Arama sonuçları

MEB’in deprem planı yok

MEB’in deprem planı yok

MEB’in deprem planı yok. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Eğitim Ortamları Raporu’nu yayımladı. Rapor güvenlik, topluluk ve kurumsal açıdan eğitim ortamlarını inceledi. BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, raporun sonuç metninde “Eğitim ortamları içindeki eşitsizlikler, pandemi koşullarının uygulanmasıyla birlikte bütün netliğiyle kendini gösterdi” dendi.

MEB'İN DEPREM PLANI YOK

Raporda zorbalıkla ilgili dikkat çekici veriler yer aldı. OECD verilerinden yola çıkarak derlen bilgiler şöyle: “Oğlan çocuklarının yüzde 31,1’i birkaç kez zorbalığa maruz kalmış. Bu oran kız çocuklarında yüzde 17,2. Göçmen çocukların zorbalığa maruz kalma oranı ise yüzde 36,1.”

‘DEPREM PLANI YOK’

Raporda MEB’in üst politika belgeleriyle ilgili bilgi verildi ve şunlar dendi: “Sözü edilen üst politika belgelerinde, deprem tehdidine yönelik alınan politika kararları ve planlanan faaliyet bulunmuyor.”

Raporun bu bölümünde ayrıca “İlköğretim ve lise tek binaya sıkıştırıldı” ve “Yeniden yapılan okullar da hasarlı” başlıklı haberlerine de yer verildi.

Okul binalarının ve öğrenci yurtlarının deprem dayanıklılıklarına ilişkin kamuya açık bilgi bulunmadığı belirtilen raporda şu ifadeler kullanıldı: “Özellikle deprem açısından yüksek riskli bölgelerdeki okul binalarının ivedilikle nitelikli uzmanlar tarafından değerlendirilip güçlendirilmesi ya da yıkılıp yeniden yapılması gerekenlerin tespit edilmesi gerekiyor.”

DERSLİK BAŞINA ÖĞRENCİ

Raporda derslik başına öğrenci sayısıyla ilgili de çarpıcı veriler yer aldı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde Güneydoğu Anadolu’nun ülkenin en kalabalık bölgesi olduğu aktarıldı. Bölgede, ilkokulda il bazında resmi okullarda derslik başına 26, ortaokulda 37 öğrenci düşüyor. İlkokullar için en kalabalık il derslik başına 35 öğrenciyle Antep olurken ortaokullar için 44 öğrenciyle Diyarbakır oldu.

Lisede ise ilginç bir durum göze çarpıyor. Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu derslik başına 28 öğrenciyle yine en kalabalık bölgeler olarak öne çıktı. En kalabalık illerde ise Muş’un yanı sıra İstanbul’un olması dikkat çekti. Raporda yer alan bilgilere göre derslik başına 37 öğrenci ile İstanbul ve Muş zirvede.

EŞİTSİZLİK VURGUSU

Raporun sonuç metninde ise tespitler sıralandı:

“Eğitim ortamları içindeki eşitsizlikler, pandemi koşullarının uygulanmasıyla birlikte bütün netliğiyle kendini gösterdi. Okul binalarının ve kapsadığı kullanım alanlarının değiştirilebilir, dönüştürülebilir, geliştirilebilir bir potansiyelinin olması gerekliliğine dair bir ihtiyacın olduğu pandemi süreciyle birlikte açıkça ortaya çıktı. Son olarak şunu ifade etmek önemli, Covid-19 salgını süreci, eğitim sistemi içindeki tüm paydaşlarla güçlü, işbirliğine dayalı ve etkin bir iletişimin önemini bir kez daha gösterdi. Bundan sonraki süreçte, bu önemin gereklerini yerine getiren adımlar atılması olumlu olacaktır. Eğitim ortamlarını oluşturan bileşenlerin, hiçbir boyutu ihmal edilmeden; sistemsel bir bakış açısıyla; çocuk haklarını gözeterek; kapsayıcı; duygusal, sosyal, fiziksel ve akademik olmak üzere her anlamda geliştirecek bir şekilde düzenlenmesi kaliteli, erişilebilir ve adil bir eğitimin vazgeçilmez bir unsurdur.”

09-11-2020


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş