Arama sonuçları

MEB Stratejik Raporu: Strateji değil, başarısızlık planı

MEB Stratejik Raporu: Strateji değil, başarısızlık planı

MEB Stratejik Raporu: Strateji değil, başarısızlık planı. BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) önümüzdeki 5 yıla yönelik hazırladığı 2019-2023 Stratejik Planı’nın ardından Eğitim Sen ‘MEB Stratejik Raporu’nu yayımladı. Raporda, MEB’in hazırladığı planda acil çözüm bekleyen sorunlar için adım atmak yerine iktidarın eğitimdeki siyasal-ideolojik hedefleri doğrultusunda hazırlandığı belirtildi.

Planın MEB’in eğitim alanındaki çalışmalarını ‘ticari hizmet’ olarak gördüğü belirtilen raporda, “Stratejik Plan’da kullanılan dil ve ifadelerden, büyük ölçüde ‘kâr amacı’ ile kurulmuş şirketleri andırırken, ‘kamusal eğitim’ ifadesi tamamen dışlanarak, eğitimde yaşanan ‘piyasa’ ve ‘inanç’ merkezli dönüşüm sürecinin hızlandırılacağı anlaşılmaktadır” denildi.

MEB’in planında eğitime ilişkin hedeflerden çok iktidarın ihtiyaçlarının dikkate alındığına dikkat çekilen raporda, “Toplum temelli kurum ifadesi Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş kurslar, dini vakıf ve dernekler ve belediyeler tarafından açılan kreşleri kapsamaktadır. Toplum temelli kurumlar ilk kez 2015-16 eğitim-öğretim yılında MEB istatistiklerine dahil edilirken, o tarihten bu yana erken okul öncesi eğitimde öğrenci sayısını en fazla artan kurumlar olmuşlardır” ifadelerine yer verildi.

DİNİ KURUMLARDA SAYI ARTIYOR

2015-2016 eğitim öğretim yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı dini vakıf ve derneklere ait 692 okul öncesi eğitim kurumunda 4-6 yaş grubunda 21 bin 20 çocuk eğitim gördüğü belirtildi. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise kurum sayısı 2 bin 560’a öğrenci sayısı 94 bin 817’ye çıktığı açıklandı. Raporda Diyanet ile dini vakıf ve derneklere ait olan okul öncesi eğitim kurumu sayısı son dört yılda 3,7 kat, öğrenci sayısı ise 4,5 kat arttığına yer verildi.

İkili eğitim yapan eğitim kurumlarının oranı 2018 yılında yüzde 33,83 olduğu vurgulanan raporda, 2019 sonu hedefi ise yüzde 29 olarak belirlendiğinin altı çizildi. Ancak 2020 yılında 4+4+4 sistemi nedeniyle lise çağındaki öğrenci oranının artması beklendiğinden MEB’in beklediği ikili eğitim oranı gerçekçi bulunmadı.

MEB’in eğitim bütçesinin öğrenci ve velilerinin sırtına yıkılmasına neden olacağına değinilen raporda, şu ifadelere yer verildi: “MEB, yıllardır eğitimin kamusal niteliğini tamamen ortadan kaldırmaya çalışırken, öğrenci ve velileri açıkça özel okullara yönlendirme politikasında ısrar edip bu durumu rakamlara da yansıtıyor. Devlet okullarındaki eğitimin içi boşaltılmış, devlet okullarına zorunlu ihtiyaçları için bile kaynak ayrılmazken, özel okullar kamu kaynakları ile sonuna kadar desteklendi.”

EĞİTİM DEĞİL, PİYASA KURUMU

Raporda, AKP’nin mesleki teknik eğitimde attığı adımların öncelikli olarak sermayenin çıkarlarını gözettiğine değinildi. Ülkede çocuk işçiliğinin devlet destekli bir şekilde sürdürüldüğüne dikkat çekilen raporda, MEB’in 5 yıllık hedeflerinde eğitim sistemi ve okulların piyasaya mekanizması ile uyumlu nesiller yetiştirmek olduğu belirtildi.

4+4+4 sonrası özel öğretimin payındaki artış ve 2023 hedefi şöyle oldu:

Eğitim kademesi

2012

2014

2019

2023 Hedefi

Okul öncesi

6,18

9,16

15,8

16,2

İlkokul

2,77

3,31

4,7

5,1

Ortaokul

2,77

3,51

6,1

6,5

Ortaöğretim

3,62

4,78

13,1

13,5

23-12-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş