Arama sonuçları

Mevzuata girdi: Her okulda Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak

Mevzuata girdi: Her okulda Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak

Mevzuata girdi: Her okulda Tasarım Beceri Atölyesi kurulacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yönetmelik değişikliğiyle 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin her okulda kurulması düzenlendi. Değişiklikle il ve ilçe merkezlerinde ölçme değerlendirme merkezlerinin açılabilme şartları da tanımlandı.

MEVZUATA GİRDİ: HER OKULDA TASARIM BECERİ ATÖLYESİ KURULACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yer alan "kurum" tanımı yeniden düzenlenerek "öğretmen akademisi" ifadesi çıkarıldı. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak ölçme ve değerlendirmeler için il ve ilçe merkezlerinde açılacak "ölçme değerlendirme merkezleri" yönetmeliğin "merkez" tanımına ilave edildi.

2023 EĞİTİM VİZYONU NE DİYOR?

Yönetmelikte, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki hedef dikkate alınarak, şöyle denildi: "Her okulda, okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunmasına" ilişkin şartlara "Tasarım Beceri Atölyeleri" eklendi.  

TÜTÜN VE TÜTÜN MALÜLLERİ DÜZENLEMESİ

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanması amacıyla da yönetmelikte düzenlemeye gidildi. MEB'in 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'ndaki düzenleme kapsamında, eğitim kurumu için tahsis edilen arsaların eğlence yerleri ve alkollü içki satışının yapıldığı yerlere en az 100 metre uzakta olması şartı yönetmeliğe yansıtıldı. 

Ayrıca açılacak okul ve kurum yapılarının uygun olması gereken mevzuat hükümlerine, Planlı Alanlar İmar ile Otopark yönetmelikleri ilave edildi.

İKİSİ BİRDEN ZORUNLU OLMAYACAK

Görsel sanatlar atölyesi ile müzik dersliğinin her ikisinin de yapılması zorunluluğunun kaldırıldığı yönetmelikle, yeri uygun binalarda ikisinin, uygun olamayanlarda birisinin yapılmasına imkan sağlandı. 

ANADOLU VE İMAM HATİP LİSELERİ AÇILMA ŞARTLARI

 

Danıştayın "diğer kurumlarda yer verilen, kurumların açılmasında esas alınan nüfus kriterine imam hatip lisesinin açılmasında yer verilmediği" gerekçesiyle daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı dikkate alınarak, yönetmelikte düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda, Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liselerinin açılma şartlarındaki nüfus kıstası ile 9'uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcudunda öğrenci bulunması kriterleri eşitlendi. 

TEMATİK LİSELER İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Yönetmelikte, tematik mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilişkin düzenleme de yapıldı. İl veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul bünyesinde uygulanacak alanların her biriyle ilgili orta ve büyük ölçekli işletmeler veya bunların temsilcisi kurum ve kuruluşlarla, ihtiyaç duyulduğunda ilgili İŞKUR il müdürlüğü ile öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet sonrası istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi ve benzeri konuları içeren en az 10 yıl süreli iş birliği protokolü veya protokollerinin yapılmış olması şartı aranacağı hüküm altına alındı. 

ÖĞRENCİLERE ÇOK YÖNLÜ GELİŞİM İÇİN

Bu okullarda öğrencilerin çok yönlü gelişimi esas alınarak, birbirini tamamlayıcı meslek alanlarında eğitim verilmesi prensibinden hareketle, öğretim programı, öğretmen kaynağı, atölye donanımı ve benzeri özellikler bakımından birbiriyle ilişkili en fazla üç alanda program uygulaması şartı yönetmelikte düzenlendi. 

İKİ TEMATİK LİSE AÇILMASI KOŞULU

Yönetmelikte, aynı şehirde ikinci tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi için ilin toplam nüfusunun en az 2 milyon olması, nüfusu 2 milyondan fazla illerde ikiden fazla okul açılabilmesi için her 1 milyon nüfusa karşılık yalnızca bir tematik mesleki ve teknik Anadolu lisesi açılabilmesi hükme bağlandı. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNİN AÇILMASI

İl ve ilçe merkezlerinde oluşturulacak ölçme değerlendirme merkezlerinin açılabilme şartları ile buralarda bulunması gereken kriterlere de yönetmelikte yer verildi.

Bu kapsamda, açılacak yerin il merkezi ya da büyükşehir statüsündeki illerin en az 100 bin nüfuslu ilçelerinden birinde olması, buralarda arşiv, baskı makinesi ile optik okuma, çalışma, soru redaksiyon odaları ve toplantı salonu bulunması zorunlu hale getirildi.

ONAY ALINMADAN OKUL ADLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILAMAYACAK

Yönetmelikte, özel eğitim kurumlarının hariç olmak üzere okul pansiyonlarının en az 100 öğrenci kapasiteli olması şartına ilişkin, bu kapasitenin tamamının kız, tamamının erkek veya kullanım alanları ayrı olacak şekilde kız ve erkek öğrenciler için kullanılabileceği hükme bağlandı.

Yönetmelik uyarınca, çeşitli mağduriyetleri engellemek amacıyla, Bakanlıkça onaylanıp MEBBİS Modülü'ne işlenmeden okul, kurum adında değişiklik de yapılamayacak.

15-02-2019


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş