Arama sonuçları

MEB'in görev ve yetkileri belli oldu

MEB'in görev ve yetkileri belli oldu

MEB'in görev ve yetkileri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) teşkilat yapısı, görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri de belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde MEB'in görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belli oldu.

Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapacak olan Bakanlık, eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapacak, belirlenen politikaları uygulayacak.  

Kız öğrencilerin, engellilerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime katılımını yaygınlaştıracak olan MEB, politika ve stratejilerin geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapacak.

Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim programlarını tasarlayacak MEB, yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açacak ve denetleyecek.

Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde yürütecek olan bakanlık, yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirleyecek, program ve düzenlemelerini hazırlayacak.

MEB, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşacak. Bakanlığın hizmet birimleri arasında, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Öğretim Kurumları, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, Personel, Hukuk Hizmetleri, Destek Hizmetleri genel müdürlükleri ile; Talim ve Terbiye Kurulu, Teftiş Kurulu, Strateji Geliştirme, Bilgi İşlem Dairesi, İnşaat ve Emlak Dairesi başkanlıkları; Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile Özel Kalem Müdürlüğü yer aldı.

YURTDIŞINDA SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMI


Bakanlık, yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili olacak. Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlardan, Bakanlıkça mahallinden sözleşmeli statüde öğretmen olarak hizmet alınabilecek.

MEB görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konuyla ilgili uzmanların katılımıyla geçici çalışma grupları oluşturabilecek.

Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolarla ilgili diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerine göre düzenlenecek.

ÖĞRETMENLERİN EMEKLİLİKLERİ


Öğretmenlerin emeklilik işlemleri haziran ve temmuz ayları içinde yapılacak. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlı olacak.

Bakanlık merkez teşkilatında, Milli Eğitim uzmanları ve Milli Eğitim uzman yardımcıları istihdam edilecek. Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler MEB tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenecek.

10-07-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş