Arama sonuçları

Memur öğretmenler kurumlar arası geçiş istiyor

Memur öğretmenler kurumlar arası geçiş istiyor

Memur öğretmenler kurumlar arası geçiş istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 20 bin öğretmen atanacağını açıklamasının ardından başka kurumlarda memur olarak çalışan “memur öğretmenler” de kurumlar arası geçiş talebinde bulunmaya başladı. Memur öğretmenler, KPSS puanları olduğunu ve bakanlığın kendilerini öğretmen olarak atamasını istiyor. Memur öğretmenler, “Üstelik bu atama ek bütçe getirmeyecek, zaten biz devlet kadrolarında çalışıp, maaş alıyoruz. Sadece asıl mesleğimize dönmüş olacağız” diyor. En çok yanıtını aradıkları soru ise bakanlığın bu konuda bir çalışmasının olup olmadığı.         

MEMUR ÖĞRETMEN NEDİR?
Başta eğitim fakültesi mezunları olmak üzere öğretmenlik yapma hakkına sahip olan ancak kadro yetersizliği yüzünden öğretmen olamadıkları için başta kurumlada memur olarak çalışanlar kendilerine “memur öğretmen” diyor. 

33 BİN ÖĞRETMEN ATILDI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde, OHAL kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 33 bin 65 kişiyi ihraç ettiklerini ve ülke genelinde 96 bin 68 öğretmene daha ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı. İşte bu öğretmen açığının kapanması için asıl meslekleri öğretmenlik olmasına rağmen atanamadıkları için KPSS puanlarıyla değişik kamu kurumlarında “memur” olarak çalışan öğretmenlerden de “Açığı kapatmak için bizi atayın, üstelik bizim hem KPSS puanımız var hem de aday öğretmenliğimiz kalkmış durumda” önerisini geldi.

YÖNETMELİKLE MAĞDUR EDİLDİK
31 Ağustos 2012'de yapılan MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olduklarını söyleyen memur öğretmenlere göre açığa çare bu kişilerden asıl mesleklerine geçmek isteyenlerin kadroları çalıştıkları il-ilçelerde MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla aktarılması.

KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI ATAMA KALDIRILMIŞTI 
MEB tarafından 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırıldı. Kurum içi ve kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS'ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirildi. Ancak memur öğretmenler ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile mağdur olduklarını belirtiyor.

‘DERSHANE ÖĞRETMENLERİ ATANDI, BİZDE ATANMAK İSTİYORUZ’
MEB önce 2011 yılında kaldırılan sözleşmeli öğretmenlik uygulamasını tekrar getirdi. 15 bin öğretmen KPSS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanlarına göre sözlü sınav sonucuna göre 10 Ekim’de atandı. Ardından bakanlık dershane öğretmenlerinden 5 binini de KPSS puanı şartı aramadan sözlü sınavla atama kararı aldı. Bu uygulama ise yıllardır KPSS ve ÖABT girip, atama bekleyen öğretmen adayları tarafından çok eleştirildi. “Memur öğretmenler” ise sözleşmeli öğretmenlik uygulamasının geri getirilmesi ve dershane öğretmenlerinin kendilerinden önce atanmasına tepki göstererek MEB’den kurumlar arası atama kararı bekliyor.

İşte atama bekleyen “memur öğretmenler”in talepleri: 

ASIL İŞLERİNDE DAHA VERİMLİ OLACAKTIR: 15.07.2016 sonrası Olağanüstü Hal döneminde KHKlar ile meslekten ihraçlar sonucu binlerce öğretmen açığı oluşmuştur. MEB'in okullarda ikili eğitimden vazgeçip tam gün eğitim-öğretime geçme planı yeni öğretmen ihtiyacı doğuracaktır. Tüm bu öğretmen ihtiyacına karşın “Bütçe olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar” arşivlerde kayıtlıdır. Ekim 2016’da memur olmayan 5 bin dershane öğretmeni KPSS’siz, ÖABT’siz devlet öğretmenliğine geçirilmiştir. Hemen ardından da “kurumlar arası geçişle” öğretmenlik kriterlerini taşıyan şehit-gazi yakınlarının kamu kurumlarındaki memur kadroları KPSS’siz, ÖABT’siz hizmet sürelerine bağlı olarak devlet öğretmenliğine kaydırılmıştır. Şimdi de sırada "öğretmenlik şartlarını taşıyan, asil öğretmen ya da aday öğretmen adayı asil memurlardan isteyenlerin hali hazırdaki yaptıkları işten çok daha verimli olabilecekleri asıl işlerine öğretmen unvanıyla döndürülmesi" olmalıdır.

HAKKIMIZI GERİ İSTİYORUZ: Memur olup öğretmenliğe geçmek istiyorum. 2012 yılında kaldırılan hakkımızı geri almak istiyoruz. Dershane öğretmenleri atandı, bizde atanmak istiyoruz.

HER ÖĞRETMEN ATAMASINI İÇİM BURUK TAKİP EDİYORUM: 2004 mezunu bir sınıf öğretmeniyim. KPSS sınavına girdiğim ilk yıl atanamadım ve evdeki baskılardan dolayı başka bir mesleği seçmek zorunda kaldım. 12 senedir başka bir kurumda memurum. Her öğretmen atamasında içim buruk bir şekilde takip ediyorum. Memurlar olarak öğretmenliğe geçiş hakkı istiyoruz. 

MALİ AÇIDAN EK YÜK GETİRMEYECEK: Öğretmenlik mezunu memurların öğretmenliğe geçirilmesi devletimize mali açıdan ek yük getirmeyecektir. Çünkü öğretmenlik mezunu memurlar zaten devletten maaş almaktadırlar, kamuda memur fazlalığı olduğu birçok yetkili tarafından dillendirilmiştir, personelin daha etkin kullanılması için başka kurumlara nakli düşünülmektedir, yani memurların öğretmenliğe geçişi bir yerlerde boşluk oluşturmayacaktır. Ülkemizde 100 bin öğretmen açığı olduğu Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanmıştır, bütçe olmadığı için öğretmen açığı kapatılamıyor, yeterli sayıda alım yapılmamaktadır. Memurların öğretmenliğe geçiş hakkı 2012 de ellerinden alınmıştı. Bizler işsiz olduğumuz için değil eğitimini aldığımız konuda hizmet etmek için çabalıyoruz.

GELECEĞİMİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ: Bizlerin durumu ne olacak? Bu kadar açık az kontenjan ve farklı şekillerde alımlar yapılıp neden memur öğretmenler görülmüyor. Geleceğimizi görmek istiyoruz.

NAKİL İMKANI MEMUR ÖĞRETMENLERE TANINMALIDIR: Öğretmen olarak yetişip değişik nedenlerle diğer kamu kurumlarında memur olarak görev yapan ve memur öğretmenler olarak tabir edilen öğretmenlerin 2012 yılında kaldırılan MEB’e nakil imkanı memur öğretmenlere tanınmalıdır. Böylece hem asıl işi olan öğretmenliği yapar hem de bütçeye yük olmadan yetişmiş insan gücü doğru şekilde istihdam edilerek verimin artırır. 

SADECE KENDİ MESLEĞİNİZİ YAPMAK İSTİYORUZ: 2012 yılında 4+4+4 sistemi nedeniyle atanamadım ve ekonomik kaygılar nedeniyle katip oldum. 2012 yılından beri her yıl sınava giriyorum. Geçen yıl da sınava girdim ve iyi bir puan aldım. Fakat şimdi de sözleşmeli atamalar olduğu için tercih yapamıyorum. Doğal olarak çalışırken sözleşmeli doğuya atanmak için istifa etmek hak kaybı gibi geliyor. 2012 yılından beri kurumlar arası geçiş için MEB’in kadro açması bekleniyor fakat olumlu bir gelişme yok. Dershane öğretmenlerinin sınavsız atanması da cabası. Bizler zaten hali hazırda devletten maaş alan insanlarız sadece kendi mesleğinizi yapmak istiyoruz. 

SİCİLLERİ TEMİZ KAMU PERSONELİ: Öğretmen açığının biraz olsun kapatılmasında asıl işleri, yapmak istedikleri meslekleri öğretmenlik olan sicilleri temiz kamu personelinin güvenilir, daha verimli opsiyon olarak kadrolarının MEB devlet okullarına geçirilmesinde kamu yararı aşikardır. Ancak KPSS ile kazandıkları öğretmenlik dışı kamu personeli görevlerini sürdüren bu memurlar 31.08.2012'de yapılan MEB Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği değişikliği ile mağdur olmuşlardır. Bu kişilerden asıl mesleklerine geçmek isteyenlerin kadroları çalıştıkları il-ilçelerde MEB devlet okullarına öğretmen unvanıyla aktarılmalıdır. 

BOŞ GEÇEN DERS SAYISINI AZALTABİLECEK YÖNTEM BUDUR: Öğretmenliğe kurumlar arası geçişte bu kamu personeli için kendi aralarında "MEB özel öğretim kurumlarındaki SSK’lı öğretmenlik ve öğreticilik süreleri ile memuriyet süresi toplamı", "Emekliliğe Esas Toplam Hizmet Süresi" ya da "Mezuniyet Tarihi Önceliği" gibi hakkaniyetli ölçütler baz alınabilir. (kontenjana bağlı bir sıralama ve okul tercihleri söz konusu olacaksa) Boş geçen ders sayısını azaltabilecek optimum yöntem budur.

MEB ÇALIŞMA YAPIYOR MU?
Bu arada bakanlık kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre Milli Eğitim Bakanlığı’nda memur öğretmenlerin kurumlar arası geçiş ile öğretmenliğe dönüşleri ile ilgili bir çalışma bulunmuyor.

25-02-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin