Arama sonuçları

Mesleki eğitim alacak dezavantajlı gençlere burs imkanı

Mesleki eğitim alacak dezavantajlı gençlere burs imkanı

Mesleki eğitim alacak dezavantajlı genclere burs imkanı. Milli Eğitim Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonunca yürütülen PIKTES projesi kapsamında, lise çağındaki dezavantajlı Türk ve Suriyeli gençler, mesleki ve teknik eğitime yönlendirilerek bursla desteklenecek.

PIKTES Direktörü Pınar Özel, projenin ikinci fazı kapsamında yürütülecek yeni çalışmalarla ilgili, halen MEB ile okul öncesi dönemdeki Türk ve Suriyeli 40 bin dezavantajlı çocuğu 9 haftalık yaz okuluyla desteklediklerini belirtti.

Projenin ikinci fazında okul öncesi eğitimin yanı sıra okullaşma oranlarının düşük olduğu lise öğrencileri ve aile eğitimlerine de odaklanacaklarını kaydeden Özel, şu bilgileri verdi:

"PIKTES'in ikinci fazının önemli bir bileşeni, özellikle lise çağındaki gençlerin okullaşma oranı düşük olduğu için onları mesleki ve teknik eğitime yönlendirme olacak. Bu kapsamda da çeşitli burslar vereceğiz. Üç yıllık sürede toplam 10 bin öğrenciye aylık 200 lira burs sağlanacak. Burslar, derslere devam etmeleri şartıyla verilecek. Çeşitli imkansızlıkları bulunan Türk ve Suriyeli gençlerimiz bu destekten faydalanabilecek. Böylelikle gençleri hem meslek sahibi yapmayı hem de okulda tutmayı hedefliyoruz. Ülke değiştirseler dahi çalışabilecekleri bir meslek sahibi yapacak şekilde yetiştirmeye çalışacağız." 

MESLEKİ EĞİTİM ALACAK DEZAVANTAJLI GENÇLERE BURS İMKANI

Yeni çalışmalar içerisinde hem çocuklar hem de aileleri için sosyal entegrasyon faaliyetlerinin de yer alacağını belirten Özel şöyle dedi: "Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlere yönelik yeni sosyal entegrasyon modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bunu da projenin ikinci fazında hayata geçireceğiz çünkü akademik başarının yanında, çocukların, gençlerin kendilerini ait hissetmesi ve mutlu olmaları, Türk ailelerin de onları benimsemesi çok önemli."

Bu çalışmaların çocuklar ve ebeveynleri için 2021 sonuna kadar peyderpey uygulanacağını aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileleri sürece katma, bu eğitimler ve çocukların kendi ayakları üzerinde durabilecek bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemini ailelere anlatmak çok önemli. Bu kapsamda düzenlediğimiz aile eğitimleri var. Orada da aileleri bilgilendirme, bilinçlendirme, çocukların okullaşmasının ne kadar önemli olduğunu ve bizim onlara aslında çok çeşitli hizmetler sunduğumuzu aktarmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar da genişleyerek devam edecek."

İLKOKULDAKİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 96,3

MEB'in Ocak 2019 verilerine göre, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ortalama okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 33,5, ilkokulda yüzde 96,3, ortaokulda yüzde 58,1, lisede ise yüzde 26,3 düzeyinde bulunuyor.

Mültecilerin dünya genelindeki ilkokulda ortalama okullaşma oranının yüzde 61. BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 2018 verileri dikkate alındığında, Türkiye, özellikle ilkokuldaki okullaşma oranlarındaki başarısıyla birçok dünya ülkesini geride bırakıyor.

25-07-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş