Arama sonuçları

'Maarif müfettişi sayısı 5 bine çıkarılmalı'

'Maarif müfettişi sayısı 5 bine çıkarılmalı'

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu bünyesinde oluşturulan alt komisyon, eğitim alanında düzenlemeler getiren tasarı için mesaisine başladı. AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen başkanlığındaki alt komisyon, 76 maddeden oluşan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıyı ele aldı.

Komisyon, Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Sen, TMMOB'dan temsilcileri ve öğretim üyelerini dinledi. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, milli eğitimde teftişin önemli yer tuttuğunu, mevcut durumda bile teftişte ciddi sorun yaşanırken, tasarıyla teftiş konusunun işin içinden çıkılmaz hale geleceğini savundu.

MAARİF MÜFETTİŞİ SAYISI YETERSİZ
Koncuk, 81 il merkezinde 2 bin 507 maarif müfettişinin görev aldığını, bu sayının ise yeterli olmadığını belirterek, buna rağmen bakanlığın bu sayıyı tasarıyla 500'e düşürdüğüne işaret etti. Maarif müfettişi sayısının 5 bine çıkarılması gerektiğini vurgulayan Koncuk, böylece maarif müfettişlerinin iş yükünün azalacağını, işlerin daha sağlıklı sonuçlanabileceğini anlattı. Koncuk, bakanlığın, eksik, hatalı, etkin kalitede, periyodik şekilde yapamadığını belirttiği hizmetleri, 500 personel ile daha iyi yapacağını açıklamasının, akla zarar uygulama olduğunu öne sürdü. Bu kadroların içinin boşaltılarak, mevcut müfettişlerin tasfiyesinin amaçlandığını savunan Koncuk, maarif müfettişliğinin kariyer meslek olduğunu, eğitim uzmanlığı gibi kariyer uzmanlığı olmayan alana atandığında hukuki engel çıkabileceğini ifade etti. Koncuk, Anayasa Mahkemesinden dönecek bir tasarı olduğunu ve sistemi bozacağını belirtti. 

İĞNE DELİĞİNDEN GEÇEREK MÜFETTİŞ OLUYORLAR
Eğitim Sen Genel Örgütlenme ve Yükseköğretim Sekreteri İsmail Sağdıç, maarif müfettişlerinin neredeyse iğne deliğinden geçerek müfettiş olduğunu, milli eğitimin temelini oluşturduğunu vurguladı. Bu meslek grubunun kadrolarının elinden alınmasının doğru olmadığını belirten Sağdıç, tasarıyla YÖK'ün süper savcı göreviyle görevlendirildiğini, onun atladığı bir şey olursa YÖK Başkanı'nın soruşturma açabileceğini ileri sürdü. Eğitim Bir Sen temsilcisi de teftiş sisteminin yenilenmesi, rehberlik bazlı teftiş sisteminin getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu blog AA abonesidir.

 

07-06-2016


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş