Arama sonuçları

LGS sosyal bilgilerde 2. üniteye dikkat

LGS sosyal bilgilerde 2. üniteye dikkat

LGS sosyal bilgilerde 2. üniteye dikkat. Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS), bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında okula gidilememesi nedeniyle yalnızca birinci dönemde yani Şubat tatiline kadar olan sürede işlenen konulardan soru sorulacak. Öğrenciler, uzaktan eğitimde verilen derslerden sorumlu olmayacak. Bu durumda LGS’ye hazırlanan öğrencilerin nelere dikkat etmesi, konulara nasıl çalışması, sınava nasıl hazırlanması gerekiyor?

LGS SOSSYAL BİLGİLERDE 2. ÜNİTEYE DİKKAT

Üsküdar SEV Ortaokulu Bölüm Başkanları, tüm dersler için düzenli kitap ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ders kitaplarının her yönüyle çok iyi okunması, konulara ve kavramlara hâkim olunması gerektiğini vurguladı. LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için önerilerde bulundu:

TÜRKÇE’DE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, ÖĞRENDİKLERİNİZİ SENTEZLEYİN

LGS sisteminde, Türkçe sorularıyla öğrencilerin analiz edebilme, sentez yapabilme, okuduğunu ya da görseli doğru yorumlama ve bilgiyi transfer edebilme becerilerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Açıklanan birinci dönem Türkçe konularında, yorum becerisini ölçmeyi amaçlayan ŞU kapsayıcı kazanımlar yer alıyor: “Görsellerle ilgili soruları cevaplar, / Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar, / Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur, / Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.

LGS Türkçe sorularının büyük bir kısmının da bu kazanımlar ekseninde analiz becerisini belirlemeye yönelik olması ve sınavın birinci dönem konularıyla sınırlı olması; Türkçe açısından büyük bir farklılık olmayacağını gösteriyor.

Sınav kapsamında sadece ikinci dönem dil bilgisi konuları (eylemde çatı, cümle türleri, anlatım bozuklukları) olmayacak.  Bu nedenle; LGS Türkçe sorularının konu kapsamı ve soru tarzı, önceki yıllarda uygulanan iki LGS ile çok benzer olacaktır. Öğrencilerin bu durumun farkında olmaları; sınava yönelik olumlu ya da olumsuz bir önyargı geliştirmemelerini ve çalışma tempolarını değiştirmemelerini sağlar. Öğrencilerin kitap okumaya, okuduklarını yorumlamaya, öğrendiklerini sentezlemeye zaman ayırmaları, Türkçe dersinde başarılı olmaları açısından büyük önem taşıyor.

MATEMATİĞİN KİLİDİNİ ÇOK KİTAP OKUMAK AÇACAK

Yeni açıklanan “Milli Eğitim Müfredatı”na göre yayımlanan Matematik örnek soruları; anlatımı açık, uzun işlem gerektirmeyen, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşan, yorum gücünü ölçen nitelikte sorulardan oluşuyor. Şubat ayına kadar her ay düzenli olarak yayımlanan MEB örnek soruları, tarz ve içerik olarak geçmiş yıllardaki LGS sorularına tamamen benziyor. Öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşuyor. Matematik müfredatının altı konuya inmesi, öğrenciler açısından yoğunlaştıkları alanın daralması anlamına geliyor. Bu durum, öğrenciler için daha az konuyu çok iyi özümseyerek avantajlı bir  durum oluşturabilir. Öğrenciler her şeyden önce okuduğunu anlama becerisini geliştirmeliler; çünkü kitap okumayı bu konudaki gelişimin anahtarı olarak görüyoruz. Bu becerisini geliştiren öğrencilerin tek yapması gereken, iyi bir bilgi birikimini soruların çözümüne yansıtmaları olacaktır.

SOSYAL BİLGİLER’DE 2. ÜNİTE MİLLİ UYANIŞ’A DİKKAT

Öğrenciler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki ilk 3 ünite konularından sorumlu tutuldu. Özellikle ikinci ünite olan Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesi, Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemini kapsadığı için en önemli konu olarak görünüyor. Üniteler ve kazanımlar azaldığı için kavramların bilinmesinin çok önemli olacağını, daha seçici ve zor soruların sorulma ihtimalinin daha güçlü olacağını öngörüyoruz. Öğrenciler, Sosyal Bilgiler dersine hazırlanırken; tüm konuları ve bütün kavramları öğrenmeye, tekrar etmeye özen göstermeli ve online derslerindeki tekrarları çok iyi takip etmeliler. İlk dönem konularından özellikle değerlendirme, analiz sorularından oluşan testler çözmeye, verilen ödev ve görevleri eksiksiz yerine getirmeye gayret göstermeliler. MEB’in ders kitabının her yönü iyi okunmalı, tekrar edilmeli ve anlaşılmayan konu ya da kavram bırakılmamalı.

DİN DERSİNDE KAVRAMLARI ÇOK İYİ BİLMEK ÖNEM TAŞIYOR

Öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için ilk iki ünitenin tamamından ve üçüncü ünitenin iki konusundan sorumlu tutuldu. Bu durumda; kavramları çok iyi bilmenin ve ayrıntıları öğrenmenin önemi ortaya çıkıyor. Mutlaka ders tekrarı yapılması ve tekrarların 2019-2020 eğitim öğretim yılında başlanan birinci üniteden itibaren olması gerekiyor. MEB’in ders kitabı mutlaka okunmalı, tekrar edilmeli ve anlaşılmayan konu ya da kavram varsa öğretmene sorularak öğrenilmeli.

FEN BİLİMLERİNDE KONULAR AZALDI, DETAYLAR ÇOĞALDI

Yayınlanan örnek sorulardan; LGS Fen Bilimleri sorularının sadece bilgi odaklı değil, deneysel düzeneklerin de sorgulandığı, şema, tablo ve görsellerle ilgili soruların ağırlıklı olacağı görülüyor. Bu sene yapılacak LGS sadece ilk dönem konularını kapsadığı için, öğrencilerin daha az kalan konularda daha ince detayları da yakalayabilecek seviyede bilgi birikime sahip olmaları gerekiyor. Bu noktada da okuma alışkanlığı büyük önem taşıyor. Okuduğunu anlamakta ve yorumlamakta zorlanan öğrencinin soruları anlayabilmek için uzun süre harcaması gerecek. Bu nedenle, sınava hazırlık sürecinde Fen dersi kazanımlarına uygun olarak sistemli çalışmak ve sayısal düşünme becerilerini artırmak, soruları çözerken avantaj sağlayacaktır.

06-04-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş