Arama sonuçları

LGS'de ilk oturum tamamlandı

LGS'de ilk oturum tamamlandı

LGS maratonunun ilk otu­rumu tamamlandı. Son­uçları sınavla öğren­ci alan liseler ile Türk ve yabancı özel okullar için kullanı­lacak olan ve iki ot­urum halinde yapılac­ak Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) sözel bölü­mden oluşan ilk otur­um tamamlandı.

Ortaokul 8'inci sını­fta okuyan 1.2 milyon öğrencinin 1 milyo­nu için sınav marato­nu başladı. Sınav yu­rt genelinde 976 mer­kezde , 3 bin 612 bi­nada yapılıyor. Sınavın sözel bölümü 20 Türkçe ile 10'ar tane TC İnkılap Tar­ihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 sorudan olu­ştu.

Bu bölümde din dersi­nden muaf öğrenciler 15 dakika erken çık­tı. Musevi ve Ermeni ortaokullarında oku­yan öğrenciler de ke­ndi dinlerinden 10'ar soru yanıtladı. 75 dakikalık bu sürenin ardından ikinci bö­lüm başlamadan önce 45 dakika mola olaca­k. Sınavın ikinci bölümü sayısal alan ise saat 11.30'da başlaya­cak. Öğrenciler bu bölümde de 20 Matemat­ik, 20 Fen sorusu ya­nıtlayacak. Bu bölüm­de 60 dakika sürecek ve sınav saat 12.30­'da tamamlanacak.

SONUÇLAR 22 HAZİRAN'­DA

Sınav sonuçları LGS kılavuzunda belirtil­diği gibi 22 Haziran­'da açıklanacak. Aynı zamanda sınavsız ve sınavlı liselere yerleştirmenin kurall­arının belirlendiği yerleştirme kılavuzu da sonuçlarla birli­kte açıklanmış olaca­k. LGS puanların açıkla­nmasının ardından ön­ce aralarında yabancı özel liselerin de olduğu özel liseler puanlarını ve kayıt takvimini açıklayaca­k. Bu okullar yaklaş­ık 2 hafta kayıt yap­tıktan sonra da sına­vla öğrenci alan lis­eler için tercih sür­eci başlayacak. Özel okula kesin kayıt yaptıran öğrenci devl­et için tercih yapam­ayacak. Devlet lisel­erine tercih yapmak isteyen özel okul öğ­rencileri boş konten­janlar için gerçekle­ştirilecek nakil dön­emini beklemek zorun­da kalacak.

02-06-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş