Arama sonuçları

MEB, bu ay hangi projeyi başlatacak?

MEB, bu ay hangi projeyi başlatacak?

MEB, bu ay hangi projeyi başlatacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk her ay bir başka somut proje açıklayacaklarını söyledi. Peki şubat ayında hangi proje başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) her ay somut bir proje açıklama hazırlığında. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da son haftalardaki konuşmalarında her ay somut bir proje açıklayacağını dile getirdi. Selçuk’un açıklamalarına göre bu ay açıklanması gereken proje “Okul Profili” çalışması olacak.

MEB, BU AY HANGİ PROJEYİ BAŞLATACAK?

İşte Selçuk’un konuyla ilgili açıklamaları:

2023 vizyonu çerçevesinde ele aldığımız birçok altyapı dinamikleri var. Bunlar önümüzdeki haftalarda, aylarda her ay somut olarak sizinle paylaşılacak. Biz bu senenin kasım ayına kadar hangi hafta, hangi ay, hangi somut projeyi, çalışmayı hayata nasıl geçireceğimizin bütün ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız.

OKULLARIN MR’I ÇEKİLECEK

Bunlardan biri de Okul Profili değerlendirme çalışması. Türkiye'deki bütün resmi okullarımızın belli parametreler çerçevesinde tabiri caizse MR'ının çekilmesi ve bunun mobil olarak izlenmesi, her bir okulumuzun her bir ihtiyacının somut olarak takip edilmesi ve ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması konusunda hem mali hem de idari tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz.

‘ZAYIF OKULLAR’ İÇİN YOL HARİTASI

Bu süreç içerisinde okullarımızın hangisinde ne tür problemler, ihtiyaçlar olduğunu izleme, değerlendirme ve bunların gelişmesi konusunda asla bir rekabet söz konusu olmaksızın gelişmesi konusunda bir Türkiye ortak modeli çıktı. Bunun pilot çalışmaları şubat ayında başlıyor ve pilot çalışmaların sonucunda da önümüzdeki öğretim yılında ülkedeki bütün okullarımızın takibiyle ilgili başka bir veriye dayalı yönetim sistemine geçiyoruz. Böylece büyük ölçekli ve uluslararası akreditasyon yapılarına uyumlu bir model de hayata geçmiş olacak. Hayata geçtiğinde de okullarımızın özellikle imkanı daha zayıf olan okullarımızın iyileştirilmesi için bir yol haritasına da sahip olmuş olacağız." 

2023 EĞİTİM VİZYONU’NDA NASIL YER ALIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde tüm okullar için “Okul Gelişim Modeli” kurulacağı belirtilerek, okul profili ile ilgili çalışmalar hakkında şu bilgiler veriliyor:

“Bir yaşam alanı olarak okulu; her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan, evrensel, millî ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin içselleştirildiği mekânlar olarak görüyoruz. Yeni yüzyılda zamanın ruhunu önemseyen yeni bir okul anlayışını eğitimle ilgili tüm aktör, STK’lar, eğitim sendikaları vb. kuruluşların işbirliğiyle ortaya koymak önceliğimiz olacaktır.

Eğitim sisteminde tüm iyileştirmelere yönelik politika, strateji ve eylemlerin başarı kazanmasında, en temel birimler sınıf ve okuldur. Bu nedenle okulların; eğitim sistemimizin, içinde bulundukları il, ilçe ve muhitin öncelikleri doğrultusunda amaçlara sahip olmaları ve bu amaçları gerçekleştirmek için faaliyetlerini düzenlemeleri sistemin bütününde iyileşme sağlamanın ön koşuludur.

OKUL GELİŞİM MODELİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Bu bağlamda okulların Millî Eğitim politikaları ve amaçlarımız doğrultusunda, içinde bulundukları koşul ve öncelikler dâhilinde gelişmelerini sağlayacak bir “Okul Gelişim Modeli” hayata geçirilecektir. Bu modele dayanarak her bir okulun kendi hazırlayacağı Okul Gelişim Planı, yıllık bazda merkez teşkilatla birlikte izlenecek bir yol haritası niteliğinde olacaktır. Okul Gelişim Planlarındaki hedefler doğrultusunda; çocukların bireysel, akademik ve sosyal gelişim amaçlarına yönelik etkinlikler izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenerek iyileştirecektir. Bu gelişim modeli ile tüm kademelerde yarışma ve rekabet odaklı değil paylaşım temelli bir anlayış benimsenecektir.

OKULLARIN PROFİLLERİ ÇIKARILACAK

Okul gelişiminin değerlendirilmesindeki temel ilke, okulun gelişmeye yönelik mutlak bir ölçüte ulaşarak başarılı olarak etiketlenmesi, sınıflanması ve diğer okullarla karşılaştırılması değildir. Okul gelişimindeki başarı; her bir okulun, var olan imkânlarını göz önüne alarak yapacağı planla kendi hedefleri doğrultusunda bulunduğu yerden kat ettiği mesafe ile değerlendirilecektir. Bu çerçevede tüm okullarımızın gelişimleri tüm kademelerde yapılandırılacak Okul Profili Değerlendirme modeliyle izlenecek, değerlendirilecek ve desteklenecektir. Okulların gelişimi izlenmesi ve desteklenmesi sürecinde il ve ilçe teşkilatlarının yapısı, rol ve sorumlulukları yeniden yapılandırılacaktır. Özet olarak okulun geçirdiği bütün süreçler izlenecek, kat ettiği yol okulla birlikte değerlendirilecektir. Okul profili değerlendirmesinde veriler izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacaktır.

 

05-02-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin