Arama sonuçları

Liselerde nakiller nasıl yapılacak? Okuduğunuz liseyi nasıl değiştirebilirsiniz?

Liselerde nakiller nasıl yapılacak? Okuduğunuz liseyi nasıl değiştirebilirsiniz?

Liselerde nakiller nasıl yapılacak? Okuduğunuz liseyi nasıl değiştirebilirsiniz? Liseye Geçiş Sistemi (LGS) merkezi yerleştirmeleri iki nakil döneminin ardından bitti. Okulların da artık taban puanları oluştu. Sınavla yani Liseye Geçiş Sınavı (LGS) puanına göre öğrenci alan liselerde bundan sonra boş kontenjan oluştuğunda aranacak koşul taban puan olacak. Okulun taban puanından düşük öğrenciler boş kontenjan olsa da bu liselere nakil geçişi için başvuramayacak.

LİSELERDE NAKİLLER NASIL YAPILACAK? OKUDUĞUNUZ LİSEYİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Peki liselerde sınıflar arası nakil işlemi nasıl yapılacak? Nakil geçişlerinde hangi kurallar işleyecek? Bu soruların yanıtını Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği veriyor.

Sınavla ya da sınavsız öğrenci alan okullarda nakil için hangi tarihlerde başvuru yapacağımıza bakalım:

NAKİL VE GEÇİŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIR?

Dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar her hafta nakil başvurusu yapılabilir. Bunun dışındaki sürelerde aylık olarak nakil başvurusu yapılacak.

Haftalık olarak yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününde nakil başvurusu başlayacak ve son iş gününden önce bitecek. Bu süre içinde veli öğrencinin okuduğu okulun müdürlüğüne dilekçe verecek. Ya da işlemini e-devlet üzerinden yapacak. Ama özel öğretim kurumlarına geçişte bu kısıtlama yok.

BAŞVURUYU KİM İNCELEYECEK?

Başvuru gidilmek istenen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemini nakil istenin okul müdürlüğü yapar. Başvurular haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın son iş gününde ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir. Nakil işlemi olumlu sonuçlanırsa öğrenciye ait veriler de e-okul üzerinden alınır.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA GEÇİŞLER

Sınavla öğrenci alan okullardaki boş kontenjanlara yerleştirme puan üstünlüğüne göre yapılır. Burada önemli olan aynı sınıf seviyesinde oluşan en küçük puandan puanınız az olmamalı. Yani taban puan geçerli. Bunun anlamı da o sınıfa yerleşen en son öğrencinin puanına eşit ya da yüksek puanınız olmalı. Okulda kontenjan olup olmadığı e-okulda görülüyor.

HAZIRLIK SINIFI OLAN OKULLARA GEÇİŞLER

Hazırlık sınıfı olan okullara geçiş için de yine taban puan geçerli. Hazırlık sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’ncu sınıflarına, hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’ncu sınıflarından hazırlık sınıflarına yeterlilik sınavı aranmadan.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 9’ncu sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların 9’ncu sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak içinde bulunulan öğretim yılının Kasım ayının son iş gününe kadar nakil ve geçiş yapılabilir. Bu aydan sonra bu sınıflar arasında nakil ve geçiş yapılamaz. Ancak, hazırlık sınıfı olan okulların kendi aralarındaki nakil ve geçişler yine yapılabilir.

Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12’nci sınıflarından hazırlık sınıfı bulunan okulların aynı sınıflarına yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil yapılabilir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay işlemleri açık kontenjana ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılır.

SINAVLA ÖĞRENCİ ALANLARDA EŞİTLİK OLURSA

Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı küçük olana öncelik verilir.

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE GEÇİŞLER NASIL OLACAK?

Burada da kontenjan önemli. Başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9’uncu sınıflarda sırasıyla; OBP, 8’nci, 7’ci ve 6’ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozulmaması hâlinde yaşı küçük olana öncelik verilir.

10’uncu, 1’nci ve 12’nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana öncelik verilir.

FEN, SOSYAL BİLİMLER, PROJE OKULLAR, ANADOLU TEKNİK PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞLER

Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde.

Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik programlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde.

Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’uncu sınıftan 11’ inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar.

Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 9’ncu sınıf sonuna kadar.

Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde.

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10’ncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar.

Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kaydıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10’uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak geçiş yapılabilir.

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELERE GEÇİŞLER

Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler, okulların açık kontenjanlarına göre şu kriterlere göre yapılacak.

Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde.

Okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10’ncu sınıftan 11’nci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar.

Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar.

Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9’ncu sınıfta sürekli, 10’ncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak.

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra kapsamında değerlendirilerek.

IB PROGRAMI UYGULAYANLAR

Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9’ncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar geçiş yapılabilir.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmaz.

Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.

Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına göre gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir.

Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi Anadolu Lisesi’ne mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işleyişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.

 

 

18-08-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş