Arama sonuçları

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ortaokul 8'inci sını­fta okuyan 1.2 milyon öğrencinin 1 milyo­nu için LGS sınav marato­nu tamamlandı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak. 

Son­uçları sınavla öğren­ci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanı­lacak olan ve iki ot­urum halinde yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)  tamamlandı.

LGS sonuçlarının açıklamasıyla beraber sınavsız ve sınavlı liselere yerleştirmenin kurall­arının belirlendiği yerleştirme kılavuzu da yayımlanacak.

ÖNCE ÖZEL OKULLAR KAYIT YAPACAK

LGS puanların açıkla­nmasının ardından ön­ce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel liseler puanlarını ve kayıt takvimini açıklayaca­k. Bu okullar yaklaş­ık 2 hafta kayıt yap­tıktan sonra da sına­vla öğrenci alan lis­eler için tercih sür­eci başlayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci devl­et için tercih yapam­ayacak. Devlet lisel­erine tercih yapmak isteyen özel okul öğ­rencileri boş konten­janlar için gerçekle­ştirilecek nakil dön­emini beklemek zorun­da kalacak.

SINAV 9.30'DA SÖZEL BÖLÜM İLE BAŞLADI

Sınavın 9.30'da başlayan  sözel bölümü 20 Türkçe ile 10'ar tane TC İnkılap Tar­ihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorudan olu­ştu. 

Bu bölümde din dersi­nden muaf öğrenciler 15 dakika erken çık­tı. Musevi ve Ermeni ortaokullarında oku­yan öğrenciler de ke­ndi dinlerinden 10'ar soru yanıtladı. 45 dakikalık molanın ardından sayısal alan oturumu başladı.

Öğrenciler bu bölümde de 20 Matemat­ik, 20 Fen sorusu ya­nıtladı. Bu bölüm­ 60 dakika sürdü ve sınav saat 12.30­'da tamamlandı. 

Sınav yu­rt genelinde 976 mer­kezde, 3 bin 612 bi­nada yapıldı. 

 

02-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş