağduriyetlere neden olan okulda bulunuşluk kriteri de yerel yerleştirme de kullanılmayacak. Tercih önceliği de kaldırılan kriterlerden biri oldu.

 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN LİSELERDE KURALLAR

Sınavla yani merkezi sınav puanıyla öğrenci alan liselere fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenciler tercihler doğrultusunda puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

SINAVLA: HER NAKİL DÖNEMİNDE 5 TERCİH

LGS puanıyla sınavla öğrenci alan liseler için öğrenciler her nakil döneminde 5 tercih yapma hakları var.  

 

YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ ZORUNLULUĞU YOK

LGS puanınızla sınavla öğrenci alan okula yerleşen ve nakil tercihi ile okul değiştirmek isteyen öğrenci için artık yerel yerleştirmeden okul tercih etme zorunluluğu yok.

 

LGS PUANIYLA YERLEŞİRSE YEREL TERCİHİNE BAKILMAYACAK

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacak.

 

SINAVLA ÖĞRENCİ ALANLARDA PUAN EŞİTLİĞİ NE OLACAK?

 

LGS puanıyla yani sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme işleminde aynı okulu tercih eden öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla şu 7 kritere bakılacak:

 

1. Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP),

2. Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana,

3.8’inci sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne

4. 7’nci sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne

5.6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne

6. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına

7.tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.

 

YEREL YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Yerel yerleştirme tercihlerinde de öğrencilerin 5 okul tercih hakları bulunuyor.  Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, okulların türü, okulların kontenjanı, öğrencilerin ikamet adreslerine göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı, ortaokul başarı puanları (OBP), devam devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.

Nakillerde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılır.

 

OKULDA BULUNUŞLUK KRİTERLERİNDEN VAZGEÇİLDİ

Eski kılavuzda öğrenciler okullara yerleştirilirken kullanılan ve asıl mağduriyet ve tartışmalara neden olan yerel yerleştirmede ikinci kriter olarak kullanılan okulda bulunuşluk kriteri dlmuştu. Bu kriter yeni nakil yerleştirmelerinde kullanılmayacak. Bu kriter yüzünden öğrenciler mağdur olmuştu. Okul adı değişen, taşınan, tayin olanlar, ikili eğitim yüzünden başka okula gönderilen ve özel okullarda okuyan öğrenciler bu kriter yüzünden okulda az bulundukları için yerleşemedi.

TERCİH KRİTERİNDEN DE VAZGEÇİLDİ

Yine nakil yerleştirmelerinde kullanılmayacak bir başka kriter ise tercih önceliği olacak.

BAŞARI DİLİMİ DEĞİL, PUAN SIRALAMASI OLACAK

Kaldırılmayan ama değiştirilen bir kural daha var. O da başarı dilimleri uygulaması. Başarı dilimlerindeki tüm öğrencileri eşit tutan bu uygulama yerine puan dizilimi geldi. Yani 81 ile 100 alan öğrenci eşit kabul edilmeyecek.

 

KAYIT ALANI VE OKUL TÜRÜ ZORUNLULUĞU

İlk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul tercih etme zorunluluğu yok.

 

TERCİHİNE YERLEŞEMEYENE ZORUNLULUK VAR

 

Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk tercihini Kayıt Alanından seçmek zorunda. 5 tercih hakkı olan öğrencilerin farklı okul türü tercih etme zorunluluğu olmayacak. Eski uygulamada yerleşemeyen öğrenci yapacağı 3 tercihin ikisini kendi kayıt alanından seçmek zorundaydı ve 3 tercihinden ikisi aynı okul türünden olabiliyordu. Yani 3 tercihi de Anadolu lisesi seçemiyordu. Yapılan değişiklikle kayıt alanından 2 değil, sadece bir okul tercih etme zorunluluğu gelirken, isterse öğrenci 3 okulunu da Anadolu lisesi olarak seçebilecek.  

 

İŞTE YENİ YEREL YERLEŞTİRME KRİTERLERİ

 

Yerel Yerleştirmeye Esas Nakil, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, OBP, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacak.  Eski uygulamada 6 olan kriterler okulda bulunmuşluk ve tercih önceliği maddelerinin çıkarılmasından sonra 4’e indi.

Ortaöğretim kurumlarındaki boş kontenjanlara göre yapılacak olan yerel yerleştirmedeki bu 4 kriter şöyle sıralanıyor:

 

1.KAYIT ALANI ÖNCELİĞİ

 

Öğrencinin ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli olacak.

2. OBP PUANI YÜKSEK OLANLAR ÖNCELİKLİ

 

 Yerleştirmede Ortaokul Başarı Puanı (OBP) yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecek. OBP için virgülden sonra dört hane dikkate alınacak. Yani burada önemli bir değişiklik var. Kaldırılan uygulamada başarı dilimleri vardı. Yani 80-100 bir başarı dilimiydi. Bu başarı dilimlerindeki tüm öğrenciler eşit kabul ediliyordu. 81 ile 99 alan öğrenci aynı dilimde kabul ediliyordu. Bu düzenlemeden puanlara göre bir dizilme olacağını anlıyoruz.

 

3. DEVAM ORANLARI DİKKATE ALINACAK

 Yerel yerleştirme kriteri okula devam sürüyor. Öğrencilerin 8’inci sınıf devamlarına bakılacak. Okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecek.

Bu durumda öğrencilerin özürsüz devamsızlıkları şöyle dikkate alınacak.

Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 

5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre;

10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre;

15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha öncelikli olacak.

 

4.YAŞI KÜÇÜK OLAN ÖNCELİK KAZANACAK

 

Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek. Bu kriter eski uygulamada da son kriter olarak yer alıyordu.

 

 

KİMLER NAKİL UYGULAMASINA KATILACAK?

 

 8’inci sınıfı bitiren tüm öğrenciler nakil uygulamasına katılacak. Bir liseye yerleşen ya da yerleşmeyen yani açıkta kalan öğrenciler de özel liseye kesin kayıt yaptıranların da nakil uygulamasına katılma hakları bulunuyor

 

TERCİH İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAKSINIZ?

 

Tercihler Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-okul üzerinden yapılacak. İşlemleri öğrenci velisi gerçekleştirecek. Tercih yapan bu kılavuzdaki bütün hükümleri kabul etmiş sayılacak.

Tercih işleminizi istediğiniz bir ortaokul müdürlüğünden yaptırabilirsiniz. Tüm tercihlerin onaylatılması gerekiyor. Aksi halde geçersiz sayılır. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu. Tercihler, sisteme okul müdürlüğü tarafından girilerek onaylandıktan sonra iki nüsha çıktısı alınacak, bir nüshası imza karşılığı veliye verilecek ve diğer nüshası okulda saklanacak. Tüm bilgilendirmeler ise MEB sitesi üzerinden yapılacağı için bu adreslerin takip edilmesi gerekiyor.

 

 

KİMLERDE ZORUNLULUK VAR, KİMLERDE KALKTI

 

-LGS puanıyla yerleşen öğrenci yerel yerleştirmeye katılmak zorunda değil.

-İlk yerleştirmede bir okula yerleşen yerel yerleştirmeye katılmak isterse kayıt alanından okul seçmek zorunda değil.

-Yerleşmemiş açıkta kalan öğrenci ise sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilmek için mutlaka yerel yerleştirmeye katılmak zorunda.

-İlk yerleştirmede tercihine yerleşemeyen öğrenciler nakil tercihlerinde bir okulu kendi kayıt alanlarından seçmek zorunda. Ama okul türü zorunlulukları yok, yani isterlerse 5 okulu da Anadolu lisesinden seçebilir.

LGS’ye girmeyen yani sınav puanı olmayanlar için sınavla öğrenci alan okul tercih ekranı açılmayacak.

 

KAYIT ALANLARI YİNE AYNI RENKLERDE

Bu arada yerel yerleştirme tercih ekranında okullar ilk yerleştirmede olduğu gibi 3 farklı renkle gösterilecek.

 

YEŞİL RENK:  “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

MAVİ RENK: “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

KIRMIZI RENK: “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

 

LGS NAKİL UYGULAMASI 4 KEZ YAPILACAK

Nakil uygulaması 4 kez yapılacak. Her dönemde sınavla öğrenci alan okullar için en fazla 5, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için de en fazla 5 okul tercih edilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri hâlinde yerleştirmeye esas 4’üncü nakil başvuru döneminde “Meslekî Eğitim Merkezleri”ni de tercih edebilecek.

 

NAKİL UYGULAMASI HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Nakil işlemi için; tercih başvuruları 06-10 Ağustos 2018,  13-17 Ağustos 2018, 27-31 Ağustos 2018 ve 03-06 Eylül 2018 tarihlerinde saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 4 dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 13 Ağustos 2018, 19 Ağustos 2018,  03 Eylül 2018 ve 08 Eylül 2018 tarihlerinde ilan edilecek.  Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecek.

 

OKULUN BOŞ KONTENJANINA BAKILMAYACAK

Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurarak yapılabilecek.  

BAŞVURUNUZ REDDEDİLDİ NE DEMEK?

Her nakil döneminde veli düzeltme veya ret işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunabilecek. İptal işlemi olduğunda başvuru geçerli olmayacak. Bu arada Tercih Başvuru Durumu “Reddedildi” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecek. Bu yazı özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenciler de çıkacak. Özel okullar tercih döneminde tekrar kayıt alabilecek. Kesin kayıt yaptıkları öğrencinin kaydı ise anında e-okul sistemine işlenecek. Tercihiniz reddedildi yazısı özel okula kesin kayıt yaptırdıktan sonra tercih yapmak isteyenler öğrencilerde çıkabilir.

 

 

10 GÜNLÜK DAVA SÜRESİ VAR

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

 

OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER NEDİR?

 

 

a)  Öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih ve talep başvurularını onaylamak.

b)  Yerleştirmeye esas nakil tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber öğretmenlerle birlikte velileri bilgilendirmek.

c) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek.

ç) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak.

d) Tercih onaylama işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunan velilerden düzeltme/ret taleplerini ıslak imzalı dilekçe ile almak, işlemleri gerçekleştirmek ve belgeleri saklamak.

e) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla, okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek. 

f) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak.

 

NAKİL KOMİSYONLARI KALDIRILDI

Yeni kılavuz ile birlikte il ve ilçelerde kurulacak yerleştirme ve nakil komisyonları da kaldırılmış oldu. Eski kılavuza göre 10-14 Eylül tarihleri arasında bu komisyonlar açıkta kalan öğrenciler için yerleştirme başvuruları alıp, yerleştirme yapacaktı.

 

ESKİ KILAVUZ MADDELERİ KALDIRILDI

 

Bu arada LGS nakil kılavuzunda bir önceki kılavuzdan hangi maddelerin kaldırıldığı da belirtildi. Bu açıklama şöyle:

“Yerleştirmeye esas nakil işlemleri ile ilgili, 27.06.2018 tarih ve 12368043 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren “2018 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” ile çatışan hususlarda bu kılavuz hükümleri geçerlidir. 

27.06.2018 tarih ve 12368043 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren “2018 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu”nda yer alan 1.1.b, 1.3.ğ, 1.3.h, 1.3.l, 1.4.Yerleştirme İşlemleri maddesinin açıklama bölümünün yerel yerleştirme ile ilgili hükümleri, 1.5.2.a, 1.5.2.b.ii, 1.5.2.b.iii ve 1.5.2.b.iv hükümleri uygulanmayacak.Yukarıda yer alan esaslar yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

LGS NAKİL TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

 

06-10 Ağustos 2018: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması.

13 Ağustos 2018: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

13-17 Ağustos 2018: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

19 Ağustos 2018: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

27-31 Ağustos 2018: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

03 Eylül 2018: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı 

03-06 Eylül 2018: Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül 2018: Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı 

 17 Eylül 2018: 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

 

05-08-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş