Arama sonuçları

Milletlerarası okula KHK ile 'Türk vatandaşı' düzenlemesi

Milletlerarası okula KHK ile 'Türk vatandaşı' düzenlemesi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yalnızca yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği "milletlerarası özel öğretim kurumları" ile ilgili de düzenleme yapıldı. 

 

MİLLETLERARASI OKULA KHK İLE 'TÜRK VATANDAŞI' DÜZENLEMESİ 

 

KHK ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Bu değişiklik ile bu kurumlarda okurken Türk vatandaşlığına hak kazanan öğrencilerin okullardan ayrılmalarına gerek kalmayacak. Milletlerarası özel öğretim okullarına yabancı öğrenci olarak devam eden öğrenciler Türk vatandaşlığına geçtiklerinde bu okullardan ayrılmak zorunda kalıyordu. Bu düzenleme ile birlikte öğrencisi oldukları özel öğretim kurumunda bulundukları kademenin sonuna kadar aynı kurumda ya da aynı programı uygulayan başka bir özel öğretim kurumunda öğrenimlerini sürdürebilecek. 

 

İŞTE MİLLETLERARASI OKUL DÜZENLEMESİ

 

696 sayılı KHK'de 106'inci maddede bu düzenleme şöyle yer aldı: 

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir: 

"Bu kurumlara devam ederken Türk vatandaşlığını kazananlar bulundukları öğretim kademesinin sonuna kadar aynı kurumda veya aynı programı uygulayan başka bir milletlerarası özel öğretim kurumunda öğrenimlerine devam edebilecek."

 

AYLIK DERS DÜZENLEMESİ YAPILDI

Öte yandan, KHK ile 2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, "Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir" hükmü eklendi. 

 

24-12-2017


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin