Arama sonuçları

Mov Up 6 ülkenin öğretmenlerini Varna’da buluşturdu

Mov Up 6 ülkenin öğretmenlerini Varna’da buluşturdu

Mov Up 6 ülkenin öğretmenlerini Varna’da buluşturdu. Erasmus Projeleri sayesinde dünyanın dört bir yanından öğretmenler ortak projeler yapma fırsatını buluyor. Bu sayede değişik ülkelerde meslektaşlarının yürüttüğü eğitimleri yakından görüyor, deneyimlerini paylaşma olanağı buluyor.

İşte bu projelerden biri de Bulgaristan Varna’da gerçekleşti. Mov up,  6 ülkeden 7 ortak tarafından yürütülen KA3 Politika Yeniliği İçin Girişimler projesi.

Bu proje kapsamında Türkiye, Malta, Bulgaristan, Litvanya, Yunanistan, İtalya’dan okul öncesi ve ilköğretim öğretmenleri buluştu.

 

Bir hafta süren uluslararası öğretmen eğitimi kursu Nadezhda Belediyesi ve Kültürlerarası İşbirliği Kurumu (ICCF) ev sahipliğinde gerçekleşti.

MOV UP 6 ÜLKENİN ÖĞRETMENLERİNİ VARNA'DA BULUŞTURDU

Proje ortağı her ülkelerden akademisyen ve eğitmenler, okul terklerini azaltmak ve öğrenmede motivasyonu artırmak amacıyla erken çocukluk eğitiminde verilmesi gereken yenilikçi uygulamaları, öğretim yöntem ve tekniklerini birbirleri ile paylaştı.

YENİLİKÇİ UYGULAMALARI PAYLAŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

Proje ortağı ülkelerde yenilikçi öğretimler ve uygulamaların ulusal ve uluslararası boyutta hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor. Amaç da proje ortaklarının öğrencilerin duygusal alanlarını ele alan sosyal duygusal beceriler, değerler, öğrenmede motivasyon ve tutumları kapsayan var olan iyi uygulamalarını yenilikçi öğretimler ile geliştirerek, iyi uygulamalar ortaya koymak ve bu uygulamaların tanıtıldığı öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir öğretmen eğitim kursu üretmek.

Bu projede Türkiye’den de Doğa Okulları yer aldı.  Okulun projede yer alma nedeni de 5 yıldır sosyal duygusal beceriler alanındaki çalışmaları ve bunları okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğretim programına ve öğretmen eğitim içeriğine dahil etmesi.

 

ORTAK DERS PROGRAMLARI HAZIRLADILAR

Eğitime katılan öğretmenler, ortak ders planları hazırladı. Bunları hem meslektaşları hem de akademisyenlerle paylaştı. Eğitim kurumları ziyaretlerini de kapsayan katılımcı öğretmenlerin tanıtılan iyi uygulama ve teknikleri kendi sınıflarında test ederek geliştirmeleri ve yaygınlaştırmaları bekleniyor.

 

İYİ ÖRNEKLERİ ANLATTILAR

Doğa Okulları Avrupa Proje Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan ve Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ramazan Sezer okul öncesi ve ilkokul düzeyinde uygulanan olan “Düşünmenin Doğası ve Deney Atölyesi” derslerinden örnekler sundu.

Doğa Okulları Avrupa Proje Koordinatörü Dr. Zuhal Yılmaz Doğan bu eğitim programının öğretmenlerin deneyimlerini paylaşması açısından önemine dikkat çekerek, şöyle dedi:

MESLEKTAŞLARLA DENEYİM PAYLAŞMAK

“Doğa Okulları müfredatında başarıyla yürüttüğümüz bu yenilikçi öğretim uygulamalarını öğretmenlerimizle birlikte meslektaşlarımızla paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişiminde sorgulamaya dayalı öğretimin aşamaları, duyguların didaktiği tekniği ile duygusal süreçlerin dengelenmesi ve disiplinler arası ilişkilendirmeler ile öğrencinin yaşamsal ve süreç temelli becerilerinin nasıl geliştirileceğine dair atölye çalışmalarında öğretim setleri ve iyi uygulamalar paylaşıldı.”

 

ÜLKELER KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

 

Malta Üniversitesi, Sosyo Duygusal Refah Dirençlilik Merkezi’nden öğretim görevlisi Prof. Dr. Carmel Cefai “Öğrenmede Sosyal Duygusal Öğrenmenin Temelleri ve Erken Çocukluk Eğitiminde önemine” dair sunum yaptı. Cefai’nin bir başka sunumu ise “Öğrenmede zorluklar ve güçlüklere karşı Dayanıklılık Temelli Öğretime” dair senaryolar, öğretim materyalleri ve iyi örnekler oldu. Yine Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Valeri Solars ise “Öğrenmede Olumlu ve Motivasyon Artırıcı Öğrenme Ortamlarının Oluşturulmasına” dair atölye çalışması gerçekleştirdi.

 

SANAT TARİHİ İLE SORGULAMA

 

Yunanistan’dan Girit Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Maria Ampartzaki ise “Sorgulamaya Dayalı Öğrenmede Sanat ile Tarih Öğretimi” konulu atölye çalışmasında öğretmenlere sorgulama dayalı öğretimin temel aşamaları, tarih öğretiminde yenilikçi yaklaşımlar ve sanatsal uygulamalara dair örnekler sundu.

İtalya’dan Fondazione Nazionale Carlo Collodi kurumu adaına Venedik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Sosyal ve Duygusal Refah bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Paula de Waal’in sunumu ise “Duygusal Yeterliklerin Gelişiminde Program Tasarımı ve Hikaye Anlatımı” oldu.

Atölye çalışmasında öğretmenlerin kukla ve maskotları nasıl duygusal süreçlerin tanımlanması ve ifadesinde etkin kullanabilecekleri, yaratıcı ve yaşamdan temelli hikayeleri nasıl tasarlyacakları ve programlarına etkin b,r şekilde dahil edebileceklerine dair somut örnekler ve drama etkinlikleri gerçekleştirildi.

ÖĞRENCİLER NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Bulgaristan’dan Kültürlerarası Ortaklık Kurumu (ICCF) öğretmen eğitmeni Iglika Angelova  “Öğretimde Sosyal ve Duygusal Gelişimde 3 Boyutlu Öğrenme ve Sınıf Etkinlikleri” sunumu yaptı. Atölye çalışmaları sırasında öğrencilerin duygusal süreçlerin nasıl değerlendirileceğine dair ipuçları verdi.

Litvaya’dan Panevezys Bölgesi Eğitim Merkezi öğretmen eğitmenleri Jurgita Vaitiekuniene ve Renata Jankeviciene “Çocuğun Bakış Açısı ile Gelişimin İzlenmesi” adlı atölye çalışmasında öğrenci düşünme sisteminin keşfi ve öğretim ortamı ve eğitim araçlarının öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesini anlattı.

 

 

 

04-09-2018


Etiketler

Paylaşın arkadaşlarınızı da bilgilendirin

Paylaş