Arama sonuçları

Liselerde sınavların ‘yazılı’ olacağı şartı kaldırıldı

Liselerde sınavların ‘yazılı’ olacağı şartı kaldırıldı

Liselerde sınavların ‘yazılı’ olacağı şartı kaldırıldı. Liselerde yazılı sınav yerine  isteyen sözlü yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) liseler için yaptığı yönetmelik değişikliği yeni öğretim yılı ile birlikte uygulanmaya başlanacak.

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 16 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel eğitim meslek liseleri kurulmasını, haftalık ders saatlerinin kadın öğretmenlerin süt izinleri dikkate alınarak düzenlenmesini, öğretmenlerin nöbetlerini yeniden düzenleyen liselerle ilgili yönetmelikte en dikkat çeken değişikliklerin başında açıköğretim liseleri arasına imam hatip liselerinin de eklenmesi ve bu liselerden de örgün eğitime geçiş yapılabilmesi oldu.

LİSELERDE SINAVLARIN ‘YAZILI’ OLACAĞI ŞARTI KALDIRILDI

Yönetmelikte yazılı sınav şartı da kaldırıldı. Eski yönetmelikte en az iki yazılı sınav yapılacağı yer alırken bu yönetmelikte “yazılı” bölümü yürürlükten kaldırıldı. Yani öğretmenler isterlerse sınavları yazılı ya da sözlü olarak yapabilirler. Eğitimci Alaaddin Dinçer bu değişikliği “subjektif bir kriter, istenildiği gibi not verilebilir” diye eleştirdi.

İşte yönetmelikle gelen yeni düzenlemeler:

ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSELERİ KURULABİLECEK

Özel eğitim meslek liseleri kurulacak. Yoğunlaştırılmış eğitim programına göre, işletmelerdeki mesleki eğitim, haftalık azami çalışma saatini geçmemek şartıyla velinin veya reşit ise öğrencinin isteği doğrultusunda haftada 6 gün olarak da planlanabilecek.

DERS SEÇİMİ ŞUBAT’TA YAPILACAK

Ders seçimi, okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından şubatta yapılacak, e-Okul sistemine işlenecek ve Kitap Seçim Modülü'ne kitap ihtiyaç sayısı girilecek. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilecek. Bunları seçen öğrenciler, tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilecek. Süresi içerisinde seçim yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenecek.

KADIN ÖĞRETMENE SÜT İZNİ

Haftalık ders programının hazırlanmasında kadın öğretmenlerin süt izin süreleri de dikkate alınacak.

İMAM HATİP LİSELERİNDEN ÖRGÜN EĞİTİME GEÇİŞ

Açıköğretim kurumlarının yer aldığı madde hükümlerine, açıköğretim imam hatip liseleri de eklendi. Bu kurumlardan da örgün eğitime geçiş olabilecek.

ÖĞRENCİ YERLEŞTİRMEDE ŞİDDET

Nakil komisyonu, anne veya babası ölen, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan çocukların nakil ve geçiş işlemlerini, bu halin ortaya çıkmasından itibaren en geç 6 ay içinde kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapacak.

SINIF MEVCUDU ARTTI

Komisyon, güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üçe girenlerin, spor liselerine ise milli sporcu unvanını kazanmış ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla yetenek komisyonu kurulmadan boş kontenjan bulunan okullara her sınıf bazında ikişer kontenjan kullanılarak 1 Ekim-31 Aralık'ta nakillerini yapacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9. sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf tekrar edenler dahil öğrenci sayısı 10'dan az olan programlarda sınıf oluşturulamayacak.

LİSEDE GEÇ KALANA DEVAMSIZLIK GELDİ

Öğrencilerin okula geç kalmayı alışkanlık haline getirmelerini önlemek amacıyla birinci ders saatine 5 kez gelen yarım gün devamsız sayılacak. Devamsızlıkta özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler başarısız sayılacak. Özürleri nedeniyle 60 günlü devamsızlığı olanlaın dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilebilecek. Öğrenim hakkını kaybedenler açıköğretim ve mesleki açıköğretim liseleri gibi artık açıköğretim imam hatip lisesi veya mesleki eğitim merkezine de gönderilebilecek.

STAJ NOTLA DEĞENLENDİRİLECEK

Staj çalışmaları notla değerlendirilecek.

ÖĞRETMENİN NÖBETİ NE OLACAK?

Öğretmenlerin nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlayacak, son ders bitiminden 15 dakika sonra bitecek. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutacak. Taşımalı eğitim kapsamında eğitim veren okullarda ise öğretmenlerin nöbet süresi öğretmenler kurulu kararıyla 30 dakikaya kadar çıkarılabilecek. Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulacak.

 

17-09-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin